ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Επιστολή της Ε.Σ.Α.μεΑ. προς την κα Ν. Κεραμέως, Υπουργό Εσωτερικών με θέμα: «Η Ε.Σ.Α.μεΑ. αιτείται την έκδοση εγκυκλίου από το Υπουργείο Εσωτερικών ενόψει του εορτασμού της 3η Δεκέμβρη 2023 – Εθνικής Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία»

Νοέ 9, 2023 | ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΕΣΑΜΕΑ

Επιστολή της Ε.Σ.Α.μεΑ. προς την κα Ν. Κεραμέως, Υπουργό Εσωτερικών με θέμα: «Η Ε.Σ.Α.μεΑ. αιτείται την έκδοση εγκυκλίου από το Υπουργείο Εσωτερικών ενόψει του εορτασμού της 3η Δεκέμβρη 2023 – Εθνικής Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία»

 

Πληροφορίες: Αντωνία Παυλή

 

Αθήνα: 08.11.2023

Αρ. Πρωτ.:           1889

 

ΠΡΟΣ:   κα Ν. Κεραμέως, Υπουργό Εσωτερικών

 

ΚΟΙΝ:    «Πίνακας Αποδεκτών»

ΘΕΜΑ:  «Η Ε.Σ.Α.μεΑ. αιτείται την έκδοση εγκυκλίου από το Υπουργείο Εσωτερικών ενόψει του εορτασμού της 3η Δεκέμβρη 2023 – Εθνικής Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία»

 

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

 

Η 3η Δεκέμβρη κάθε έτους αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός για το εθνικό αναπηρικό κίνημα μετά την καθιέρωσή της, με τον ν.2430/1996, από τη Βουλή των Ελλήνων ως Εθνική Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, καθώς του δίνει τη δυνατότητα να αναδείξει στον δημόσιο διάλογο, μέσω της διοργάνωσης ποικίλων εκδηλώσεων, θέματα ζωτικής σημασίας για τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους που συνδέονται με την άσκηση θεμελιωδών ελευθεριών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο ίδιος νόμος αναγνωρίζει την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) ως την τριτοβάθμια οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία -θεσμοθετώντας ουσιαστικά τη θέση της ως Κοινωνικού Εταίρου της ελληνικής Πολιτείας σε θέματα που αφορούν στα άτομα με αναπηρία- και την καθιστά καθ’ ύλην αρμόδια για τον προσδιορισμό τόσο του χαρακτήρα όσο και του περιεχομένου των εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο αυτής.

 

Στη βάση λοιπόν των προαναφερθεισών νομοθετικών προβλέψεων καθώς και του συνθήματος του παγκόσμιου, ευρωπαϊκού και εθνικού αναπηρικού κινήματος «Τίποτα για εμάς, χωρίς εμάς» -αλλά και προς αποφυγή οποιασδήποτε σύγχυσης στη μετάδοση του μηνύματος που το εθνικό αναπηρικό κίνημα επιθυμεί να αναδείξει τη φετινή Εθνική Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία-  ζητούμε από εσάς να προβείτε στην έκδοση εγκυκλίου με την οποία να καλείτε τα Υπουργεία, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, τους Δημόσιους Οργανισμούς και Φορείς εν γένει, τις Ανεξάρτητες Αρχές, τα Σχολεία  κ.λπ. ενόψει του εορτασμού της φετινής 3ης Δεκέμβρη, να συνεργαστούν με την Ε.Σ.Α.μεΑ., τις Δευτεροβάθμιες Οργανώσεις-Μέλη της και τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις-Μέλη αυτών.

 

Η φετινή 3η Δεκέμβρη, λόγω των ταυτόχρονων πολλαπλών κρίσεων που έχουν κάνει την εμφάνιση τους τα τελευταία χρόνια, από τις οποίες τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους, όπως οι έρευνες καταδεικνύουν, πλήττονται περισσότερο, αφιερώνεται στην ανάγκη εφαρμογής συντεταγμένων πολιτικών για την προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, με διαδικασίες παρακολούθησης, αξιολόγησης και λογοδοσίας.  Για τον λόγο αυτό, η Ε.Σ.Α.μεΑ. διοργανώνει στις 4 Δεκεμβρίου 2023, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και του Υπουργείου Επικρατείας, εκδήλωση με θέμα «Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία: Εθνική Στρατηγική 2024-2030». Αφορμή επίσης για την επιλογή του συγκεκριμένου θέματος αποτέλεσε αφενός το γεγονός ότι βρισκόμαστε λίγο πριν την ολοκλήρωση της περιόδου υλοποίησης του 1ου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (2020-2023), αφετέρου η παραδοχή ότι 11 χρόνια μετά την κύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες από την Ελληνική Βουλή με τον ν.4074/2012 τα άτομα με αναπηρία εξακολουθούν να βιώνουν διακρίσεις και εμπόδια σε όλες τις σφαίρες ζωής.

 

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

 

Ελπίζουμε να ανταποκριθείτε θετικά στο δίκαιο αίτημά μας, το οποίο βασίζεται στις προβλέψεις του ν.2430/1996, και να προβείτε άμεσα στην έκδοση της εγκυκλίου.

 

Τέλος υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 8 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, όλες οι εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα στο πλαίσιο της 3ης Δεκέμβρη 2023 πρέπει να προωθούν τον σεβασμό στα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των ατόμων με αναπηρία, να συμβάλλουν στην καλλιέργεια μιας κουλτούρας αποδοχής των δικαιωμάτων τους προκειμένου να προάγουν τη συμπερίληψη και να καταπολεμούν στερεότυπα, προκαταλήψεις και επιβλαβείς πρακτικές σε βάρος τους.

 

Με εκτίμηση

 

Ο Πρόεδρος

Ι. Βαρδακαστάνης

 

Ο Γεν. Γραμματέας

Β. Κούτσιανος

 

Πηγή: Ε.Σ.Α.μεΑ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο