«Εργασιακές σχέσεις και εργασιακό στρες ατόμων με αισθητηριακές αναπηρίες (Κώφωση και Τύφλωση)» Διπλωματική Εργασία της Κουλανδρέτσου Αγγελικής – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ-Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής-Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση» – Μέρος 23ο

Απρ 3, 2024 | Άλλες προσεγγίσεις της τυφλότητας και της αναπηρίας, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Εργασιακές σχέσεις και εργασιακό στρες ατόμων με αισθητηριακές αναπηρίες (Κώφωση και Τύφλωση)» Διπλωματική Εργασία της Κουλανδρέτσου Αγγελικής – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ-Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής-Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση» – Μέρος 23ο

 

5.3          Αρνητική κοινωνική στήριξη

 

Τα άτομα με οπτική αναπηρία συχνά χρειάζονται στήριξη από τους γύρω τους, καθώς εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από άλλα άτομα για διάφορες καθημερινές δραστηριότητες. Ο τρόπος που δημιουργούν και διατηρούν σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους, είτε αυτές είναι θετικές είτε αρνητικές, μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στην ψυχική τους κατάσταση. Είναι ζωτικής σημασίας για τα άτομα αυτά να δημιουργούν κοινωνικές σχέσεις και να αλληλοεπιδρούν με άλλους ανθρώπους. Αυτή η στήριξη από τους γύρω τους μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό πυλώνα για την ψυχοσωματική ευεξία και την ποιότητα ζωής των ατόμων με οπτική αναπηρία. Ενισχύοντας τις κοινωνικές τους σχέσεις και αυξάνοντας την ανοχή και την ευαισθητοποίηση στα θέματα της όρασης, μπορούν να επιτύχουν μια πιο θετική προοπτική για το μέλλον και να αντιμετωπίσουν καλύτερα την καθημερινή ζωή τους (Kef, Hox & Habekothe, 2000).

Πέρα από τη θετική κοινωνική υποστήριξη, υπάρχει και η αρνητική κοινωνική υποστήριξη, που ουσιαστικά προκύπτει από μη υποστηρικτικές αρνητικές σχέσεις, οι οποίες έχουν ανεπιθύμητες επιπτώσεις (Cimarolli & Boerner, 2005). Η αρνητική κοινωνική στήριξη, η οποία εκφράζεται με τρόπους όπως η έλλειψη υποστήριξης ή ως αρνητική συμπεριφορά στον εργασιακό χώρο, μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα άτομα με οπτική αναπηρία μπορεί να αναπτύσσουν μια λανθασμένη αντίληψη για τον εαυτό τους, λόγω της έλλειψης κοινωνικής στήριξης ή της αρνητικής κοινωνικής στήριξης και αποδοχής από το κοινωνικό περιβάλλον τους. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στην υπονόμευση της αυτοεκτίμησής τους και να δημιουργήσει συναισθήματα ανασφάλειας και έντονου στρες (Lopez-Justicia et al., 2001). Συνεπώς, η έλλειψη κοινωνικής στήριξης και αποδοχής, μπορεί να επιδράσει αρνητικά στην αυτοεκτίμηση και την πίστη στον εαυτό των ατόμων με οπτική αναπηρία, καθώς μπορεί να τους δημουργήσει την αίσθηση της ανεπάρκιας και αναξιοπιστίας. Οι μη υποστηρικτικές αυτές σχέσεις, όπως τις περιγράφει ο Thoits (2011) είναι περίπλοκες και δημιουργούν στρές στο άτομο, με αποτέλεσμα να αναιρεθεί οποιαδήποτε κοινωνική στήριξη. Τα άτομα αυτά, ακόμη και όταν έχουν προσαρμοστεί στη σοβαρότητα του προβλήματός τους και είναι λειτουργικά ανεξάρτητα όταν έρθουν αντιμέτωπα με τέτοιου είδους συμπεριφορές μπορεί να τους στοιχίσει την ψυχολογική τους ευημερία (Cimarolli, 2006).

Η αρνητική κοινωνική στήριξη, συνδέεται με αρνητικά κοινωνικά φαινόμενα, όπως ο κοινωνικός αποκλεισμός, η κοινωνική πίεση, οι συγκρούσεις και τα εμπόδια (Finch et al., 1999). Συχνα, οι ομάδες στήριξης προσφέρουν υπερβολική προστασία, διότι δεν κατανοούν πλήρως ότι τα άτομα με οπτική αναπηρία είναι ικανά να αντιμετωπίσουν δραστηριότητες που απαιτούν όραση, με αποτέλεσμα αντί να προσφέρουν υποστήριξη, να επιβάλλουν ψυχολογικά βάρη στα άτομα (Cimarolli & Boerner, 2005). Σε αντίθεση με τη βοήθεια, αυτή η υπερπροστασία μπορεί να επιβαρύνει ψυχολογικά τα άτομα με οπτική αναπηρία και να οδηγήσει σε αυξημένα επίπεδα κατάθλιψης (Cimarolli & Boerner, 2005). Η έλλειψη κοινωνικής στήριξης για τα άτομα με απώλεια όρασης μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ισορροπία τους στην καθημερινή ζωή.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο