ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ του Κωνσταντίνου Χήτα, Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης της Ελληνικής Λύσης προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών και τον κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Ανάγκη επέκτασης της επιστροφής των Δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και Επιδόματος Αδείας και στους συνταξιούχους του Ιδιωτικού Τομέα με αναπηρία άνω του 80%»

Ιούλ 20, 2022 | ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

ΕΡΩΤΗΣΗ του Κωνσταντίνου Χήτα, Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης της Ελληνικής Λύσης προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών και τον κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Ανάγκη επέκτασης της επιστροφής των Δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και Επιδόματος Αδείας και στους συνταξιούχους του Ιδιωτικού Τομέα με αναπηρία άνω του 80%»

 

Θεσσαλονίκη,19/07/2022

 

Του:       Κωνσταντίνου Χήτα, Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης

 

ΠΡΟΣ:    Τον κ. Υπουργό Οικονομικών

Τον κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

 

ΘΕΜΑ:  «Ανάγκη επέκτασης της επιστροφής των Δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και Επιδόματος Αδείας και στους συνταξιούχους του Ιδιωτικού Τομέα με αναπηρία άνω του 80%»

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

Σύμφωνα με ενημέρωση από συνταξιούχους του ΕΦΚΑ με αναπηρία άνω του 80%, σε προβληματισμό και περίσκεψη βρίσκεται μερίδα εξ’ αυτών προερχόμενη από τον Ιδιωτικό Τομέα, εξαιτίας της άνισης μεταχείρισης που υφίστανται συγκρινόμενοι με τους αντίστοιχους συνταξιούχους με αναπηρία άνω του 80% προερχόμενους από τον Δημόσιο Τομέα. Όπως αναφέρουν, από 1/1/2013 τα Δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και Επίδομα Αδείας έχουν επιστραφεί στους συνταξιούχους του Δημοσίου με αναπηρία άνω του 80% με τη μορφή δωδεκατημορίων, βάσει των Ν. 4111/2013 (Άρθρο 1, Παράγραφος 4), Ν. 4093/2012 (Άρθρο 1, Παράγραφος Β’) και Ν. 4093/2012 (Άρθρο 1, Υποπαράγραφος Β.3, περίπτωση δ’). Με την ίδρυση του ΕΦΚΑ (Ν. 4387/2016, Άρθρο 51, Παράγραφοι 1, 2) θα περίμενε κανείς για λόγους ισονομίας και ισοπολιτείας να πραγματοποιηθεί ανάλογη επέκταση επιστροφής των Δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και Επιδόματος Αδείας και στους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ του Ιδιωτικού Τομέα με αναπηρία άνω του 80%. Δυστυχώς, κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει, με αποτέλεσμα να έχουμε το φαινόμενο της άνισης μεταχείρισης, αφού συνταξιούχοι της ίδιας κατηγορίας με αναπηρία άνω του 80% στον ίδιο Ασφαλιστικό Φορέα (ΕΦΚΑ) να έχουν διαφορετικές συνταξιοδοτικές παροχές. Στα πλαίσια εξάλειψης της δημιουργηθείσας ανισότητας μεταξύ των συνταξιούχων του ΕΦΚΑ (Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα) με αναπηρία άνω του 80%, οι συνταξιούχοι του Ιδιωτικού Τομέα ζητούν την επέκταση της επιστροφής των Δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και Επιδόματος Αδείας και σε αυτούς με ανάλογη νομοθετική ρύθμιση.

 

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

 

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

  1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε, προκειμένου να εξαλείψετε τη δημιουργηθείσα ανισότητα μεταξύ των συνταξιούχων του ΕΦΚΑ (Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα) με αναπηρία άνω του 80%;
  2. Για ποιους λόγους η Πολιτεία δεν τήρησε, ως όφειλε, τις αρχές της ισονομίας και ισοπολιτείας και δε φρόντισε, ώστε συνταξιούχοι της ίδιας κατηγορίας με αναπηρία άνω του 80% στον ίδιο Ασφαλιστικό Φορέα (ΕΦΚΑ) να έχουν τις ίδιες συνταξιοδοτικές παροχές;
  3. Προτίθεσθε να επεκτείνετε την επιστροφή των Δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και Επιδόματος Αδείας και για τους συνταξιούχους του Ιδιωτικού Τομέα με αναπηρία άνω του 80%; Θα έχει το μέτρο επέκτασης αναδρομική ισχύ από 1/1/2013;

 

Ο ερωτών Βουλευτής

ΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο