ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Επιστολή της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών και του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών προς τον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Εργασιακών Σχέσεων Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία, κο Κ. Αγραπιδά με θέμα: Αίτημα της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών και του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών για άμεση συγκρότηση ομάδας εργασίας από εκπροσώπους του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Εσωτερικών και των φορέων μας για την Προκήρυξη θέσεων για τυφλούς τηλεφωνητές και δικηγόρους και την ένταξη νέων προστατευόμενων επαγγελμάτων στον Ν. 2643/1998.

Οκτ 24, 2023 | ΕΟΤ, Σημαντικά Έγγραφα ΕΟΤ

Επιστολή της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών και του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών προς τον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Εργασιακών Σχέσεων Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία, κο Κ. Αγραπιδά με θέμα: Αίτημα της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών και του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών για άμεση συγκρότηση ομάδας εργασίας από εκπροσώπους του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Εσωτερικών και των φορέων μας για την Προκήρυξη θέσεων για τυφλούς τηλεφωνητές και δικηγόρους και την ένταξη νέων προστατευόμενων επαγγελμάτων στον Ν. 2643/1998.

 

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. 1890/2005 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΕΔΡΑ ΑΘΗΝΑ

ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 31 – 104 32 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ.: 210-5229968

e-mail: eoty@otenet.gr

www.eoty.gr

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΥΦΛΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 9977/12-12-1932 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΕΠΙΤΙΜΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ &

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΥΦΛΩΝ

ΜΕΛΟΣ  ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΥΦΛΩΝ & ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΥΦΛΩΝ

ΕΔΡΑ ΑΘΗΝΑ

ΒΕΡΑNΖΕΡΟΥ 31 – 104 32 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ: 210-5245001, 210-5228333, 210-5228365, 210-5245578

e-mail: pab@otenet.gr                         web site:  www.pst.gr

 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 2055/659

Αθήνα, 23/10/2023

ΤΟΜΕΑΣ: Γραμματείας

 

Προς: Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Εργασιακών Σχέσεων Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία, κο Κ. Αγραπιδά

 

Κοιν.: 1) Πρωθυπουργό της Χώρας, κο Κ. Μητσοτάκη

2) Υπουργό Εσωτερικών, κα Ν. Κεραμέως

3) Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κο Α.-Σ. Γεωργιάδη

4) Γενική Γραμματέα Εργασιακών Σχέσεων, κα Ά. Στρατινάκη

5) Ε.Σ.Α.μεΑ.

6) Σωματεία – μέλη Ε.Ο.Τ.

 

Θέμα: Αίτημα της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών και του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών για άμεση συγκρότηση ομάδας εργασίας από εκπροσώπους του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Εσωτερικών και των φορέων μας για την Προκήρυξη θέσεων για τυφλούς τηλεφωνητές και δικηγόρους και την ένταξη νέων προστατευόμενων επαγγελμάτων στον Ν. 2643/1998.

 

Αξιότιμε κύριε Αγραπιδά,

 

Η Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών (Ε.Ο.Τ.), ο επίσημος Κοινωνικός Εταίρος της Πολιτείας για θέματα τυφλότητας και μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ) και το σωματείο-μέλος της Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών (Π.Σ.Τ.) σε συνέχεια της εξαιρετικής συνάντησης που είχαμε μαζί σας, σας αποστέλλουν και γραπτά το αίτημα που συζητήσαμε και για το οποίο αποφασίστηκε η δημιουργία ομάδας εργασίας από εκπροσώπους του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Εσωτερικών και των φορέων μας για την Προκήρυξη θέσεων τυφλών τηλεφωνητών και δικηγόρων και την ένταξη νέων προστατευόμενων επαγγελμάτων στον Ν. 2643/1998.

Επιβάλλεται η άμεση και πλήρης αναμόρφωση του Ν.2643/98, ώστε να αναγνωριστούν και να καθιερωθούν νέες σύγχρονες αντιλήψεις για την εργασία των αναπήρων, νέες σχέσεις με την εργοδοσία, έρευνα αγοράς για την προοπτική ενσωμάτωσης των αναπήρων, πρόβλεψη δίκαιων ποσοστώσεων και άνοιγμα νέων προστατευόμενων επαγγελμάτων για τους τυφλούς, δεδομένου ότι το μοναδικό προστατευόμενο επάγγελμα του τηλεφωνητή διαρκώς φθίνει λόγω της  ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας, όπως: α) το επάγγελμα του βοηθού φυσικοθεραπευτή, το οποίο ασκείται από τυφλούς παγκοσμίως με απόλυτη επιτυχία περίπου την τελευταία εκατονταετία, β) το επάγγελμα του γραμματέα απομαγνητοφώνησης πρακτικών αστικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων, καθώς και περιφερειακών και δημοτικών συμβουλίων και νοσοκομείων το οποίο ασκούν ήδη τυφλοί, βεβαίως με τα ανάλογα προσόντα, σε πολλές χώρες με απόλυτη επιτυχία,  γ) το επάγγελμα του ξεναγού, δ) το παραϊατρικό επάγγελμα της εξετάστριας/ψηλαφίστριας μαστού, το οποίο ασκείται ήδη από τυφλές γυναίκες με την απαιτούμενη εξειδίκευση σε Ιταλία, Γερμανία κ.λπ., και σύμφωνα με επίσημες έρευνες βοηθά στην ανίχνευση 30% περισσότερων όγκων και κατά 50% μικρότερου μεγέθους από τους γυναικολόγους και ε) το επάγγελμα των ραδιοφωνικών παραγωγών, για τους οποίους να οριστεί ποσόστωση για τους δημόσιους και δημοτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Θέλουμε μαζί σας, να συνεχίσουμε την προσπάθεια έκδοσης της Ειδικής Προκήρυξης θέσεων για τυφλούς τηλεφωνητές και δικηγόρους. Επιβάλλεται μέχρις ότου ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Ν.2643/98 να δημοσιεύονται οι προβλεπόμενες κατ’ έτος προκηρύξεις για τυφλούς τηλεφωνητές και δικηγόρους.

Το ζήτημα της ανεργίας των ατόμων με οπτική αναπηρία είναι ιδιαίτερα οξυμένο, και επιδεινώνεται συνεχώς, γι’ αυτό και ζητάμε τη σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, με σκοπό την αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου για την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Οι οργανικές θέσεις τηλεφωνητών εξακολουθούν να υπάγονται στις προστατευτικές διατάξεις του Ν.2643/98 και η τελευταία Ειδική Προκήρυξη έλαβε χώρα το 2010.

 

Με εκτίμηση

Για το Γ.Σ. της Ε.Ο.Τ.

 

Ο Πρόεδρος                                                                             Η Γενική Γραμματέας

Νικόλαος Γιαλλούρης                                                Παρασκευή Τσαβαλιά

 

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ. του Π.Σ.Τ.

Ο Πρόεδρος                                                                Η Γενική Γραμματέας

Δημήτριος Σηφάκης                                                   Θεοδώρα Φαρδέλα

Μετάβαση στο περιεχόμενο