ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Επιστολή της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών και του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος με θέμα: Αίτημα της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών και του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών για ορισμό συνάντησης για συζήτηση θεμάτων τραπεζικών συναλλαγών.

Νοέ 21, 2023 | ΕΟΤ, Σημαντικά Έγγραφα ΕΟΤ

Επιστολή της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών και του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος με θέμα: Αίτημα της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών και του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών για ορισμό συνάντησης για συζήτηση θεμάτων τραπεζικών συναλλαγών.

 

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. 1890/2005 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΕΔΡΑ ΑΘΗΝΑ

ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 31 – 104 32 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ.: 210-5229968

e-mail: eoty@otenet.gr

www.eoty.gr

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΥΦΛΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 9977/12-12-1932 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΕΠΙΤΙΜΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ &

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΥΦΛΩΝ

ΜΕΛΟΣ  ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΥΦΛΩΝ & ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΥΦΛΩΝ

ΕΔΡΑ ΑΘΗΝΑ

ΒΕΡΑNΖΕΡΟΥ 31 – 104 32 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ: 210-5245001,210-5228333,210-5228365,210-5245578

e-mail: pab@otenet.gr                          web site:  www.pst.gr

 

 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 2272/722

Αθήνα, 16/11/2023

ΤΟΜΕΑΣ: Γραμματείας

 

Προς: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Υπόψη κου Κ. Λασπά

 

Κοιν.:    1) Υπουργό Επικρατείας, κο Σ. Παπασταύρου

2) Ελληνική Ένωση Τραπεζών

3) Ε.Σ.Α.μεΑ.

4) Σωματεία – μέλη Ε.Ο.Τ.

 

Θέμα: Αίτημα της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών και του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών για ορισμό συνάντησης για συζήτηση θεμάτων τραπεζικών συναλλαγών.

 

Αξιότιμε κύριε Λασπά,

Η Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών (Ε.Ο.Τ.), ο επίσημος Κοινωνικός Εταίρος της Πολιτείας για θέματα τυφλότητας και μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) και το σωματείο-μέλος της Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών (Π.Σ.Τ.) στα πλαίσια των προσπαθειών τους να επιλύουν προβλήματα καθημερινότητας, όπως αυτό των συναλλαγών με το τραπεζικό σύστημα, έχουν να σας επισημάνουν τα εξής:

  1. Παρατηρούμε πως όλοι οι Τραπεζικοί Οργανισμοί ανανεώνουν τα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης ATM σε νέου τύπου που είναι ως επί το πλείστον με λειτουργίες αφής. Το γεγονός αυτό είναι μια προσπάθεια αναβάθμισης των υπηρεσιών των Τραπεζικών Οργανισμών, αλλά παράλληλα αποκλείει τα άτομα με οπτική αναπηρία από υπηρεσίες που είναι αυτονόητες για όλους τους πολίτες – συναλλασόμενους. Από τα μεγάλα πιστωτικά ιδρύματα στη χώρα μας, η Eurobank και η Τράπεζα Πειραιώς έχουν ενσωματώσει στην πλειονότητα των ΑΤΜ τους λογισμικό φωνητικής πρόσβασης χρησιμοποιώντας μόνο το πληκτρολόγιο του ATM και σε ένα μικρό βαθμό και η Alpha Bank, σε αντίθεση με την Εθνική Τράπεζα που δεν έχει ενσωματώσει μέχρι σήμερα σε κανένα ΑΤΜ της αντίστοιχο λογισμικό. Θεωρούμε πως κάθε άτομο με οπτική αναπηρία θα πρέπει να έχει δικαίωμα στην πρόσβαση σε μηχανήματα ανάληψης, χωρίς την παρουσία άλλου προσώπου, εξασφαλίζοντας το απόρρητο των προσωπικών του δεδομένων, πράγμα που δυστυχώς δεν ισχύει κάτω από τις παρούσες συνθήκες.
  2. Επίσης, ένα μεγάλο πρόβλημα προκύπτει με τα μηχανήματα αυτόματων συναλλαγών, που βρίσκονται μέσα στα καταστήματα των τραπεζών και μέσω των οποίων μπορεί ο πελάτης να κάνει συναλλαγές, όπως πληρωμή λογαριασμών κλπ. Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο οι υπάλληλοι της τράπεζας να αρνούνται να βοηθήσουν άτομα με οπτική αναπηρία, επικαλούμενοι το απόρρητο των προσωπικών στοιχείων. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν πολλά μέλη μας που δεν έχουν κάποιον δικό τους άνθρωπο που να μπορεί να τους εξυπηρετήσει και με την άρνηση των υπαλλήλων αυτόματα αποκλείονται από τη δυνατότητα τέτοιου είδους συναλλαγών, με απρόβλεπτα αποτελέσματα από τη μη εξόφληση των λογαριασμών τους. Για το λόγο αυτό, η εξυπηρέτηση των ατόμων με οπτική αναπηρία επιβάλλεται να πραγματοποιείται από ταμείο για οποιαδήποτε συναλλαγή και ανεξαρτήτως ποσού.
  3. Σε πολλές συναλλαγές, οι τράπεζες απαιτούν την παρουσία δυο μαρτύρων με το αιτιολογικό τη διασφάλιση του πελάτη. Επειδή, όπως προαναφέραμε δεν είναι δυνατόν καθένας από εμάς να έχει στη διάθεσή του τους μάρτυρες που απαιτούνται ανά πάσα στιγμή, η Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών πρότειναν ως μάρτυρες να θεωρούνται δυο στελέχη του καταστήματος, αίτημα το οποίο έγινε αποδεκτό από τις τράπεζες, με έκδοση εσωτερικών εγκυκλίων από τις νομικές τους υπηρεσίες. Όμως, σε πολλές περιπτώσεις τα στελέχη των πιστωτικών ιδρυμάτων αγνοούν την ύπαρξη αυτών των εγκυκλίων και απαιτούν μάρτυρες από τον ίδιο τον συναλλασσόμενο, προκαλώντας απίστευτη ταλαιπωρία και δυσχέρεια στις συναλλαγές.
  4. Δυσκολίες επίσης αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά την έκδοση χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών, καθώς και κατά την έκδοση κωδικών για Internet Banking, επειδή οι τράπεζες ζητούν συνδικαιούχο στο λογαριασμό άτομο που δεν αντιμετωπίζει οπτική ή άλλη αναπηρία. Αυτό παραβιάζει κατάφωρα το δικαίωμα περί ισοτιμίας και ισονομίας στη χώρα μας.

Ζητάμε επομένως άμεσα συνάντηση μαζί σας δια ζώσης ή διαδικτυακά, προκειμένου να αναπτύξουμε τα προαναφερθέντα προβλήματα, εμβαθύνοντας και σε τεχνικές λεπτομέρειες, ώστε να μπορέσετε με τη σειρά σας να προχωρήσετε στην επίλυσή τους, δεδομένου ότι αποτελούν τροχοπέδη στην καθημερινή οικονομική δραστηριότητα των ατόμων με οπτική αναπηρία στη χώρα μας.

 

Με εκτίμηση

 

Για το Γ.Σ. της Ε.Ο.Τ.

 

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Γιαλλούρης

 

Η Γενική Γραμματέας

Παρασκευή Τσαβαλιά

 

Για το Δ.Σ. του Π.Σ.Τ.

 

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Σηφάκης

 

Η Γενική Γραμματέας

Θεοδώρα Φαρδέλα

 

 

 

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο