ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Επιστολή της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών και του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κο Σ.-Α. Γεωργιάδη με θέμα: Αίτημα της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών και του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών για άμεσο ορισμό συνάντησης και κατάθεση αιτημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Οκτ 5, 2023 | ΕΟΤ, Σημαντικά Έγγραφα ΕΟΤ

Επιστολή της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών και του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κο Σ.-Α. Γεωργιάδη με θέμα: Αίτημα της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών και του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών για άμεσο ορισμό συνάντησης και κατάθεση αιτημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. 1890/2005 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΕΔΡΑ ΑΘΗΝΑ

ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 31 – 104 32 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ.: 210-5229968  FAX: 210-5229541

e-mail: eoty@otenet.gr

www.eoty.gr

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΥΦΛΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 9977/12-12-1932 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΠΙΤΙΜΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ &

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΥΦΛΩΝ

ΜΕΛΟΣ  ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΥΦΛΩΝ & ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΥΦΛΩΝ

ΕΔΡΑ ΑΘΗΝΑ

ΒΕΡΑNΖΕΡΟΥ 31 – 104 32 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ: 210-5245001,210-5228333,210-5228365,210-5245578  FAX: 210-5222112

e-mail: pab@otenet.gr                         web site:  www.pst.gr

 

 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 1940/599

ΤΟΜΕΑΣ: Γραμματείας                                                                  Αθήνα, 05/10/2023

 

Προς: Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κο Σ.-Α. Γεωργιάδη

 

Κοιν.: 1) Πρωθυπουργό της Χώρας, κο Κ. Μητσοτάκη

2) Ε.Σ.Α.μεΑ.

3) Σωματεία – μέλη Ε.Ο.Τ.

 

Θέμα: Αίτημα της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών και του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών για άμεσο ορισμό συνάντησης και κατάθεση αιτημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

 

Η Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών (Ε.Ο.Τ.), ο επίσημος Κοινωνικός Εταίρος της Πολιτείας για θέματα τυφλότητας και μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ) και το σωματείο- μέλος της Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών (Π.Σ.Τ.) ζητούν άμεσο ορισμό συνάντησης μαζί σας, προκειμένου να σας εκθέσουν δια ζώσης επείγοντα και χρονίζοντα αιτήματα του χώρου που εκπροσωπούν τα οποία παραθέτουμε κατωτέρω:

 

1)            Επιβάλλεται η άμεση και πλήρης αναμόρφωση του Ν.2643/98, ώστε να αναγνωριστούν και να καθιερωθούν νέες σύγχρονες αντιλήψεις για την εργασία των αναπήρων, νέες σχέσεις με την εργοδοσία, έρευνα αγοράς για την προοπτική ενσωμάτωσης των αναπήρων, πρόβλεψη δίκαιων ποσοστώσεων και άνοιγμα νέων προστατευόμενων επαγγελμάτων για τους τυφλούς, δεδομένου ότι το μοναδικό προστατευόμενο επάγγελμα του τηλεφωνητή διαρκώς φθίνει λόγω της  ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας, όπως: α) το επάγγελμα του βοηθού φυσικοθεραπευτή, το οποίο ασκείται από τυφλούς παγκοσμίως με απόλυτη επιτυχία περίπου την τελευταία εκατονταετία, β) το επάγγελμα του γραμματέα απομαγνητοφώνησης πρακτικών αστικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων, καθώς και περιφερειακών και δημοτικών συμβουλίων και νοσοκομείων το οποίο ασκούν ήδη τυφλοί, βεβαίως με τα ανάλογα προσόντα, σε πολλές χώρες με απόλυτη επιτυχία,  γ) το επάγγελμα του ξεναγού  και δ) το παραϊατρικό επάγγελμα της εξετάστριας/ψηλαφίστριας μαστού, το οποίο ασκείται ήδη από τυφλές γυναίκες με την απαιτούμενη εξειδίκευση σε Ιταλία, Γερμανία κ.λπ., και σύμφωνα με επίσημες έρευνες βοηθά στην ανίχνευση 30% περισσότερων όγκων και κατά 50% μικρότερου μεγέθους από τους γυναικολόγους.

Θέλουμε μαζί σας, να συνεχίσουμε την προσπάθεια έκδοσης της Ειδικής Προκήρυξης θέσεων για τυφλούς τηλεφωνητές και δικηγόρους. Επιβάλλεται μέχρις ότου ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Ν.2643/98 να δημοσιεύονται οι προβλεπόμενες κατ’ έτος προκηρύξεις για τυφλούς τηλεφωνητές και δικηγόρους.

Το ζήτημα της ανεργίας των ατόμων με οπτική αναπηρία είναι ιδιαίτερα οξυμένο, και επιδεινώνεται συνεχώς, γι’ αυτό και ζητάμε τη σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, με σκοπό την αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου για την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Οι οργανικές θέσεις τηλεφωνητών εξακολουθούν να υπάγονται στις προστατευτικές διατάξεις του Ν.2643/98 και η τελευταία Ειδική Προκήρυξη έλαβε χώρα το 2010.

2)            Ψήφιση διάταξης η οποία να προβλέπει την εξαίρεση των τυφλών με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω από την προσωπική διαφορά η οποία προκύπτει μετά τον επαναϋπολογισμό των συντάξεων, κύριων και επικουρικών σύμφωνα με τον Ν.4387/2016 καθώς επίσης και χορήγηση στους τυφλούς συνταξιούχους της αύξησης 7,75% από 01/01/2023 ανεξαρτήτως προσωπικής διαφοράς.

3)            Επαναφορά των κύριων και επικουρικών συντάξεων των τυφλών συνταξιούχων ιδιωτικού και δημοσίου τομέα στα επίπεδα Δεκεμβρίου 2011, καθώς και των δώρων εορτών και του επιδόματος θερινών διακοπών, και εξαίρεση από τις περικοπές του Ν.4111/2013 και των τυφλών συνταξιούχων του ευρύτερου δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, ώστε να εξισωθούν με τους συναδέλφους τους του Δημοσίου, καθώς και με τους παραπληγικούς με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι έχουν ήδη ορθώς εξαιρεθεί. Η διάκριση αυτή, κατά των τυφλών συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα και μόνο από τις εξαιρέσεις των περικοπών των συντάξεων του προαναφερθέντος νόμου, επιβάλλεται να αρθεί για λόγους ισονομίας και ισοπολιτείας, καθώς προσκρούει στις αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας και αποτελεί κατάφωρη αδικία για 500 περίπου τυφλούς συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα, 290 περίπου του ΙΚΑ και γύρω στους 220 από τις ΔΕΚΟ και τις Τράπεζες. Εξάλλου και το ΣτΕ έκρινε ως αντισυνταγματικές τις μειώσεις στις συντάξεις με τα δύο πρώτα Μνημόνια. Επιπλέον χορήγηση των προσαυξήσεων του Ν. 4111/2013 και στους νέους τυφλούς συνταξιούχους με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

4)            Μετά την ισχύ του Ν.4387/2016 οι επικουρικές συντάξεις που απονέμονται στους συναδέλφους είναι πολύ μειωμένες σε σύγκριση με παλαιότερα και χωρίς την προσαύξηση του επιδόματος απολύτου αναπηρίας. Ως εκ τούτου, ζητάμε την χορήγηση επικουρικής σύνταξης στους συνταξιούχους που συνταξιοδοτήθηκαν μετά την ισχύ του προαναφερθέντος νόμου,  η οποία να υπολογίζεται με βάσει τον Ν.612/1977, καθώς και χορήγηση επιδόματος απολύτου αναπηρίας επί της ως άνω επικουρικής σύνταξης.

5)            Μεγάλη αγωνία και ανησυχία έχει καταλάβει τους βαριά ανάπηρους συνταξιούχους που τυχαίνει να εξακολουθούν να εργάζονται μετά τη συνταξιοδότησή τους, καθώς στην επικείμενη ψήφιση νέου ασφαλιστικού νόμου δεν υπάρχει εξαγγελία για την εξαίρεσή τους απ’ την καταβολή της ειδικής εισφοράς υπέρ του e-ΕΦΚΑ.

Όπως θα γνωρίζετε, επί σειρά ετών ισχύει η εξαίρεσή τους από οποιαδήποτε εισφορά. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις διατάξεις  του άρ. 27 παρ. 4 περ. γ. και δ. του Ν. 4670/2020 καθώς και του άρ. 78, παρ. 4 περ. γ. και δ. του Ν. 4090/2020, που αναφέρουν ακριβώς τα ακόλουθα:  «4. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω ρυθμίσεων δεν μειώνεται το ποσόν της σύνταξης… γ. Των συνταξιούχων με βάση τον ν. 612/1977 (Α’ 164) και τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτόν… δ. Των συνταξιούχων του τετάρτου εδαφίου της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007 (Α’ 210). »

Το πρόβλημα αυτό απασχολεί κυρίως τους δικηγόρους με οπτική αναπηρία που έχουν ρητά το δικαίωμα να ασκούν το επάγγελμά τους, σύμφωνα με το άρθρο 24 του νόμου 1968/1991, χωρίς να έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν επιπλέον εισφορές υπέρ του Ταμείου Νομικών και ως εκ τούτου δε μπορούν να προσαυξάνουν τη σύνταξή τους.  Ωστόσο για λόγους ισονομίας και ισοπολιτείας από την παρακράτηση υπέρ e- ΕΦΚΑ ζητούμε να εξαιρεθούν όσοι τυφλοί συνταξιούχοι εργάζονται ως μισθωτοί ή με μπλοκάκι ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

6)            Σύμφωνα με το αρ. 44 του ν. 4670/2020: «Για τους δικαιούχους σύνταξης που συγχρόνως λαμβάνουν εξωιδρυματικό επίδομα, ή απολύτου αναπηρίας ή τυφλότητας δεν υπολογίζεται εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης επί των ανωτέρω επιδομάτων». Η συγκεκριμένη διάταξη άρχισε να εφαρμόζεται από τον e-ΕΦΚΑ τον Οκτώβριο του 2021 και τα αχρεωστήτως καταβληθέντα από τις συντάξεις των τυφλών συνταξιούχων στους περισσότερους κατεβλήθησαν αναδρομικά τον Ιούλιο του 2022. Ωστόσο, μεγάλη μερίδα των τυφλών συνταξιούχων δεν έχουν λάβει ποτέ τα ως άνω αναδρομικά πάρα τις επανειλημμένες οχλήσεις των ενδιαφερομένων και των φορέων μας.

7)            Ενημερωθήκαμε από συναδέλφους συνταξιούχους (πρώην υπαλλήλους Εθνικής Τραπέζης) ότι στις επικουρικές συντάξεις που έλαβαν μηνός Φεβρουαρίου 2023 και εντεύθεν δε συμπεριελήφθη το επίδομα απολύτου αναπηρίας, το οποίο ελάμβαναν αδιακόπως από της συνταξιοδοτήσεώς τους και μέχρι τότε ως συνταξιούχοι του Ν.612/77 και του Ν.3232/04.

Τη στιγμή που οι συνταξιούχοι της χώρας ανέμεναν έστω και πενιχρή αύξηση στις συντάξεις τους, εν τούτοις οι τυφλοί συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι Εθνικής Τραπέζης λαμβάνουν περικεκομμένη την επικουρική τους σύνταξη, αφαιρουμένου ως μη όφειλε του επιδόματος απολύτου αναπηρίας.

Ως εκ τούτου κρίνεται επιβεβλημένη η άμεση αποκατάσταση της αδικίας στις επικουρικές συντάξεις των συναδέλφων πρώην υπαλλήλων Εθνικής Τραπέζης.

8)            Τυφλοί συνταξιούχοι πρώην Δημοσίου εργασθέντες στο ΝΙΜΤΣ δεν έλαβαν στις συντάξεις Μαΐου 2023 και εντεύθεν την αύξηση 8% επί του επιδόματος ανικανότητας το οποίο λαμβάνουν και η οποία χορηγήθηκε με το άρ. 95, παρ. 1 του ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91Α’/13-4-2023). Παρακαλούμε για την άμεση καταβολή της αύξησης όπως συνέβη και στους λοιπούς τυφλούς συνταξιούχους πρώην Δημοσίου.

9)            Χορήγηση του επιδόματος απολύτου αναπηρίας και στους τυφλούς συνταξιούχους του Ν.Α.Τ., γήρατος και αναπηρίας, οι οποίοι πλέον είναι οι μόνοι που δε λαμβάνουν επίδομα απολύτου αναπηρίας ύψους 50% επί της καταβαλλόμενης κύριας και επικουρικής σύνταξης, καίτοι έχει υπαχθεί στον Ε.Φ.Κ.Α. με τον Ν.4670/2020, πλην όμως μόνο διοικητικά.

10)          Αναμόρφωση του ν.612/1977 και του Π.Δ. 169/2007:

α. Αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της σύνταξης όσων συνταξιοδοτούνται στην 15ετία με τον ν.612/1977 ή με τις διατάξεις του Π.Δ. 169/2007 προκειμένου να γίνεται  με βάση πλασματικό χρόνο εργασίας 40 ετών και όχι των 35.

β. Διόρθωση του τρόπου υπολογισμού της επικουρικής σύνταξης για τα άτομα που συνταξιοδοτούνται με τον ν.612/1977 ή το Π.Δ. 169/2007, όπως ισχύει και στις κύριες συντάξεις.

11)          Επιβάλλεται η παροχή της πλήρους Εθνικής Σύνταξης στα άτομα με ποσοστό οπτικής αναπηρίας από 50% και άνω, ανεξαρτήτως των χρόνων ασφάλισης. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες στην οικογένεια του θανόντος υπάρχει μέλος με αναπηρία (τέκνο, σύζυγος) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω να χορηγείται ολόκληρο το ποσό της Εθνικής Σύνταξης όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. Επίσης, η διάταξη της παρ. α του άρθρου 5 του Ν.3232/2004, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 26 παρ. 3 του Ν.4075/2012, να εξακολουθήσει να ισχύει κανονικά.

12)          Να προβλεφθεί ώστε το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης όλων των τυφλών συνταξιούχων ανεξαιρέτως, ήτοι όσων συνταξιοδοτούνται  βάσει του Ν.612/1977 ή άλλων σχετικών νόμων και είναι δικαιούχοι επιδόματος απολύτου αναπηρίας,  όσων συνταξιοδοτούνται και υπάγονται στο Π.Δ. 169/2007 και λαμβάνουν επίδομα ανικανότητας, καθώς και όσων συνταξιοδοτήθηκαν με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, να υπολογίζεται σύμφωνα με τον τελευταίο μισθό πριν τη συνταξιοδότηση.

13)          Κατά άμεση προτεραιότητα και εντός εξαμήνου χορήγηση πλήρους σύνταξης στους τυφλούς δικαιούχους μετά την κατάθεση σχετικής αίτησης συνταξιοδότησής τους.

14)          Εξαίρεση των τυφλών από τις περικοπές που έχουν σημειωθεί με τις διατάξεις  του Ν.4024/2011 στην καταβολή του εφάπαξ που δίδεται από τα Προνοιακά Ταμεία (π.χ. Δημοσίων Υπαλλήλων, ΤΑΥΤΕΚΩ κ.λπ.), και κατά προτεραιότητα χορήγησή του στους τυφλούς δικαιούχους.

15)          Στους άνεργους τυφλούς επιδοματούχους του ΟΠΕΚΑ οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία περιστασιακά να μην εντάσσονται στην κατηγορία των εργαζομένων – συνταξιούχων και να εξακολουθούν να λαμβάνουν ολόκληρο το προνοιακό επίδομα.

16)          Οι συνταξιούχοι του Ν.612/77 και συναφών νόμων να καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές για υγειονομική περίθαλψη, σε περίπτωση λήψης δυο συντάξεων, μόνο από την κύρια και την επικουρική σύνταξη με το μεγαλύτερο ύψος, δεδομένου ότι λαμβάνουν μία υγειονομική περίθαλψη.

17)          Μετά την ενοποίηση των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης και την ένταξη του ΟΓΑ στον ΕΦΚΑ απωλέσθηκαν σημαντικά δικαιώματα από τους συναδέλφους κατ’ επάγγελμα αγρότες, και ως εκ τούτου ζητάμε να υπάρξει μέριμνα στο μέτρο του εφικτού, έτσι ώστε να προστατευθούν οι εν λόγω συνάδελφοί μας και να τους επιστραφεί το απολεσθέν εισόδημά τους.

18)          Επειδή οι διάφορες εκφυλιστικές νόσοι του οφθαλμού, αλλά και άλλες παθήσεις, ενδέχεται να εμφανιστούν και μετά το 24ο έτος ζωής του ανθρώπου, επιβάλλεται το άτομο αυτό να μπορεί να λαμβάνει τη σύνταξη θανόντος γονέως, έστω και αν η τύφλωση του τέκνου επήλθε μετά την ηλικία αυτή.

19)          Προτείνουμε η σύνταξη του αποβιώσαντος γονέα να χορηγείται σε τέκνα που είναι άτομα με αναπηρία 67% και άνω, τα οποία αποδεδειγμένα δεν εργάζονται με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Στην περίπτωση που εργάζονται, η χορήγηση της σύνταξης του αποβιώσαντος γονέα να διακόπτεται και να επαναχορηγείται μετά τη λήξη της εργασιακής σχέσης του τέκνου. Επίσης, να μη χορηγείται αν το ανάπηρο τέκνο λαμβάνει σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος.

20)          Οι τυφλοί συνταξιούχοι του πρώην ΟΓΑ που έχουν συνταξιοδοτηθεί προ του 65ου έτους, είναι δικαιούχοι του εξωιδρυματικού επιδόματος, το οποίο αντιστοιχεί στα 20 ημερομίσθια του ανειδίκευτου εργάτη. Αυτό το μέτρο δεν ισχύει για τους τυφλούς οι οποίοι συνταξιοδοτούνται μετά το 65ο έτος της ηλικίας τους και στους οποίους χορηγείται το επίδομα απολύτου αναπηρίας. Ζητούμε για λόγους ισονομίας, να χορηγηθεί το εξωιδρυματικό επίδομα που αντιστοιχεί στα 20 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη στους τυφλούς συνταξιούχους, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ηλικία κατά την οποία συνταξιοδοτούνται.

21)          Ισότιμη αντιμετώπιση των εργαζομένων τυφλών σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα:

α) Κάλυψη εξόδων συνοδού όταν ο τυφλός εργαζόμενος μεταβαίνει εκτός έδρας ή στο εξωτερικό για υπηρεσιακούς λόγους.

β) Επέκταση του μειωμένου ωραρίου στους τυφλούς εργαζόμενους και στον ιδιωτικό τομέα.

γ) Οι τυφλοί εργαζόμενοι ασφαλισμένοι στο πρώην ΙΚΑ όταν συνταξιοδοτούνται να λαμβάνουν ολόκληρο το ποσό της αποζημίωσης την οποία θα ελάμβαναν σε περίπτωση απόλυσης με επιδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό.

 

Με την ελπίδα ότι θα οριστεί άμεσα συνάντηση μαζί σας για την συζήτηση των ανωτέρω σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

 

Με εκτίμηση

Για το Γ.Σ. της Ε.Ο.Τ.

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                Η Γενική Γραμματέας

Νικόλαος Γιαλλούρης                                                                    Παρασκευή Τσαβαλιά

 

 

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ. του Π.Σ.Τ.

 

Ο Πρόεδρος                                                                                       Η Γενική Γραμματέας

Δημήτριος Σηφάκης                                                                       Θεοδώρα Φαρδέλα

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο