ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Επιστολή της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Ν. Κεραμέως με θέμα: Έντονη διαμαρτυρία της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών για τον μη ορισμό συνάντησης από την ανάληψη των καθηκόντων σας παρά την έκκληση της Ε.Ο.Τ. και αίτημα για άμεσο ορισμό συνάντησης ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς

Σεπ 7, 2021 | ΕΟΤ, Σημαντικά Έγγραφα ΕΟΤ

Επιστολή της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Ν. Κεραμέως με θέμα: Έντονη διαμαρτυρία της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών για τον μη ορισμό συνάντησης από την ανάληψη των καθηκόντων σας παρά την έκκληση της Ε.Ο.Τ. και αίτημα για άμεσο ορισμό συνάντησης ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς

 

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. 1890/2005 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΕΔΡΑ ΑΘΗΝΑ

ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 31 – 104 32 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ.: 210-5229968  FAX: 210-5229541

e-mail: eoty@otenet.gr

www.eoty.gr

 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:  1509

ΤΟΜΕΑΣ: Γραμματείας                                           Αθήνα, 07/09/2021

ΠΛΗΡ.: Βιβή Τσαβαλιά

 

 

Προς: Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Ν. Κεραμέως

 

 

Κοιν.: 1) Πρωθυπουργό της Χώρας κο Κ. Μητσοτάκη

2) Υπουργό Επικρατείας κο Γ. Γεραπετρίτη

3) Ε.Σ.Α.μεΑ.

4) Σωματεία-μέλη Ε.Ο.Τ.

 

Θέμα: Έντονη διαμαρτυρία της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών για τον μη ορισμό συνάντησης από την ανάληψη των καθηκόντων σας παρά την έκκληση της Ε.Ο.Τ. και αίτημα για άμεσο ορισμό συνάντησης ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς

 

Αξιότιμη κύρια Υπουργέ,

 

Η Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών (Ε.Ο.Τ.), ο επίσημος Κοινωνικός Εταίρος της Πολιτείας για θέματα τυφλότητας και μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία της για το μη ορισμό συνάντησης μαζί σας από την ανάληψη των καθηκόντων σας παρά την επανηλλειμένη έκκληση της Ε.Ο.Τ. και καταθέτει αίτημα για άμεσο ορισμό συνάντησης ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς ώστε να συζητήσουμε σειρά θεμάτων που αφορούν τυφλούς και με προβλήματα όρασης μαθητές και φοιτητές αρμοδιότητας σας, τα οποία σας παραθέτουμε κατωτέρω:

 

1) Επιβάλλεται να συμπεριλαμβάνεται ειδική πρόβλεψη για τη χορήγηση voucher σε δικαιούχους τυφλούς μαθητές και φοιτητές για την αγορά φορητών υπολογιστών με στόχο την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας με σύγχρονα ψηφιακά μέσα, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνθήκες τεχνολογικά εμπλουτισμένης δια ζώσης εκπαίδευσης, καθώς και στην εξ αποστάσεως διδασκαλία, τη διευκόλυνση της πρόσβασης των παιδιών σε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και την περαιτέρω ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων τους.

Οι προδιαγραφές που θέτετε ασφαλώς δεν είναι επαρκείς τυφλούς μαθητές και φοιτητές και ως εκ τούτου επιβάλλεται η λήψη διακριτών μέτρων για την λήψη voucher ως κάτωθι:

α) το voucher για τους τυφλούς φοιτητές και μαθητές για κάθε τυφλό μαθητή ή φοιτητή να είναι τουλάχιστον 600 ευρώ,

β) οι προδιαγραφές για τους φορητούς ή σταθερούς υπολογιστές να είναι: η προβλεπόμενη μνήμη RAM να είναι τουλάχιστον 8GB, η χωρητικότητα αποθηκευτικού χώρου να είναι τουλάχιστον 256GB και προκειμένου για φορητό υπολογιστή το μέγεθος οθόνης να είναι τουλάχιστον 19 ίντσες προκειμένου να διευκολύνονται τα άτομα με χαμηλή όραση στη μεγέθυνση των χαρακτήρων και των εικόνων. Είναι ευνόητο ότι οι τυφλοί μαθητές και φοιτητές μόνο φορητούς και σταθερούς υπολογιστές πρόκειται να αγοράσουν,

γ) το κατώτερο ετήσιο ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα να είναι τριπλάσιο του προβλεπόμενου και η ισοδυναμία για κάθε ανάπηρο παιδί να υπολογίζεται στο τριπλάσιο.

Ένα σημαντικότατο θέμα το οποίο θέλουμε να θίξουμε εκ νέου, και για την επίλυση του οποίου μέχρι τώρα δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια, είναι η μη προσβασιμότητα της πλατφόρμας Webex και e-class, που χρησιμοποιείται τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, από τυφλούς μαθητές.

2) Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.), με έδρα  την Αθήνα και παράρτημα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να επιτύχει την εκπλήρωση των σκοπών του, οι οποίοι προκύπτουν και από τον τίτλο του, ήτοι την παροχή και τη στήριξη στην εκπαίδευση και την επαγγελματική αποκατάσταση των τυφλών και των ατόμων με σοβαρά προβλήματα όρασης, επιβάλλεται άμεσα να υπαχθεί εν μέρει και στη δικαιοδοσία του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργείου Παιδείας και να εφοδιαστεί με νέο Οργανισμό, ο οποίος θα προβλέπει οργανικές θέσεις για τη στελέχωση μιας σειράς απαραίτητων ειδικοτήτων για την επιτέλεση του έργου του σε συνεργασία με το συναρμόδιο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

3) Αναβάθμιση των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων που στεγάζονται στο ενιαίο Κ.Ε.Α.Τ. σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ώστε να επιτελέσουν ουσιαστικά και αποτελεσματικά το εκπαιδευτικό τους έργο, καθώς επίσης και όλων των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Εκπαίδευσης (ΣΜΕΕ) που εκπαιδεύουν παιδιά τυφλά, τυφλοκωφά και τυφλά πολυανάπηρα.

4) Το τυπογραφείο γραφής Braille το οποίο λειτουργεί στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών να μετατραπεί σε Εθνικό και να υπαχθεί διοικητικά στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Κατά τη μεταβατική περίοδο ο ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ υποχρεούται να συνάπτει σύμβαση με το Κ.Ε.Α.Τ. για την εκτύπωση των προβλεπόμενων βιβλίων σε γραφή Braille, και στο κόστος της αμοιβής θα συνυπολογίζονται τα υλικά που απαιτούνται για την εκτύπωση και οι εργατοώρες όλων όσοι θα απασχοληθούν στη διασκευή, προσαρμογή και εκτύπωσή τους.

5) Κάλυψη από το ΙΤΥΕ στο πλαίσιο της δημιουργίας ψηφιακών εκπαιδευτικών βιβλίων και ψηφιακών εκπαιδευτικών υπηρεσιών προσβάσιμων σε όλους, των αναγκών πρόσβασης των τυφλών και των ατόμων με προβλήματα όρασης, στη βάση διεθνώς αναγνωρισμένων τεχνικών προδιαγραφών ηλεκτρονικής προσβασιμότητας που θα διασφαλίζουν την πρόσβαση των τυφλών και των ατόμων με προβλήματα όρασης στο ανώτερο επίπεδο, καθώς και δημιουργία και λειτουργία μηχανισμού για τον έλεγχο της προσβασιμότητάς τους, στον οποίο θα μετέχουν απαραιτήτως εκπρόσωποι της Ε.Σ.Α.μεΑ. και των καθ’ ύλην αρμόδιων Ομοσπονδιών για κάθε κατηγορία αναπηρίας, με στόχο την καθολική τήρηση των παραπάνω προδιαγραφών.

6) Δημιουργία στο Υπουργείο Παιδείας ειδικής γραμματείας για την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία, με ειδικές διευθύνσεις ανάλογα με τη βαθμίδα της εκπαίδευσης, πρώιμη, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια.

7) Ειδικά για τα άτομα με αναπηρία από 0 έως 4 ετών τμήμα της υποχρεωτικότητας της Εκπαίδευσης είναι η πρώιμη παρέμβαση που εξασφαλίζεται από την Πολιτεία μέσω των αντίστοιχων ανά αναπηρία δομών, στελεχωμένων με το αναγκαίο προς τούτο Ε.Ε.Π. και σε συνεργασία με τις κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων.

8) Υποχρεωτικά διορισμός κοινωνικού λειτουργού και ψυχολόγου σε νηπιαγωγεία, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε σχολεία όπου φοιτούν παιδιά με αναπηρία.

9) Η παράλληλη στήριξη να χορηγείται πάντα για το σύνολο του εκπαιδευτικού ωραρίου στην προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να παρέχεται από εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή πτυχιούχο παιδαγωγικής με μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

10) Η παράλληλη στήριξη υποχρεωτικά να περιλαμβάνει και το πρόγραμμα του ολοήμερου σχολείου, όπου υπάρχει.

11) Έγκαιρη χορήγηση στους μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του απαραίτητου εξοπλισμού για την υποβοήθηση τους στις σπουδές, στον οποίο θα συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά από την πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου τουλάχιστον γραφομηχανή Braille και laptop με το αντίστοιχο λογισμικό.

12) Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση η παράλληλη στήριξη να παρέχεται κατ’ επιλογή μετά από πρόταση του ΚΕΔΑΣΥ και σύμφωνη γνώμη του μαθητή, ο οποίος είναι σε θέση να γνωρίζει πλέον ο ίδιος τα μαθήματα στα οποία χρειάζεται στήριξη.

13) Δε θα πρέπει να υπάρχει περιορισμός εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης ανά σχολείο, δεδομένου ότι αυτός εξαρτάται αποκλειστικά από τον αριθμό των φοιτούντων μαθητών.

14) Οι μαθητές που φοιτούν σε σχολεία της γενικής εκπαίδευσης ή σε Τμήματα Ένταξης, στους οποίους έχει χορηγηθεί παράλληλη στήριξη, να  μπορούν να υποστηρίζονται και με την παρουσία Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού,  εφόσον αυτό απαιτείται.

15) Σε κάθε περίπτωση αρμόδιο για τη μεταφορά των τυφλών μαθητών στα σχολεία είτε αυτά είναι ΣΜΕΕ, είτε Γενικής Εκπαίδευσης, είναι το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο χρηματοδοτεί εξ ολοκλήρου την αγορά και συντήρηση των οχημάτων, καθώς και τη μισθοδοσία των οδηγών και των συνοδών, είτε αυτά υπάγονται στην Περιφέρεια, είτε στις ΣΜΕΕ.

16) Η εκμάθηση της γραφής Braille είναι υποχρεωτική για όλους τους μαθητές με τύφλωση, καθώς και για όσους έχουν πρόβλημα όρασης, το οποίο ιατρικώς οδηγεί εν δυνάμει σε τύφλωση.

17) Προκειμένου να καταλάβει κάποιος τη θέση Διευθυντή σε σχολείο τυφλών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καλή γνώση εκ μέρους του του συστήματος γραφής και ανάγνωσης τυφλών Braille, ενώ οι ήδη υπηρετούντες εκπαιδευτικοί σε σχολεία τυφλών να υποχρεούνται να αποκτήσουν τη σχετική πιστοποίηση εντός έτους.

18) Η υποστήριξη των μαθητών με τύφλωση ή με χαμηλή όραση που φοιτούν σε Γενικά Σχολεία από μέλος Ε.Ε.Π. του κλάδου ΠΕ31 (Εκπαιδευτή Κινητικότητας) να είναι υποχρεωτική.

19) Στελέχωση των ΚΕΔΑΣΥ με Εκπαιδευτές Κινητικότητας, Προσανατολισμού και Δεξιοτήτων Καθημερινής Διαβίωσης για άτομα με οπτική αναπηρία.

20) Σε περίπτωση που υπάρχει διαφωνία με τους γονείς ή κηδεμόνες του μαθητή, είτε διότι υπάρχει διάσταση μεταξύ της γνωμάτευσης που τελικώς εξεδόθη από το ΚΕΔΑΣΥ και εκείνης που ενδεχομένως οι γονείς ή οι κηδεμόνες έλαβαν από Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο, είτε λόγω διαφωνίας των γονέων και κηδεμόνων του μαθητή με την γνωμάτευση του ΚΕΔΑΣΥ, θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπερισχύει η γνώμη των γονέων ή κηδεμόνων του παιδιού με αναπηρία. Επίσης, θεωρούμε ότι επιβάλλεται να υπερισχύει η γνώμη των γονέων ή κηδεμόνων έναντι και της απόφασης της Δευτεροβάθμιας ΕΔΕΑ. Σε περίπτωση δε που ο μαθητής με αναπηρία ή  και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι σε κατάλληλη ηλικία, να κατοχυρώνεται το δικαίωμα γνώμης του ενώπιων των επιστημονικών ομάδων του ΚΕΔΑΣΥ. Κι αυτό αφού σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7 της σύμβασης του Ο.Η.Ε. για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, ορίζεται ότι «Τα Συμβαλλόμενα Κράτη διασφαλίζουν ότι τα παιδιά με αναπηρίες έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν τις απόψεις τους ελεύθερα, σχετικά με όλα τα θέματα που έχουν επιπτώσεις σε αυτά και ότι στις απόψεις τους δίδεται η οφειλόμενη βαρύτητα, σύμφωνα με την ηλικία και την ωριμότητά τους, σε ίση βάση με τα υπόλοιπα παιδιά και ότι τους παρέχεται βοήθεια σε σχέση με την αναπηρία τους και κατάλληλη για την ηλικία τους, ώστε να υλοποιήσουν αυτό το δικαίωμα».

21) Σχετικά με τη δυνατότητα των τυφλών να εισάγονται και να παρακολουθούν όλα τα δημόσια Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε κατεύθυνσης, όπως ηχοληψίας, μουσικής παραγωγής κ.λπ., επειδή κατά καιρούς έχουν παρατηρηθεί αναίτιοι και αντισυνταγματικοί αποκλεισμοί, τονίζουμε ότι με δεδομένη τη συνταγματική διάταξη του άρθρου 21 παρ. 6 περί προστασίας των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και την απρόσκοπτη δυνατότητα εισόδου τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, η ένταξη των τυφλών στα ως άνω Ι.Ε.Κ. επιβάλλεται να είναι ανεμπόδιστη και με εξασφάλιση όλων των αναγκαίων εκπαιδευτικών μέσων για την πλήρη παρακολούθησή τους.

22) Στήριξη των ήδη υπαρχόντων δημοσίων Ι.Ε.Κ., όπως χειριστών υπολογιστών και τηλεφωνικών κέντρων, ξεναγών με αναγνωρισμένη την εξασφάλιση της δυνατότητας απόκτησης άδειας επαγγέλματος, βοηθών φυσικοθεραπευτών, και δημιουργία νέων, όπως ψηλαφιστριών μαστού, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και μετά την επιβεβλημένη αναμόρφωση του Ν.2643/1998 να ανοίξουν νέα επαγγέλματα για τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης.

Η ειδικότητα του χειριστή υπολογιστών και τηλεφωνικών κέντρων, παροχής πληροφοριών και εξυπηρέτησης πελατών είναι το μοναδικό επάγγελμα, το οποίο προστατεύεται από το νόμο για να ασκείται κατά 80% από τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης στο δημόσιο τομέα. Ωστόσο, με δεδομένη την κατάργηση πλείστων όσων οργανικών θέσεων και την παραβίαση εκ μέρους της Πολιτείας του Ν.2643/1998 για κατ’ έτος δημοσίευση ειδικής προκήρυξης για την ως άνω ειδικότητα, η επαγγελματική αποκατάσταση των τυφλών έχει περιοριστεί δραματικότατα τα τελευταία χρόνια. Επομένως, επιβάλλεται αφενός μεν, η διατήρηση της ειδικότητας και η επέκταση της δυνατότητας απόκτησης αυτής και σε αποφοίτους υποχρεωτικής εκπαίδευσης και αφετέρου, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών, η πιστή εφαρμογή του Ν.2643/1998 για ετήσια δημοσίευση ειδικής προκήρυξης κατ’ εξαίρεση των όποιων περιορισμών 1/5 ή 1/10 κατά περίπτωση.

Επιβάλλεται να ανοιχτούν νέες ειδικότητες για την επαγγελματική αποκατάσταση των τυφλών και των ατόμων με προβλήματα όρασης, οι οποίες θα υπαχθούν με τη σειρά τους σε προστατευτικές διατάξεις νόμου που θα αντικαταστήσει τον Ν.2643/1998 και θα αφορά αποκλειστικά την επαγγελματική αποκατάσταση ατόμων με αναπηρία. Για την ειδικότητα του βοηθού φυσικοθεραπευτή θεωρούμε ότι δε χρειάζεται να επιχειρηματολογήσουμε περαιτέρω, δεδομένου ότι ασκείται από τυφλούς παγκοσμίως με απόλυτη επιτυχία περίπου την τελευταία εκατονταετία. Για τη νεοπροτεινόμενη ειδικότητα του γραμματέα απομαγνητοφώνησης πρακτικών αστικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων, σχετική αναλογιστική μελέτη της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας, την οποία στηρίζουμε απόλυτα, επισημαίνει ότι η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού κοστίζει καταφανώς λιγότερο στο ελληνικό δημόσιο απ’ ότι η ανάθεση σε ιδιωτικές εταιρείες του έργου αυτού, μπορεί να ανοίξει νέους επαγγελματικούς ορίζοντες για τους τυφλούς και τα άτομα με προβλήματα όρασης και προστατεύει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα πολιτών τα οποία εμπεριέχονται στα δικόγραφα και τα οποία αυτή τη στιγμή, με τις σχετικές αναθέσεις, περιέρχονται σε γνώση τρίτων, ιδιωτών ως μη όφειλαν.

Ένα ραγδαία εξελισσόμενο επάγγελμα τα τελευταία χρόνια σε Γερμανία, Ιταλία κ.λπ. με εξαιρετικές προοπτικές είναι αυτό για τυφλές εξετάστριες μαστού, έργο παραϊατρικό το οποίο βοηθά εξαιρετικά στην έγκαιρη ανίχνευση όγκων. Διεθνείς έρευνες έχουν αποδείξει ότι η εξασκημένη αφή τυφλών ψηλαφιστριών ανιχνεύει 30% περισσότερους όγκους και κατά 50% μικρότερου μεγέθους απ’ ότι επιτυγχάνουν οι γυναικολόγοι. Για το λόγο αυτό επιβάλλεται η δημιουργία και στη χώρα μας Δημόσιου ΙΕΚ για τυφλές εξετάστριες μαστού, το οποίο θα βοηθήσει τόσο στην επαγγελματική αποκατάσταση τυφλών ατόμων όσο και στην εγκαιρότερη και πιο αξιόπιστη διάγνωση και πρόληψη του καρκίνου του μαστού.

23) Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να επιτρέπεται η δημιουργία ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης γιατί θεωρούμε απαράδεκτο να αφεθεί στην κερδοσκοπία των ιδιωτών μια τόσο ευάλωτη κατηγορία του μαθητικού πληθυσμού, όπως τα άτομα με αναπηρία, των οποίων η εκπαίδευση επιβάλλεται να είναι αποκλειστικά δημόσια και οι επιπλέον εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών αυτών σε υλικοτεχνική υποδομή να καλύπτονται από κονδύλια του Υπουργείου Παιδείας.

24) Να μονιμοποιηθούν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε ΣΜΕΕ, αναγνωρίζοντας ότι η τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες ειδικής εκπαίδευσης απαξιώνει και υποβαθμίζει την εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία.

25) Η διάρκεια του χρόνου εξέτασης στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στις εισαγωγικές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση να προσαυξάνεται κατά 50% για τους τυφλούς μαθητές, εκτός εάν το ΚΕΔΑΣΥ ορίσει ότι για το συγκεκριμένο μαθητή απαιτείται ακόμα περισσότερος χρόνος. Επίσης, τον τρόπο εξέτασης σε γραφή Braille ή με τη χρήση Η/Υ ή προφορικά, θα πρέπει να τον επιλέγει ο τυφλός μαθητής, ο οποίος γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα τις δυνατότητές του, ώστε να έχει την καλύτερη δυνατή επίδοση.

26) Με υπουργική απόφαση που θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, κατόπιν εισήγησης του ΙΕΠ θα καθοριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις με τις οποίες θα διενεργούνται οι προφορικές εξετάσεις στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

27)  Δημιουργία στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) Διεύθυνσης Ειδικής Εκπαίδευσης.

Εξυπακούεται ότι όταν αναφερόμαστε στην Ειδική εκπαίδευση  συμπεριλαμβάνουμε και τους σπουδαστές και φοιτητές, προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς με αναπηρία και για το λόγο αυτό επιβάλλεται στο Νόμο να προστεθεί ειδικό κεφάλαιο για την Ειδική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στο οποίο μεταξύ των άλλων προτείνουμε να περιλαμβάνονται οι παρακάτω προτάσεις:

28) Η διάρκεια του χρόνου εξέτασης στις εξετάσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση να προσαυξάνεται κατά 50% για τους τυφλούς ή με πρόβλημα όρασης φοιτητές. Επίσης, τον τρόπο εξέτασης σε γραφή Braille ή με τη χρήση Η/Υ ή προφορικά, θα πρέπει να τον επιλέγει ο τυφλός φοιτητής, ο οποίος γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα τις δυνατότητές του, ώστε να έχει την καλύτερη δυνατή επίδοση.

29) Με υπουργική απόφαση που θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, κατόπιν εισήγησης του ΙΕΠ θα καθοριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις με τις οποίες θα διενεργούνται οι προφορικές εξετάσεις ΑΕΙ.

30) Απαιτείται η δημιουργία γραφείων υποδοχής αναπήρων φοιτητών στα Α.Ε.Ι. της Χώρας, τα οποία θα αναλαμβάνουν τη στήριξη του φοιτητή από την εγγραφή μέχρι την αποφοίτησή του σε όλους τους τομείς, φυσική και ηλεκτρονική προσβασιμότητα, παροχή συγγραμμάτων, επικοινωνία με τους καθηγητές, εφοδιασμό των διανεμόμενων σημειώσεων σε προσβάσιμη μορφή κ.λπ.

31) Παροχή δωρεάν κατάλληλου τεχνολογικού εξοπλισμού για τυφλούς και με προβλήματα όρασης σπουδαστές και φοιτητές συμπεριλαμβανομένων υποχρεωτικά laptop και λογισμικού ανάγνωσης οθόνης.

32) Δωρεάν χορήγηση συγγραμμάτων σε ψηφιακή μορφή Daisy ή άλλη προσβάσιμη μορφή, σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε φοιτητή ή σπουδαστή με οπτική αναπηρία. Επειδή η συνθετική φωνή στην ελληνική γλώσσα δεν έχει χρηματοδοτηθεί ώστε να φτάσει στα επίπεδα ανταγωνισμού της φυσικής φωνής, καθώς και της ορθής ανάγνωσης ξενόγλωσσων λέξεων και ονομάτων μέσα σε ελληνικό κείμενο, η μορφή αυτή δεν προτιμάται εκτός εάν ο μαθητής δηλώσει ρητά ότι εξυπηρετείται με το μορφότυπο αυτό βιβλίου.

33) Πρόβλεψη για φυσική και ψηφιακή προσβασιμότητα των τυφλών και με χαμηλή όραση φοιτητών και σπουδαστών στους χώρους διδασκαλίας, στις βιβλιοθήκες και στις ιστοσελίδες των Α.Ε.Ι.

34) Συμπλήρωση από τα άτομα με αναπηρία που εισάγονται με ποσοστό 5% στα Α.Ε.Ι. του αναγκαίου μηχανογραφικού την ίδια ακριβώς χρονική περίοδο με τους λοιπούς υποψήφιους, σε φόρμα απόλυτα προσβάσιμη για άτομα με προβλήματα όρασης, ώστε να μη χάνεται άδικα το πρώτο εξάμηνο των σπουδών και σε καμία περίπτωση να μην επαναληφθεί το επαίσχυντο φαινόμενο αποκλεισμού υποψηφίων με αναπηρία από την εισαγωγή σε και Α.Ε.Ι. της Χώρας, όπως συνέβη άλλες χρονιές.

35) Σχετικά με τις μετεγγραφές, πρόβλεψη για την περίπτωση των φοιτητών με προβλήματα όρασης οι οποίοι, ενώ εισήχθησαν μέσω εισαγωγικών εξετάσεων σε σχολές Α.Ε.Ι, βάσει πιστοποίησης της αναπηρίας από αρμόδιο ΚΕΠΑ, απέκτησαν οπτική αναπηρία κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους. Οι ως άνω να μετεγγράφονται χωρίς άλλα κριτήρια στο κοντινότερο του τόπου κατοικίας τους σχετικό Α.Ε.Ι. Επιπλέον, πρόβλεψη για τους φοιτητές που ο ένας ή και οι δύο γονείς τους αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω να μετεγγράφονται ομοίως χωρίς άλλα κριτήρια στο κοντινότερο του τόπου κατοικίας τους σχετικό Α.Ε.Ι. προκειμένου να είναι σε θέση να βοηθούν τους γονείς τους στην καθημερινότητά τους.

36) Ένταξη στα τμήματα ψυχολογίας των Α.Ε.Ι. της χώρας υποχρεωτικών μαθημάτων για την ψυχολογία των ατόμων με αναπηρία και δημιουργία μεταπτυχιακού τμήματος με το ως άνω αντικείμενο με σκοπό την περαιτέρω εξειδίκευση.

37) Ένταξη στα προπτυχιακά προγράμματα των Παιδαγωγικών Σχολών και των Σχολών Προσχολικής Αγωγής μαθημάτων για τη διδασκαλία  μαθητών με αναπηρία.

38) Δημιουργία δωρεάν μεταπτυχιακού τμήματος σε Α.Ε.Ι. για την μετεκπαίδευση παιδαγωγών, με παροχή εξειδίκευσης σε μία μόνο αναπηρία, ώστε η εξειδίκευση να είναι στοχευμένη και η παρεχόμενη συνδιδασκαλία να καταστεί απολύτως επαρκής για κάθε διαφορετική κατηγορία φοιτητή με αναπηρία ή τροποποίηση των προγραμμάτων σπουδών των παιδαγωγικών τμημάτων ειδικής αγωγής, ώστε οι φοιτητές από το τρίτο έτος να εξειδικεύονται στην εκπαίδευση μίας και μόνο συγκεκριμένης αναπηρίας.

39) Ουσιαστική πρόβλεψη με τη δημιουργία μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών για την εξειδίκευση πτυχιούχων στην ειδικότητα ΠΕ 31 Κινητικότητας, Προσανατολισμού και Δεξιοτήτων Καθημερινής Διαβίωσης και πρόβλεψη πρόσληψης εκπαιδευτικών της κατηγορίας αυτής από το Υπουργείο Παιδείας για τη στήριξη των τυφλών μαθητών και φοιτητών, από την πρώιμη παρέμβαση μέχρι την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

40) Ως προς την τοποθέτηση εκπαιδευτικών ΑμεΑ με ποσοστό 67% και άνω να προβλεφθεί κατ’ εξαίρεση μοριοδότησή τους με κοινωνικά κριτήρια κατά την πρόσληψή τους σε ΣΜΕΕ, καθώς και κατά προτεραιότητα πρόσληψη στα σχολεία Γενικής Εκπαίδευσης σε ποσοστό 10%. Το ίδιο να ισχύσει και για τους διορισμούς του Ε.Ε.Π.

41) Πρόβλεψη για μειωμένα δίδακτρα στους τυφλούς φοιτητές με πρόβλημα όρασης στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, καθώς και πρόβλεψη αυξημένου ορίου εισοδήματος για τη λήψη τυχόν υποτροφίας, δεδομένου ότι κατά την εκπόνηση μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών χρήζουν της βοηθείας τρίτου προσώπου, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ερευνητικό έργο.

42) Έκδοση Υπουργικής Απόφασης με την οποία να ορίζεται ότι η διδασκαλία της γραφής Braille διεξάγεται αποκλειστικά από το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, από την Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών, τα σωματεία μέλη της και τα παραρτήματά τους και το Φάρο Τυφλών της Ελλάδος, τόσο για λόγους εμπειρίας και τεχνογνωσίας, όσο και για εξοικείωση των εκπαιδευομένων με την εν λόγω αναπηρία και να απαγορεύεται η διεξαγωγή σεμιναρίων από ιδιωτικούς φορείς. Να απαγορεύεται ρητά η διδασκαλία της γραφής Braille από ιδιώτες.

 

Κυρία Υπουργέ, εν αναμονή του άμεσου ορισμού συνάντησης μαζί σας προκειμένου από κοινού να συζητήσουμε τα ανωτέρω αιτήματά μας με σκοπό την προώθηση και επίλυσή τους, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

 

Με εκτίμηση

Για το Γ.Σ. της Ε.Ο.Τ.

 

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Γιαλλούρης

 

Η Γενική Γραμματέας

Παρασκευή Τσαβαλιά

Μετάβαση στο περιεχόμενο