ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝ.ΑΛ. Βασίλη Κεγκέρογλου και Γιώργου Μουλκιώτη προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Κ. Χατζηδάκη με θέμα: «Άρση αδικίας σε βάρος των τυφλών συνταξιούχων»

Ιούν 10, 2022 | ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

ΕΡΩΤΗΣΗ των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝ.ΑΛ. Βασίλη Κεγκέρογλου και Γιώργου Μουλκιώτη προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Κ. Χατζηδάκη με θέμα: «Άρση αδικίας σε βάρος των τυφλών συνταξιούχων»

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Κ. Χατζηδάκη

 

Θέμα: «Άρση αδικίας σε βάρος των τυφλών συνταξιούχων»

 

Κύριε Υπουργέ,

 

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Συντάγματος τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας.  Ως τέτοια μέτρα, θεωρούνται αφενός ο ν. 612/77 με τον οποίο προβλέπεται ότι οι τυφλοί εξ αμφοτέρων των οφθαλμών θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης  με τη συμπλήρωση 15 ετών ασφάλισης και η σύνταξή τους υπολογίζεται βάσει 35 ετών ασφάλισης, αφετέρου το επίδομα τυφλότητας δικηγόρων.

 

Ειδικότερα για το δεύτερο μέτρο:

 

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ3β/οικ. 1545/4-5-1973 (ΦΕΚ Β’ 671/1973) θεσπίστηκε ειδικό επίδομα προς τους τυφλούς ασκούντες την δικηγορία δικηγόρους το οποίο αργότερα επεκτάθηκε στους ασκούμενους δικηγόρους «προς αντιμετώπισιν των κατά την άσκησιν της δικηγορίας των δημιουργουμένων εκ της τυφλότητος αυτών προσθέτων εξόδων (ενδεικτικά: δια την συνοδείαν του κατά τας επί δικαστηρίοις και αρχαίς παραστάσεις)».

 

Ωστόσο, με βάση το Δ12/Γ.Π.οικ. 16067/467/22-4-2020 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, δόθηκε η οδηγία να μειωθεί το επίδομα τυφλότητας στους τυφλούς δικηγόρους που είναι συνταξιούχοι.

 

Επειδή, σύμφωνα με το 280753/47307/8-10-2020 Πόρισμα -παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη προς τον ΟΠΕΚΑ, η ερμηνεία του ανωτέρω εγγράφου του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας «αντίκειται τόσο στις ρητές διατάξεις της ΚΥΑ με αριθμό Δ3β/οικ. 1545/4- 5-1973 και του άρθρου 3 του Νόμου 958/1979 όσο και στο σύστημα των σκοπών και των σταθμίσεων στις οποίες έχει προβεί ο κοινός νομοθέτης και η κανονιστικώς δρώσα Διοίκηση».

 

Επειδή, όπως έκρινε το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, «είναι αδιάφορο εάν οι συνταξιούχοι-απασχολούμενοι τυφλοί δικηγόροι εξασφαλίζουν τον βιοπορισμό τους από τη σύνταξή τους, δεδομένου ότι, διά της Γ4β/Φ 32/οικ. 591/1989 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καταργήθηκαν τα κριτήρια οικονομικής αδυναμίας για την χορήγηση προνοιακών επιδομάτων σε άτομα με ειδικές ανάγκες»,

 

Επειδή, πλέον έχουν εκδοθεί δικαστικές αποφάσεις (ενδεικτικά : 5229/2022 Διοικ. Πρωτ. Αθηνών) με τις οποίες δικαιώνονται οι προσφεύγοντες – τυφλοί συνταξιούχοι που αποδεδειγμένα ασκούσαν δικηγορία και στους οποίους με βάση το ως ανωτέρω έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας είχε περικοπεί το επίδομα τυφλότητας (από 697 ευρώ σε 362) ,

 

Ερωτάσθε κε Υπουργέ:

 

1) Προτίθεσθε να αποδεχτείτε άμεσα το Πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη, σύμφωνα με το οποίο το. Δ12/Γ.Π.οικ. 16067/467/22-4- 2020 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας «αντιστρατεύεται τους ισχύοντες νομικούς δεσμευτικούς  κανόνες ως προς το επίδομα τυφλών».

 

2) Προτίθεσθε να αποκαταστήσετε το ύψος του επιδόματος στα προηγούμενα επίπεδα, προκειμένου να μην ταλανίζετε τους συνταξιούχους τυφλούς δικηγόρους, αφού πλέον και τα Δικαστήρια της χώρας έχουν αρχίσει να εκδίδουν αποφάσεις με τις οποίες κρίνεται ότι το επίδομα τυφλότητας που προβλέπεται για τους δικηγόρους που αποδεδειγμένα ασκούν δικηγορία πρέπει να είναι πλήρες (697 ευρώ);

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

 

Βασίλης Κεγκέρογλου

 

Γιώργος Μουλκιώτης

 

Πηγή: www.kinimaallagis.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο