ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Επιστολή της Ε.Σ.Α.μεΑ. προς τον κ. Ν. Παναγιωτόπουλο, Υπουργό Εθνικής Άμυνας με θέμα: «Διαμαρτυρία της Ε.Σ.Α.μεΑ. για την επαναφορά απαρχαιωμένης διάταξης, η οποία είχε καταργηθεί από το 2019, σχετικά με την υποχρεωτική αποστρατεία στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων σε περίπτωση που εμφανίσουν ανίατο νόσημα!»

Ιούν 14, 2022 | ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΕΣΑΜΕΑ

Επιστολή της Ε.Σ.Α.μεΑ. προς τον κ. Ν. Παναγιωτόπουλο, Υπουργό Εθνικής Άμυνας με θέμα: «Διαμαρτυρία της Ε.Σ.Α.μεΑ. για την επαναφορά απαρχαιωμένης διάταξης, η οποία είχε καταργηθεί από το 2019, σχετικά με την υποχρεωτική αποστρατεία στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων σε περίπτωση που εμφανίσουν ανίατο νόσημα!»

 

Αθήνα: 14.06.2022

Αρ. Πρωτ.:            854

 

ΠΡΟΣ:    κ. Ν. Παναγιωτόπουλο, Υπουργό Εθνικής Άμυνας

 

ΚΟΙΝ:    «Πίνακας Αποδεκτών»

ΘΕΜΑ:  «Διαμαρτυρία της Ε.Σ.Α.μεΑ. για την επαναφορά απαρχαιωμένης διάταξης, η οποία είχε καταργηθεί από το 2019, σχετικά με την υποχρεωτική αποστρατεία στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων σε περίπτωση που εμφανίσουν ανίατο νόσημα!»

 

Κύριε Υπουργέ,

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα, επίσημα αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας.

Κύρια αποστολή της είναι η καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους και η προώθηση, προστασία και απόλαυση των ανθρωπίνων και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους. Όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, αυτά κατοχυρώνονται με τη Σύμβαση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, που η χώρα μας μαζί με το Προαιρετικό της Πρωτόκολλο επικύρωσε με τον Ν. 4074/2012.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. λαμβάνοντας υπόψη:

  • την παρ. 6 του Άρθρου 21 του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με την οποία «τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας», συνταγματικές επιταγές και απαιτήσεις της εθνικής μας νομοθεσίας, όπως:
  • τον ν.4488/2017, ο οποίος αναφέρει στο άρθρο 68 «Νομοπαραγωγική διαδικασία, ανάλυση συνεπειών ρυθμίσεων και παραγωγή επίσημων στατιστικών για τα ΑμεΑ» τα εξής: «1. Κατά το στάδιο της νομοπαραγωγικής διαδικασίας τα αρμόδια όργανα συνεκτιμούν τα δικαιώματα των ΑμεΑ, όπως αυτά περιγράφονται στη Σύμβαση και κατά τη διάρκεια της κατάρτισης σχεδίων νόμου, συνεργάζονται με το Συντονιστικό Μηχανισμό του άρθρου 69 και με το Κεντρικό Σημείο Αναφοράς του άρθρου 70 και τελούν σε διαβούλευση με αναγνωρισμένες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις του αναπηρικού κινήματος, με άτομα και με ομάδες ατόμων που έχουν εύλογο ενδιαφέρον για τα δικαιώματα των ΑμεΑ […]»
  • τον ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α΄/11.04.2012), με τον οποίο η χώρα μας κύρωσε τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία μαζί με το προαιρετικό πρωτόκολλο που τη συνοδεύει, γεγονός που συνεπάγεται την εφαρμογή της σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο,

με την παρούσα επιστολή της και με αφορμή το σχέδιο νόμου «Ζητήματα σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών, ρυθμίσεις στρατολογικής και οικονομικής φύσεως και λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» που έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο, εκφράζει τη διαμαρτυρία της για την επαναφορά απαρχαιωμένης διάταξης, η οποία είχε καταργηθεί από το 2019, σχετικά με την υποχρεωτική αποστρατεία στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων σε περίπτωση που εμφανίσουν ανίατο νόσημα!!

Πιο συγκεκριμένα, στην παρ. 8 του άρθρου 7 «Λήξη πρώτης μακράς αναρρωτικής άδειας – Τροποποίηση του άρθρου 24 ν. δ. 1400/1973» αναφέρεται το εξής: «Αν η Επιτροπή αποφανθεί ότι το νόσημα του αξιωματικού είναι ανίατο, ο αξιωματικός είναι σωματικώς ανίκανος – αποστρατευτέος και τίθεται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία».

Δηλαδή σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, αν ο αξιωματικός κατά τη διάρκεια της θητείας του εμφανίσει χρόνια πάθηση, όπως σακχαρώδη διαβήτη, σκλήρυνση κατά πλάκας, ρευματοειδή αρθρίτιδα κ.α. οι οποίες αποτελούν ανίατα νοσήματα, τότε κρίνεται ανίκανος και υποχρεωτικά αποστρατεύεται!

Θεωρούμε άδικη την κατάργηση της τροποποίησης που είχε επέλθει στην παρ. 6 του άρθρου 24 του ν.δ. 1400/1973 με το άρθρο 2 του ν.4609/2019,  η οποία ανέφερε τα εξής:

«6. Αν η Επιτροπή αποφανθεί ότι το νόσημα του αξιωματικού είναι ανίατο ή ότι το τραύμα του ιάθηκε μεν αλλά η φύση του τον καθιστά σωματικά ανίκανο για τη στρατιωτική υπηρεσία, ο αξιωματικός, εφόσον επιθυμεί την υπαγωγή του στις καταστάσεις των άρθρων 14 έως 16, υποβάλλει μέσα σε δέκα (10) ημέρες σχετική αίτηση.

Το Ανώτατο κατά κλάδο Συμβούλιο:

α. Αποδέχεται την αίτηση, υπάγει τον αξιωματικό σε μία από τις καταστάσεις αυτές, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση προϋποθέσεις και διαδικασίες, εξαιρουμένης της εκ νέου παραπομπής του ενώπιον της Επιτροπής και τον τοποθετεί σε θέση, αναλόγως του βαθμού και της ειδικότητάς του,

β. αν η προθεσμία υποβολής της αίτησης παρήλθε άπρακτη, αποφασίζει την αποστρατεία του αξιωματικού.».

  1. Οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 24 καταργούνται».

Δεν είναι κατανοητός ο λόγος που επανήλθε αυτολεξεί μία ήδη καταργημένη, από το 2019, αναχρονιστική διάταξη του 1973, η οποία ουσιαστικά, «τιμωρεί» όσα Στελέχη εμφανίσουν χρόνια πάθηση χωρίς να τους δίνεται η δυνατότητα να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους από άλλη θέση, όπως είναι η υπηρεσία εδάφους, η υπηρεσία γραφείου ή η ελαφριά υπηρεσία, αλλά τους οδηγεί χωρίς δεύτερη σκέψη σε αποστράτευση.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. δηλώνει την κάθετη αντίθεσή της στην επαναφορά σε ισχύ αναχρονιστικών διατάξεων που αντιβαίνουν στο Ελληνικό Σύνταγμα και στη Διεθνή Σύμβαση των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία και απαιτεί την κατάργηση των συγκεκριμένων τροποποιήσεων και τη συνέχιση της ισχύος των σχετικών διατάξεων του νόμου 4609/2019.

Επιπλέον, στο άρθρο 1 του προαναφερόμενου σχεδίου νόμου, μολονότι πολύ ορθά διατηρείται στην παρ. 2 η δυνατότητα να υπηρετούν υποχρεωτικά στον τόπο προτίμησής τους, ύστερα από αναφορά τους, στελέχη που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ή τελούν σε χηρεία και έχουν ένα (1) τουλάχιστον ανήλικο τέκνο, καθώς και στελέχη που έχουν σύζυγο ή επιμελούνται τέκνο ή έχουν οριστεί με δικαστική απόφαση ως ανάδοχοι γονείς ανηλίκου, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναδοχή, ή με δικαστική απόφαση τους έχει ανατεθεί η επιμέλεια ατόμου, είτε με αναπηρία είτε με σακχαρώδη διαβήτη, πάρα ταύτα το δικαίωμα αυτό καταργείται με την ισχύ της παρ. 3. Κρίνουμε ότι η παρ. 3, η οποία αναφέρει: «3. Η ανωτέρω παράγραφος 2 δεν τυγχάνει εφαρμογής σε περιπτώσεις που το Συμβούλιο Μεταθέσεων του άρθρου 8 αποφασίσει με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του ότι συντρέχουν προς τούτο σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι» θα πρέπει να καταργηθεί, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος, ότι χρήση αυτής της ευεργετικής διάταξης θα μπορούν τελικά να κάνουν ελάχιστοι δικαιούχοι.

Κύριε Υπουργέ,

Η επιλογή της Πολιτείας να φέρεται «τιμωρητικά» στα άτομα με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους, επειδή εμφάνισαν χρόνια πάθηση, καταπατά κατάφωρα την ίδια την ανθρώπινη υπόστασή τους και τους ωθεί στην ανεργία.

Ευελπιστώντας ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στο δίκαιο αίτημά μας,

Σας ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων.

 

Με εκτίμηση

 

Ο Πρόεδρος

Ι. Βαρδακαστάνης

Ο Γεν. Γραμματέας

Β. Κούτσιανος

 

Πηγή: Ε.Σ.Α.μεΑ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο