ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Επιστολή της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών και του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών προς την Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Ζ. Μακρή με θέμα: Αίτημα της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών και του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών για ορισμό συνάντησης ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς

Σεπ 19, 2022 | ΕΟΤ, Σημαντικά Έγγραφα ΕΟΤ

Επιστολή της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών και του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών προς την Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Ζ. Μακρή με θέμα: Αίτημα της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών και του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών για ορισμό συνάντησης ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς

 

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. 1890/2005 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΕΔΡΑ ΑΘΗΝΑ

ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 31 – 104 32 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ.: 210-5229968  FAX: 210-5229541

e-mail: eoty@otenet.gr

www.eoty.gr

 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΥΦΛΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 9977/12-12-1932 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΕΠΙΤΙΜΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ &

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΥΦΛΩΝ

ΜΕΛΟΣ  ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΥΦΛΩΝ & ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΥΦΛΩΝ

ΕΔΡΑ ΑΘΗΝΑ

ΒΕΡΑNΖΕΡΟΥ 31 – 104 32 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ: 210-5245001,210-5228333,210-5228365,210-5245578  FAX: 210-5222112

e-mail: pab@otenet.gr                        web site:  www.pst.gr

 

 

 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 1577/507                                                                             Αθήνα, 16/09/2022

ΤΟΜΕΑΣ: Γραμματείας

 

 

Προς: Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Ζ. Μακρή

 

Κοιν:   1) Πρωθυπουργό της Χώρας, κο Κ. Μητσοτάκη

2) Υπουργό Επικρατείας, κο Γ. Γεραπετρίτη

3) Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Ν. Κεραμέως

4) Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, κο Α. Κόπτση

5) Ε.Σ.Α.μεΑ.

6) Σωματεία-μέλη Ε.Ο.Τ.

 

ΘΕΜΑ: Αίτημα της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών και του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών για ορισμό συνάντησης ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς

 

Αξιότιμη κύρια Υφυπουργέ,

 

Η Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών (Ε.Ο.Τ.), ο επίσημος Κοινωνικός Εταίρος της Πολιτείας για θέματα τυφλότητας και μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) και το σωματείο-μέλος της Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών (Π.Σ.Τ) καταθέτουν αίτημα για άμεσο ορισμό συνάντησης ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς ώστε να συζητήσουμε σειρά θεμάτων που αφορούν τυφλούς και με προβλήματα όρασης μαθητές και φοιτητές αρμοδιότητας σας, τα οποία σας παραθέτουμε κατωτέρω:

 

1) Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.), με έδρα  την Αθήνα και παράρτημα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να επιτύχει την εκπλήρωση των σκοπών του, οι οποίοι προκύπτουν και από τον τίτλο του, ήτοι την παροχή και τη στήριξη στην εκπαίδευση και την επαγγελματική αποκατάσταση των τυφλών και των ατόμων με σοβαρά προβλήματα όρασης, επιβάλλεται άμεσα να υπαχθεί εν μέρει και στη δικαιοδοσία του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργείου Παιδείας και να εφοδιαστεί με νέο Οργανισμό, ο οποίος θα προβλέπει οργανικές θέσεις για τη στελέχωση μιας σειράς απαραίτητων ειδικοτήτων για την επιτέλεση του έργου του σε συνεργασία με το συναρμόδιο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

 

2) Αναβάθμιση των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων που στεγάζονται στο ενιαίο Κ.Ε.Α.Τ. σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ώστε να επιτελέσουν ουσιαστικά και αποτελεσματικά το εκπαιδευτικό τους έργο, καθώς επίσης και όλων των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Εκπαίδευσης (ΣΜΕΕ) που εκπαιδεύουν παιδιά τυφλά, τυφλοκωφά και τυφλά πολυανάπηρα.

 

3) Το τυπογραφείο γραφής Braille το οποίο λειτουργεί στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών να μετατραπεί σε Εθνικό και να υπαχθεί διοικητικά στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Κατά τη μεταβατική περίοδο ο ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ υποχρεούται να συνάπτει σύμβαση με το Κ.Ε.Α.Τ. για την εκτύπωση των προβλεπόμενων βιβλίων σε γραφή Braille, και στο κόστος της αμοιβής θα συνυπολογίζονται τα υλικά που απαιτούνται για την εκτύπωση και οι εργατοώρες όλων όσοι θα απασχοληθούν στη διασκευή, προσαρμογή και εκτύπωσή τους.

Δημιουργία στο Εθνικό Τυπογραφείο Braille μόνιμης επιτροπής για τη μετατροπή, προσαρμογή και εικονογράφηση των σχολικών συγγραμμάτων στη γραφή Braille. Επιβάλλεται η περιγραφή των εικόνων τουλάχιστον στα ξενόγλωσσα βιβλία και στα λοιπά εκπαιδευτικά συγγράμματα των οποίων οι ασκήσεις στηρίζονται εν πολλοίς στην εικόνα να μην είναι γενικόλογη αλλά εμπεριστατωμένη και ακριβής και να απαντά στο ζητούμενο της εκάστοτε άσκησης ώστε οι τυφλοί μαθητές να καταφέρνουν να ανταποκρίνονται ουσιαστικά στην ολοκλήρωση της άσκησης.

 

4) Κάλυψη από το ΙΤΥΕ στο πλαίσιο της δημιουργίας ψηφιακών εκπαιδευτικών βιβλίων και ψηφιακών εκπαιδευτικών υπηρεσιών προσβάσιμων σε όλους, των αναγκών πρόσβασης των τυφλών και των ατόμων με προβλήματα όρασης, στη βάση διεθνώς αναγνωρισμένων τεχνικών προδιαγραφών ηλεκτρονικής προσβασιμότητας που θα διασφαλίζουν την πρόσβαση των τυφλών και των ατόμων με προβλήματα όρασης στο ανώτερο επίπεδο, καθώς και δημιουργία και λειτουργία μηχανισμού για τον έλεγχο της προσβασιμότητάς τους, στον οποίο θα μετέχουν απαραιτήτως εκπρόσωποι της Ε.Σ.Α.μεΑ. και των καθ’ ύλην αρμόδιων Ομοσπονδιών για κάθε κατηγορία αναπηρίας, με στόχο την καθολική τήρηση των παραπάνω προδιαγραφών.

 

5) Δημιουργία στο Υπουργείο Παιδείας ειδικής γραμματείας για την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία, με ειδικές διευθύνσεις ανάλογα με τη βαθμίδα της εκπαίδευσης, πρώιμη, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια.

 

6) Ειδικά για τα άτομα με αναπηρία από 0 έως 4 ετών τμήμα της υποχρεωτικότητας της Εκπαίδευσης είναι η πρώιμη παρέμβαση που εξασφαλίζεται από την Πολιτεία μέσω των αντίστοιχων ανά αναπηρία δομών, στελεχωμένων με το αναγκαίο προς τούτο Ε.Ε.Π. και σε συνεργασία με τις κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων.

 

7) Υποχρεωτικά διορισμός κοινωνικού λειτουργού και ψυχολόγου σε νηπιαγωγεία, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε σχολεία όπου φοιτούν παιδιά με αναπηρία και δη κατά προτεραιότητα.

 

8) Η παράλληλη στήριξη να χορηγείται πάντα για το σύνολο του εκπαιδευτικού ωραρίου στην προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να παρέχεται από εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή πτυχιούχο παιδαγωγικής με μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση στην πρωτοβάθμια, στη δε δευτεροβάθμια καθηγητές αντιστοίχων μαθημάτων κατόχων πιστοποιητικού καλής γνώσης της γραφής Braille.

 

9) Η παράλληλη στήριξη υποχρεωτικά να περιλαμβάνει και το πρόγραμμα του ολοήμερου σχολείου όπου υπάρχει καθώς και τη συνοδεία των τυφλών μαθητών στις εκπαιδευτικές εκδρομές, να παρέχεται δε και στους τυφλούς μαθητές ή με προβλήματα όρασης που φοιτούν στα ιδιωτικά σχολεία.

 

10) Έγκαιρη χορήγηση στους μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του απαραίτητου εξοπλισμού για την υποβοήθηση τους στις σπουδές, στον οποίο θα συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά από την πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου τουλάχιστον γραφομηχανή Braille και laptop με το αντίστοιχο λογισμικό ή συσκευή μεγέθυνσης οθόνης (CCTV) όταν πρόκειται για αμβλύωπα μαθητή.

 

11) Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση η παράλληλη στήριξη να παρέχεται κατ’ επιλογή μετά από πρόταση του ΚΕΔΑΣΥ και σύμφωνη γνώμη του μαθητή, ο οποίος είναι σε θέση να γνωρίζει πλέον ο ίδιος τα μαθήματα στα οποία χρειάζεται στήριξη.

 

12) Δε θα πρέπει να υπάρχει περιορισμός εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης ανά σχολείο, δεδομένου ότι αυτός εξαρτάται αποκλειστικά από τον αριθμό των φοιτούντων μαθητών.

 

13) Οι μαθητές που φοιτούν σε σχολεία της γενικής εκπαίδευσης ή σε Τμήματα Ένταξης, στους οποίους έχει χορηγηθεί παράλληλη στήριξη, να  μπορούν να υποστηρίζονται και με την παρουσία Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού,  εφόσον αυτό απαιτείται.

 

14) Σε κάθε περίπτωση αρμόδιο για τη μεταφορά των τυφλών μαθητών στα σχολεία είτε αυτά είναι ΣΜΕΕ, είτε Γενικής Εκπαίδευσης, είναι το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο χρηματοδοτεί εξ ολοκλήρου την αγορά και συντήρηση των οχημάτων, καθώς και τη μισθοδοσία των οδηγών και των συνοδών, είτε αυτά υπάγονται στην Περιφέρεια, είτε στις ΣΜΕΕ.

 

15) Η εκμάθηση της γραφής Braille είναι υποχρεωτική για όλους τους μαθητές με τύφλωση, καθώς και για όσους έχουν πρόβλημα όρασης, το οποίο ιατρικώς οδηγεί εν δυνάμει σε τύφλωση.

 

16) Προκειμένου να καταλάβει κάποιος τη θέση Διευθυντή σε σχολείο τυφλών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καλή γνώση εκ μέρους του του συστήματος γραφής και ανάγνωσης τυφλών Braille, ενώ οι ήδη υπηρετούντες εκπαιδευτικοί σε σχολεία τυφλών να υποχρεούνται να αποκτήσουν τη σχετική πιστοποίηση εντός έτους.

 

17) Η υποστήριξη των μαθητών με τύφλωση ή με χαμηλή όραση που φοιτούν σε Γενικά Σχολεία από μέλος Ε.Ε.Π. του κλάδου ΠΕ31 (Εκπαιδευτή Κινητικότητας) να είναι υποχρεωτική.

 

18) Στελέχωση των ΚΕΔΑΣΥ με Εκπαιδευτές Κινητικότητας, Προσανατολισμού και Δεξιοτήτων Καθημερινής Διαβίωσης για άτομα με οπτική αναπηρία.

 

19) Σχετικά με τη δυνατότητα των τυφλών να εισάγονται και να παρακολουθούν όλα τα δημόσια Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε κατεύθυνσης, όπως ηχοληψίας, μουσικής παραγωγής κ.λπ., επειδή κατά καιρούς έχουν παρατηρηθεί αναίτιοι και αντισυνταγματικοί αποκλεισμοί, τονίζουμε ότι με δεδομένη τη συνταγματική διάταξη του άρθρου 21 παρ. 6 περί προστασίας των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και την απρόσκοπτη δυνατότητα εισόδου τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, η ένταξη των τυφλών στα ως άνω Ι.Ε.Κ. επιβάλλεται να είναι ανεμπόδιστη και με εξασφάλιση όλων των αναγκαίων εκπαιδευτικών μέσων για την πλήρη παρακολούθησή τους.

 

20) Στήριξη των ήδη υπαρχόντων δημοσίων Ι.Ε.Κ., όπως χειριστών υπολογιστών και τηλεφωνικών κέντρων, ξεναγών με αναγνωρισμένη την εξασφάλιση της δυνατότητας απόκτησης άδειας επαγγέλματος, βοηθών φυσικοθεραπευτών, και δημιουργία νέων, όπως ψηλαφιστριών μαστού, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και μετά την επιβεβλημένη αναμόρφωση του Ν.2643/1998 να ανοίξουν νέα επαγγέλματα για τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης.

Η ειδικότητα του χειριστή υπολογιστών και τηλεφωνικών κέντρων, παροχής πληροφοριών και εξυπηρέτησης πελατών είναι το μοναδικό επάγγελμα, το οποίο προστατεύεται από το νόμο για να ασκείται κατά 80% από τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης στο δημόσιο τομέα. Ωστόσο, με δεδομένη την κατάργηση πλείστων όσων οργανικών θέσεων και την παραβίαση εκ μέρους της Πολιτείας του Ν.2643/1998 για κατ’ έτος δημοσίευση ειδικής προκήρυξης για την ως άνω ειδικότητα, η επαγγελματική αποκατάσταση των τυφλών έχει περιοριστεί δραματικότατα τα τελευταία χρόνια. Επομένως, επιβάλλεται αφενός μεν, η διατήρηση της ειδικότητας και η επέκταση της δυνατότητας απόκτησης αυτής και σε αποφοίτους υποχρεωτικής εκπαίδευσης και αφετέρου, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών, η πιστή εφαρμογή του Ν.2643/1998 για ετήσια δημοσίευση ειδικής προκήρυξης.

Επιβάλλεται να ανοιχτούν νέες ειδικότητες για την επαγγελματική αποκατάσταση των τυφλών και των ατόμων με προβλήματα όρασης, οι οποίες θα υπαχθούν με τη σειρά τους σε προστατευτικές διατάξεις νόμου που θα αντικαταστήσει τον Ν.2643/1998 και θα αφορά αποκλειστικά την επαγγελματική αποκατάσταση ατόμων με αναπηρία. Για την ειδικότητα του βοηθού φυσικοθεραπευτή θεωρούμε ότι δε χρειάζεται να επιχειρηματολογήσουμε περαιτέρω, δεδομένου ότι ασκείται από τυφλούς παγκοσμίως με απόλυτη επιτυχία περίπου την τελευταία εκατονταετία. Για τη νεοπροτεινόμενη ειδικότητα του γραμματέα απομαγνητοφώνησης πρακτικών αστικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων, σχετική αναλογιστική μελέτη της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας, την οποία στηρίζουμε απόλυτα, επισημαίνει ότι η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού κοστίζει καταφανώς λιγότερο στο ελληνικό δημόσιο απ’ ότι η ανάθεση σε ιδιωτικές εταιρείες του έργου αυτού, μπορεί να ανοίξει νέους επαγγελματικούς ορίζοντες για τους τυφλούς και τα άτομα με προβλήματα όρασης και προστατεύει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα πολιτών τα οποία εμπεριέχονται στα δικόγραφα και τα οποία αυτή τη στιγμή, με τις σχετικές αναθέσεις, περιέρχονται σε γνώση τρίτων, ιδιωτών ως μη όφειλαν.

Ένα ραγδαία εξελισσόμενο επάγγελμα τα τελευταία χρόνια σε Γερμανία, Ιταλία κ.λπ. με εξαιρετικές προοπτικές είναι αυτό για τυφλές εξετάστριες μαστού, έργο παραϊατρικό το οποίο βοηθά εξαιρετικά στην έγκαιρη ανίχνευση όγκων. Διεθνείς έρευνες έχουν αποδείξει ότι η εξασκημένη αφή τυφλών ψηλαφιστριών ανιχνεύει 30% περισσότερους όγκους και κατά 50% μικρότερου μεγέθους απ’ ότι επιτυγχάνουν οι γυναικολόγοι. Για το λόγο αυτό επιβάλλεται η δημιουργία και στη χώρα μας Δημόσιου ΙΕΚ για τυφλές εξετάστριες μαστού, το οποίο θα βοηθήσει τόσο στην επαγγελματική αποκατάσταση τυφλών ατόμων όσο και στην εγκαιρότερη και πιο αξιόπιστη διάγνωση και πρόληψη του καρκίνου του μαστού.

 

21) Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να επιτρέπεται η δημιουργία ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης γιατί θεωρούμε απαράδεκτο να αφεθεί στην κερδοσκοπία των ιδιωτών μια τόσο ευάλωτη κατηγορία του μαθητικού πληθυσμού, όπως τα άτομα με αναπηρία, των οποίων η εκπαίδευση επιβάλλεται να είναι αποκλειστικά δημόσια και οι επιπλέον εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών αυτών σε υλικοτεχνική υποδομή να καλύπτονται από κονδύλια του Υπουργείου Παιδείας.

 

22) Να μονιμοποιηθούν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε ΣΜΕΕ, αναγνωρίζοντας ότι η τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες ειδικής εκπαίδευσης απαξιώνει και υποβαθμίζει την εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία.

 

23) Η διάρκεια του χρόνου εξέτασης στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στις εισαγωγικές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση να προσαυξάνεται κατά 50% για τους τυφλούς μαθητές, εκτός εάν το ΚΕΔΑΣΥ ορίσει ότι για το συγκεκριμένο μαθητή απαιτείται ακόμα περισσότερος χρόνος. Επίσης, τον τρόπο εξέτασης σε γραφή Braille ή με τη χρήση Η/Υ ή προφορικά, θα πρέπει να τον επιλέγει ο τυφλός μαθητής, ο οποίος γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα τις δυνατότητές του, ώστε να έχει την καλύτερη δυνατή επίδοση.

 

24) Με υπουργική απόφαση που θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, κατόπιν εισήγησης του ΙΕΠ θα καθοριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις με τις οποίες θα διενεργούνται οι προφορικές εξετάσεις στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

 

25)  Δημιουργία στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) Διεύθυνσης Ειδικής Εκπαίδευσης.

 

26) Σχετικά με τους  τους εκπαιδευτικούς με οπτική αναπηρία σας παραθέτουμε τα κατωτέρω:

Αναφορικά με την ένταξη των εκπαιδευτικών με οπτική αναπηρία στους πίνακες της ειδικής αγωγής, αυτή τη στιγμή ο νόμος προβλέπει την ένταξη σε αυτούς χωρίς σεμινάριο εξειδίκευσης ή αντίστοιχο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στους γονείς παιδιών με αναπηρία και στα παιδιά γονέων με αναπηρία. Το γεγονός αυτό είναι παράδοξο και αναχρονιστικό, καθώς ο ίδιος ο εκπαιδευτικός που βιώνει την οπτική αναπηρία οφείλει να κατέχει σεμινάριο ή μεταπτυχιακό ειδικής αγωγής, ενώ ο γονέας ή το τέκνο του που βιώνει την αναπηρία μέσω αυτού δεν έχει τέτοια υποχρέωση. Σε αυτό το σημείο οφείλουμε να σημειώσουμε πως μέχρι το 2015 οι εκπαιδευτικοί με αναπηρία έμπαιναν στους πίνακες χωρίς άλλο προαπαιτούμενο. Έτσι ζητάμε την άρση αυτής της αδικίας και την ίση αντιμετώπιση των ίδιων των ατόμων με οπτική αναπηρία με εκείνη των γονέων και των παιδιών τους.

Αναφορικά με τα σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζουν νεοδιοριζόμενοι (αναπληρωτές και μόνιμοι) εκπαιδευτικοί με οπτική αναπηρία, αλλά και εκπαιδευτικοί γονείς και παιδιά ατόμων με οπτική αναπηρία, σε σχέση με τις τοποθετήσεις τους σε σχολικές δομές έχουμε γίνει αποδέκτες διαμαρτυριών από νεοδιορισθέντες εκπαιδευτικούς με οπτική αναπηρία, καθώς και από εκπαιδευτικούς (γονείς & παιδιά) που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με οπτική αναπηρία, οι οποίοι, σύμφωνα με το άρθρο 62 του ν.4589/2019, είναι υποχρεωμένοι να παραμείνουν στον τόπο διορισμού τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 2 σχολικών ετών, πριν ζητήσουν μετάθεση.

Σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν.4722/20, οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης, και εφόσον διαθέτουν πιστοποιητικό αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ, δύνανται να αποσπώνται, πλην όμως τα έτη της απόσπασης δεν υπολογίζονται στα απαιτούμενα 2 έτη με τα οποία κατοχυρώνουν δικαίωμα μετάθεσης.

Η προαναφερόμενη ρύθμιση έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς με οπτική αναπηρία, αλλά και στους εκπαιδευτικούς που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με οπτική αναπηρία, διότι η αυτόνομη διαβίωση σε ένα εντελώς νέο περιβάλλον γίνεται σχεδόν αδύνατη, εξαιτείας της έλλειψης εκπαιδευτών κινητικότητας, οι οποίοι θα μπορούσαν να εκπαιδεύσουν το άτομο στις νέες συνθήκες.

Επιπλέον, με την παρ. 5 του άρθρου 62 που Ν.4589/2019, οι γονείς-εκπαιδευτικοί                μπορούν να πάρουν μόνο απόσπαση και όχι μετάθεση -όπως προβλέπει το ΠΔ 50/1996,  αγνοώντας προφανώς ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα τέκνα τους, όντας άτομα με οπτική αναπηρία, δε διαρκούν μόνο για ένα έτος, δηλαδή αγνοώντας πως τα προβλήματα και οι ανάγκες της αναπηρίας δεν έχουν διάρκεια μόνο όσο διαρκεί η απόσπαση που δίνει ο νομοθέτης του Ν.4589/2019.

Ενώ και με την Υ.Α 104627/ΓΔ5/10-08-2020, που αφορά στις τοποθετήσεις των αναπληρωτών, για τους εκπαιδευτικούς που είναι γονείς ή έχουν στη φροντίδα τους άτομα με βαριά αναπηρία, δε λαμβάνεται υπόψη καθόλου η αναπηρία του προστατευόμενου τέκνου-ατόμου με οπτική αναπηρία.

Η σταδιακή κατάργηση όλων των ευεργετικών διατάξεων που είχαν προβλεφθεί, στο πλαίσιο των εύλογων προσαρμογών στην εργασία- για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εν λόγω κατηγορίες εκπαιδευτικών στις τοποθετήσεις τους σε σχολικές δομές, οι οποίες τους προστάτευαν ώστε να μην τοποθετούνται σε απομακρυσμένα και δυσπρόσιτα μέρη, διευκολύνοντάς τους στην άσκηση των καθηκόντων τους στην εκπαίδευση, έχει επιφέρει τεράστια προβλήματα και δυσκολίες στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία, αλλά και στην οικογενειακή τους ζωή και καθημερινότητα και τους έχει οδηγήσει σε απόγνωση.

Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημάνουμε για ακόμη μία φορά την ανάγκη για αναμόρφωση και επικαιροποίηση του αναχρονιστικού Π.Δ. 50/1996, το οποίο διέπει το σύστημα μεταθέσεων, αποσπάσεων εκπαιδευτικών με αναπηρίες και εκπαιδευτικών που είναι γονείς ατόμων με αναπηρία, το οποίο χρονολογείται από το 1996 και το οποίο μερικώς προστάτευε μία μερίδα εκπαιδευτικών με οπτική αναπηρία.

Στο Π.Δ. 50/1996 δε συμπεριλαμβάνονται κατηγορίες αναπηρίας όπως τυφλοί ή κωφοί, αλλά ακόμα και οι πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας, οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται, πρέπει να καταστούν παραπληγικοί ή τετραπληγικοί για να κάνουν χρήση της ρύθμισης. Εύκολα γίνεται αντιληπτό από τα προαναφερόμενα ότι χρειάζεται άμεση αναμόρφωση και επικαιροποίηση του εν λόγω Π.Δ.

 

Κυρία Υφυπουργέ, εν αναμονή του άμεσου ορισμού συνάντησης μαζί σας προκειμένου από κοινού να συζητήσουμε τα ανωτέρω αιτήματά μας με σκοπό την προώθηση και επίλυσή τους, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

 

 

Με εκτίμηση

Για το Γ.Σ. της Ε.Ο.Τ.

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Η Γενική Γραμματέας

 

Νικόλαος Γιαλλούρης                                                                                Παρασκευή Τσαβαλιά

 

 

 

Για το Δ.Σ. του Π.Σ.Τ.

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                  Η Γενική Γραμματέας

 

Δημήτριος Σηφάκης                                                                                   Θεοδώρα Φαρδέλα

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο