ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Επιστολή της Ε.Σ.Α.μεΑ. προς τον κ. Μ. Βορίδη, Υπουργό Εσωτερικών με θέμα: «Ζητείται η εξαίρεση των τυφλών τηλεφωνητών από την κατάργηση της ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Τηλεφωνικού Κέντρου στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού του δημόσιου τομέα»

Ιούν 3, 2022 | ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΕΣΑΜΕΑ

Επιστολή της Ε.Σ.Α.μεΑ. προς τον κ. Μ. Βορίδη, Υπουργό Εσωτερικών με θέμα: «Ζητείται η εξαίρεση των τυφλών τηλεφωνητών από την κατάργηση της ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Τηλεφωνικού Κέντρου στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού του δημόσιου τομέα»

 

Πληροφορίες: Χριστίνα Σαμαρά

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

 

Αθήνα: 03.06.2022

Αρ. Πρωτ.:          813

 

ΠΡΟΣ:    ΠΡΟΣ: κ. Μ. Βορίδη, Υπουργό Εσωτερικών

 

ΚΟΙΝ:    «Πίνακας Αποδεκτών»

ΘΕΜΑ:  «Ζητείται η εξαίρεση των τυφλών τηλεφωνητών από την κατάργηση της ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Τηλεφωνικού Κέντρου στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού του δημόσιου τομέα»

 

Κύριε Υπουργέ,

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) αποτελεί την τριτοβάθμια Οργάνωση των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους στη χώρα και αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας.

Κύρια αποστολή της είναι η καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους και η προώθηση, προστασία και απόλαυση των ανθρωπίνων και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους. Όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, αυτά κατοχυρώνονται με τη Σύμβαση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, που η χώρα μας μαζί με το Προαιρετικό της Πρωτόκολλο επικύρωσε με τον Ν. 4074/2012.

Με αφορμή ανακοινώσεις του Υπουργείου σχετικά με την αναθεώρηση του Π.Δ. 50/2001 για τον εκσυγχρονισμό του δημόσιου τομέα, η οποία επιφέρει μείωση στους κλάδους του δημόσιου τομέα, με το παρόν θέτουμε υπόψη σας ένα μείζον ζήτημα που θα προκύψει κατά την εφαρμογή της κατάργησης ειδικοτήτων, αναφορικά με το επάγγελμα του τυφλού τηλεφωνητή.

Στο νέο ενιαίο και απλουστευμένο προσοντολόγιο και κλαδολόγιο, που παρουσιάστηκε, στο οποίο αναφέρεται η κατάργηση της ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Τηλεφωνικού Κέντρου, θα δημιουργηθεί πολύ σοβαρό ζήτημα αναφορικά με την επαγγελματική αποκατάσταση των τυφλών και των ατόμων με προβλήματα όρασης, εάν δεν αναφερθεί ρητά η εξαίρεση της κατηγορίας των τυφλών τηλεφωνητών.

Το επάγγελμα του χειριστή τηλεφωνικού κέντρου είναι ένα από τα ελάχιστα και προστατευόμενα επαγγέλματα που άσκησαν με επιτυχία οι τυφλοί στη χώρα μας,  από τη στιγμή μάλιστα που δεν έχει προβλεφθεί ποτέ από το κράτος, οποιαδήποτε εναλλακτική λύση για την επαγγελματική αποκατάσταση των τυφλών και των ατόμων με προβλήματα όρασης.

Ως εκ τούτου, κρίνεται απαραίτητο να προβλεφθεί στο επικείμενο προεδρικό διάταγμα η εξαίρεση των τυφλών τηλεφωνητών από την κατάργηση της ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Τηλεφωνικού Κέντρου, καθώς και να αναφερθεί ρητά ότι οι τηλεφωνητές θα πρέπει να είναι απόφοιτοι του Δ.Ι.Ε.Κ. Ειδικότητας “Τεχνικού Χειριστή Η/Υ και Τηλεφωνικών Κέντρων, Παροχής Πληροφοριών και Εξυπηρέτησης Πελατών Αποκλειστικά για Τυφλούς και Άτομα με Προβλήματα Όρασης”.

Ευελπιστούμε πως θα εξετάσετε άμεσα το προαναφερόμενο αίτημα και θα ανταποκριθείτε θετικά, για να μην βρεθούν οι Έλληνες τυφλοί στο περιθώριο της εργασίας και κατά συνέπεια της κοινωνίας.

 

Με εκτίμηση

 

Ο Πρόεδρος

Ι. Βαρδακαστάνης

Ο Γεν. Γραμματέας

Β. Κούτσιανος

 

Πηγή: Ε.Σ.Α.μεΑ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο