«Εργασιακές σχέσεις και εργασιακό στρες ατόμων με αισθητηριακές αναπηρίες (Κώφωση και Τύφλωση)» Διπλωματική Εργασία της Κουλανδρέτσου Αγγελικής – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ-Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής-Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση» – Μέρος 24ο

Απρ 3, 2024 | Άλλες προσεγγίσεις της τυφλότητας και της αναπηρίας, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Εργασιακές σχέσεις και εργασιακό στρες ατόμων με αισθητηριακές αναπηρίες (Κώφωση και Τύφλωση)» Διπλωματική Εργασία της Κουλανδρέτσου Αγγελικής – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ-Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής-Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση» – Μέρος 24ο

 

5.4          Τρόποι αντιμετώπισης εμποδίων και δυσκολιών

 

Οι δυσκολίες με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι τα άτομα με αναπηρίες στον τομέα της εργασίας είναι ποικίλα, αλλά μπορούν να αντιμετωπιστούν ή έστω μέσα από κάποιες διαδικασίες να μειωθούν. Η αναζήτηση και η εύρεση των αιτιών σε σχέση με τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα κατά την επιλογή της επαγγελματικής τους πορείας, αλλά και η επιλογή της κατάλληλης εργασίας, αποτελεί βασικό παράγοντα, ώστε να εξομαλυνθούν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν (Lindsay, 2011). Όσο πιο γρήγορα βρεθούν και εξεταστούν τα εμπόδια στην επαγγελματική ένταξη των κωφών, τόσο πιο γρήγορα θα ξεπεραστούν (Michael et al., 2015). Στη μελέτη των Erickson et al. (2013) παρουσιάστηκαν τέσσερις κύριοι τομείς πρακτικών και πολιτικών πρόληψης, με στόχο την ομαλή ένταξη στο εργασιακό πλαίσιο. Αρχικά, η γενικότερη συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρίες στο πλαίσιο διαφορετικότητας, η δημιουργία σχέσεων με οργανισμούς, οι οποίοι θα παρέχουν εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε θέματα που σχετίζονται με την αναπηρία, η παροχή ευέλικτων εργασιακών ρυθμίσεων και η καθιέρωση διαδικασίας παραπόνων για ομαλότερη προσαρμογή στην εργασία (Erickson et al., 2013).

Σύμφωνα με τον Michael et al., από τα πρώτα στάδια της εκπαίδευσης, τα άτομα με κώφωση θα πρέπει να προετοιμάζονται κατάλληλα και να ενημερώνονται σχετικά με τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό (Michael et al., 2015). Τα άτομα με αναπηρία, εάν εφοδιαστούν κατάλληλα και ενισχύσουν τον τρόπο σκέψης τους με αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση, θα καταφέρουν να επιλύσουν πολλά από τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν στο μέλλον τους όσον αφορά την εργασία (Crudden, 2012). Σύμφωνα με τον Hoza (2009), υπάρχουν όλο και περισσότεροι κωφοί βρίσκονται σε υψηλές θέσεις εργασίας, οπότε η ανάγκη για υπηρεσίες διερμηνείας, αλλά και η κάλυψη των αναγκών των ίδιων των εργαζόμενων, των συναδέλφων και των πελατών κρίνεται επιτακτική (Hoza, 2009). Οι εργαζόμενοι με τύφλωση μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες μέσω άλλων αισθήσεων και ιδιαίτερα της ακοής και της αφής. Μάλιστα η ένταξη τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα υπολογιστών μπορεί να διευκολύνει ακόμα περισσότερο την εργασία τους (Luque et al., 2014).

Για να μειωθούν οι δυσκολίες που προαναφέρθηκαν, είναι ζωτικής σημασίας η κατάλληλη προετοιμασία τους προκειμένου να ενισχυθεί η ανεξαρτησία τους. Πρέπει λοιπόν να ενισχύσουν τις δεξιότητες και τα προσόντα τους για να καταφέρουν να συμμετέχουν στην κοινωνία και στον κόσμο της εργασίας με αυτονομία (Crudden et al., 2005). Επίσης, οι εργοδότες χρειάζονται εκπαίδευση και ενημέρωση για τις ανάγκες και τις δυνατότητες των εργαζομένων με αναπηρία. Πρέπει να αλλάξουν τη νοοτροπία τους και να αναγνωρίσουν την αξία των εργαζομένων με αναπηρία. Επιπλέον, η εκπαίδευση των εργοδοτών πρέπει να περιλαμβάνει πληροφόρηση σχετικά με τις διάφορες μορφές υποστήριξης που μπορούν να παρέχονται στους εργαζομένους με αναπηρία, όπως προσαρμογές στον χώρο εργασίας ή τεχνολογικές λύσεις (Crudden et al., 2005).

Το κλειδί για την επιτυχή απασχόληση των ατόμων με αναπηρία είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου η ανεξαρτησία και οι δυνατότητες τους αναγνωρίζονται και υποστηρίζονται, τόσο από τους ίδιους τους εργαζομένους όσο και από τους εργοδότες.

Μετάβαση στο περιεχόμενο