«Εργασιακές σχέσεις και εργασιακό στρες ατόμων με αισθητηριακές αναπηρίες (Κώφωση και Τύφλωση)» Διπλωματική Εργασία της Κουλανδρέτσου Αγγελικής – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ-Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής-Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση» – Μέρος 14ο

Μαρ 29, 2024 | Άλλες προσεγγίσεις της τυφλότητας και της αναπηρίας, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Εργασιακές σχέσεις και εργασιακό στρες ατόμων με αισθητηριακές αναπηρίες (Κώφωση και Τύφλωση)» Διπλωματική Εργασία της Κουλανδρέτσου Αγγελικής – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ-Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής-Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση» – Μέρος 14ο

 

3.2.3      Η εργασιακή σχέση μεταξύ ατόμων με τύφλωση και εργοδοτών

 

Οι McDonnall & Antonelli (2018) μέσα από ένα δείγμα 343 εργοδοτών, μελέτησαν τις στάσεις και τις απόψεις τους σχετικά με τους τυφλούς εργαζομένους, μέσω διαδικτυακής έρευνας. Αποδείχθηκε ότι οι εργοδότες είχαν ισχυρές αρνητικές στάσεις σχετικά με τις ικανότητες των ατόμων που είναι τυφλοί, ως προς την σωστή τέλεση των εργασιακών καθηκόντων και την αξιόλογη της απόδοσή τους (McDonnall & Antonelli, 2018). Κύρια πεποίθηση των εργοδοτών που επικρατεί είναι ότι τα άτομα με οπτική αναπηρία αποδίδουν εργασιακά λιγότερο ικανοποιητικά από τους υπόλοιπους, αν και αυτή η νοοτροπία σχετίζεται με την έλλειψη εμπειριών συνεργασίας με τους συγκεκριμένους εργαζόμενους (Gilbride et al., 2000).

Μελέτη που διεξήχθη από τον McDonnall et al. (2013), εξέτασε τις απόψεις 210 συμβούλων απασχόλησης σχετικά με τις στάσεις των εργοδοτών. Παρατηρήθηκε ότι οι σύμβουλοι απασχόλησης θεώρησαν τους εργοδότες εξαιρετικά αρνητικούς, πράγμα που αποτέλεσε τον κύριο περιοριστικό παράγοντα για την απασχόλησή εργαζομένων με οπτική αναπηρία. Παρέχοντας πληροφορίες στους εργοδότες που επικεντρώνονται στις δεξιότητες και τα προσόντα των υποψηφίων αντί να εστιάζουν στην αναπηρία, μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση αυτών των αρνητικών στάσεων. Η διασφάλιση συνεχούς υποστήριξης από τους εργοδότες, η ανάπτυξη θετικών εργασιακών σχέσεων και η παροχή βοηθητικής τεχνολογίας, μπορούν να αποβούν εξαιρετικά χρήσιμες για την εργασιακή τους ενσωμάτωση (McDonnall et al., 2013).

Η έρευνα της Παπακωνσταντίνου (2012), μέσω ενός δείγματος 60 ατόμων με οπτική αναπηρία και 167 εργοδοτών, εξέτασε το θέμα της ενσωμάτωσης τους. Ως πόρισμα προέκυψε, ότι οι εργοδότες είχαν αρνητική στάση και πως προτιμούσαν τη μερική απασχόληση τους, αντί της πλήρους. Ωστόσο, οι εργοδότες στην πορεία φάνηκαν προθυμότεροι στη λήψη μέτρων για τη συμπερίληψη και αυτών των ατόμων. Επιπροσθέτως, η ενημερωσή τους σχετικά με τα οφέλη της πρόσληψης ατόμων με οπτική αναπηρία, βελτίωσε εξίσου τη στάση τους (Παπακωνσταντίνου, 2012). Παρόμοια ήταν τα αποτελέσματα και από μια επόμενη έρευνα της Παπακωνσταντίνου (2017), όπου και πάλι τονίστηκε η εξέχουσα σημασία της κατάλληλης ενημέρωσης, η οποία μπορεί να μεταβάλει θετικά τις στάσεις αλλά και να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση των ανθρώπων γύρω από τα προβλήματα της όρασης (Papakonstantinou & Papadopoulos, 2017).

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο