«Εργασιακές σχέσεις και εργασιακό στρες ατόμων με αισθητηριακές αναπηρίες (Κώφωση και Τύφλωση)» Διπλωματική Εργασία της Κουλανδρέτσου Αγγελικής – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ-Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής-Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση» – Μέρος 15ο

Μαρ 29, 2024 | Άλλες προσεγγίσεις της τυφλότητας και της αναπηρίας, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Εργασιακές σχέσεις και εργασιακό στρες ατόμων με αισθητηριακές αναπηρίες (Κώφωση και Τύφλωση)» Διπλωματική Εργασία της Κουλανδρέτσου Αγγελικής – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ-Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής-Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση» – Μέρος 15ο

 

3.3          Η στάση των συναδέλφων στα άτομα με αναπηρία

 

Ακόμη και σε επιχειρήσεις με ευνοϊκή νοοτροπία η οποία προάγει την πρόσληψη ατόμων με αναπηρία, η στάση των συναδέλφων έχει σημαντική επίδραση στην εργασιακή εμπειρία των ατόμων με αναπηρία. Η αρνητική στάση τους μπορεί να δυσκολέψει την ενσωμάτωση στο εργασιακό περιβάλλον και να οδηγήσει τα άτομα στο αίσθημα της απόρριψης (Schur et al., 2005). Ως αποτέλεσμα, οι επιδόσεις και η επαγγελματική τους ανάπτυξη δεν μένουν ανεπηρέαστα από αυτήν την κατάσταση.

Η αρνητική στάση των συναδέλφων, αντικατοπτρίζει την ιδέα ότι οι εργαζόμενοι με αναπηρία είναι λιγότερο αποδοτικοί στα εργασιακά καθήκοντα σε σύγκριση με τους ίδιους. Πολλοί τους βλέπουν ως ευάλωτους και ενοχλούνται από την υπερβολική προστασία που λαμβάνουν. Επιπλέον, ορισμένοι φοβούνται ότι η αναπηρία μπορεί να επηρεάσει και να απειλήσει και άλλους εργαζομένους ως προς την έλλειψη δυνατοτήτων, σε σχέση με τους υπόλοιπους (Ellenkamp et al., 2015). Ακόμη, κάποιοι εργαζόμενοι μπορεί να αντιμετωπίζουν αρνητικά την απουσία των συναδέλφων τους με αναπηρία από τον χώρο εργασίας εξαιτίας ιατρικών ή αναπηρικών λόγων. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στην αίσθηση ότι επιβαρύνονται με περισσότερη εργασία λόγω της απουσίας των συναδέλφων τους, δημιουργώντας αίσθημα αδικίας λόγω της επιπρόσθετης εργασίας που πρέπει να αναλάβουν (Barbra & Mutswanga, 2014).

Σύμφωνα με τη μελέτη των Dammeyer et al. (2019), οι εργαζόμενοι με προβλήματα ακοής, συχνά δεν έχουν αποτελεσματική βοήθεια από συναδέλφους και εργοδότες για να αντιμετωπίσουν τυχόν προβλήματα στον εργασιακό χώρο. Επίσης, η έρευνα ανέδειξε ότι πολλοί από αυτούς τους εργαζομένους βρίσκονται σε πολυήμερη αναρρωτική άδεια λόγω αναπηρίας. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας της αμφισβήτησης που υφίστανται ως προς την ικανότητα ανταπόκρισής στις εργασιακές απαιτήσεις της εκάστοτε θέσης από τον εργασιακό περίγυρο (Dammeyer et al., 2019).

Τέλος, υπάρχει η ανησυχία πως η θετική αντιμετώπιση από τη διεύθυνση προς έναν εργαζόμενο με αναπηρία μπορεί να προκαλέσει αρνητικές αντιδράσεις στο υπόλοιπο προσωπικό. Ενδεχομένως να το ερμηνεύσουν ως ειδική μεταχείριση, με την ανησυχία ότι ο εργοδότης δαπανά επιπλέον πόρους, χρόνο και προσοχή στον εργαζόμενο με αναπηρία. Ένας τέτοιος φόβος μπορεί να θέσει υπό αμφισβήτηση την απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας ή της επιχείρησης, με αρνητικές επιπτώσεις για όλους (Schur et al., 2005).

Μετάβαση στο περιεχόμενο