Προτομή του Ομήρου

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: Οδηγίες για τη λειτουργία προνοιακών δομών ανοικτής φροντίδας: Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑμεΑ) και Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ).

Σεπ 12, 2022 | Κοινωνικές Παροχές, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: Οδηγίες για τη λειτουργία προνοιακών δομών ανοικτής φροντίδας: Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑμεΑ) και Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ).

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Ταχ. Διεύθυνση : Σολωμού 60

Ταχ. Κώδικας : 104 32

Πληροφορίες : Μ. Καλαφατέλη, Σ. Σιούτης

Τηλέφωνο : 210-52811241, 210-5281129

E-mail    : familv@veka.gr. ssioutis@veka.gr

 

Αθήνα, 09.09.2022

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη λειτουργία προνοιακών δομών ανοικτής φροντίδας: Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑμεΑ) και Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ).

Έχοντας υπόψη:

  1. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠοικ.51236/08.09.2022 ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού COVID-19 στο σύνολο της επικράτειας από την Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 06:.00» (Β’ 4756).
  2. Το απόσπασμα πρακτικού της 292ης συνεδρίασης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού Covid-19.

Η παρούσα εγκύκλιος αποβλέπει στην ενημέρωση όλων των αναφερόμενων στο θέμα δομών, σχετικά με την αναπροσαρμογή των πρωτοκόλλων λειτουργίας τους που αφορούν τη λήψη μέτρων πρόληψης και αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19, κατόπιν της από 07.09.2022 εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής

Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού Covid-19, υπό το πρίσμα των νέων επιδημιολογικών δεδομένων.

Η αναπροσαρμογή αυτή συνίσταται στα εξής:

  1. Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑμεΑ) 1. Χρήση μάσκας
  2. Η χρήση προστατευτικής μάσκας (απλής, χειρουργικής ή υφασμάτινης με κατάλληλες προδιαγραφές) είναι προαιρετική για τους ωφελούμενους, τους εργαζόμενους και για τους επισκέπτες των μονάδων, ωστόσο απευθύνεται ισχυρή σύσταση στους εργαζόμενους να εξακολουθήσουν τη χρήση της, λόγω της ευαλωτότητας των ωφελουμένων.
  3. Για τους ωφελούμενους ή το προσωπικό, όταν η χειλεοανάγνωση αποτελεί μέσο εκπαίδευσης και επικοινωνίας, συστήνεται η διαφανής ολοπρόσωπη προστατευτική προσωπίδα ή ειδική υφασμάτινη μάσκα με διαφανές πρόσθιο τμήμα στο μέρος του στόματος. Οι συνοδοί των ωφελουμένων συστήνεται να φέρουν προστατευτική μάσκα.
  4. Διαχείριση περιστατικών κορονοϊού COVID-19

Α. Διαχείριση μεμονωμένων περιστατικών COVID-19

Εάν ωφελούμενος εκδηλώσει συμπτώματα λοίμωξης COVID-19, εκτός του χώρου του ΚΔΑΠΑμεΑ, παραμένει στο σπίτι και ειδοποιεί τη δομή, σε περίπτωση δε ανηλίκου ή δικαστικά συμπαραστατούμενου ωφελουμένου, η δομή ειδοποιείται με ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων ή του δικαστικού συμπαραστάτη, αντίστοιχα. Εάν ο ωφελούμενος βρίσκεται στο ΚΔΑΠΑμεΑ λαμβάνουν χώρα εκ μέρους του Υπευθύνου COVID-19 τα παρακάτω:

–              Επικοινωνία με την οικογένεια για παραλαβή του ωφελουμένου, όταν αυτό απαιτείται, όπως όταν πρόκειται για ανήλικο.

–              Απομόνωση του ωφελουμένου σε προκαθορισμένο καλά αεριζόμενο χώρο, με επίβλεψη, μακριά από τους υπόλοιπους ωφελούμενους και εφαρμογή απλής χειρουργικής μάσκας.

–              Εφαρμογή υγιεινής χεριών και αναπνευστικής υγιεινής από τον ωφελούμενο και το/τα άτομο/α που το φροντίζουν.

–              Χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας από το προσωπικό.

–              Επιμελής καθαρισμός του χώρου και εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες.

–              Γίνεται ιατρική αξιολόγηση, με πρωτοβουλία των γονέων/κηδεμόνων ή του δικαστικού συμπαραστάτη, όταν πρόκειται για ανήλικο ή δικαστικά συμπαραστατούμενο ωφελούμενο, και σε συνεργασία με αυτούς. Εφόσον ο ωφελούμενος χαρακτηριστεί ως ύποπτο κρούσμα COVID-19, συστήνεται η διενέργεια εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου (rapid-test ή PCR). Εν αναμονή του αποτελέσματος, ο ωφελούμενος παραμένει σε απομόνωση κατ’ οίκον, ενώ το ΚΔΑΠΑμεΑ συνεχίζει τη λειτουργία του. Εάν από την ιατρική αξιολόγηση δεν προκύπτουν ενδείξεις λοίμωξης COVID-19, τότε μπορεί να επιστρέψει στο ΚΔΑΠΑμεΑ όταν τα συμπτώματα υφεθούν, χωρίς προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης.

Αντίστοιχη είναι και η αντιμετώπιση των εργαζόμενων.

Β. Διαχείριση ωφελούμενου και εργαζόμενου στην περίπτωση θετικού εργαστηριακού διαγνωστικού (rapid-test ή PCR): Ο ωφελούμενος, ο γονέας/κηδεμόνας/δικαστικός συμπαραστάτης του ωφελούμενου ή ο εργαζόμενος ενημερώνει τον υπεύθυνο διαχείρισης COVID-19 της μονάδας για το θετικό αποτέλεσμα του διαγνωστικού τεστ. Ο ωφελούμενος ή ο εργαζόμενος που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 πρέπει να απομακρυνθεί από το ΚΔΑΠΑμεΑ και να παραμείνει σε απομόνωση για πέντε (5) ημέρες από την ημέρα του θετικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου. Ως ημέρα 0 θεωρείται η ημέρα λήψης της θετικής εργαστηριακής διάγνωσης.

Γ. Επιστροφή στο ΚΔΑΠΑμεΑ με επιβεβαιωμένη νόσο COVID-19: Ο ωφελούμενος μπορεί να επιστρέψει στο ΚΔΑΠΑμεΑ μετά την παρέλευση πέντε (5) ημερών απομόνωσης, εάν δεν υπάρχουν συμπτώματα ή βελτιώνονται με πλήρη υποχώρηση του πυρετού για ένα 24ωρο χωρίς την χρήση αντιπυρετικών. Αν ο πυρετός επιμένει, συστήνεται η παράταση της απομόνωσης εντός της οικίας, μέχρι την πλήρη υποχώρηση του πυρετού. Για την επιστροφή δεν απαιτείται η διενέργεια νέου εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου ούτε η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης. Σε περίπτωση, όμως, που, παρά τις συστάσεις, πραγματοποιηθεί νέος εργαστηριακός διαγνωστικός έλεγχος και είναι θετικός, τότε το γεγονός αυτό δεν αποτελεί λόγο μη επανόδου στο ΚΔΑΠΑμεΑ.

Στην περίπτωση ασθενών με πολύ σοβαρή νόσο ή ανοσοκαταστολή μπορεί το παραπάνω απαιτούμενο διάστημα από την έναρξη των συμπτωμάτων να παραταθεί, σύμφωνα με την γνώμη του θεράποντος ιατρού. Οι ωφελούμενοι και εργαζόμενοι, όταν επιστρέφουν στο ΚΔΑΠΑμεΑ υποχρεούνται στη χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (N95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλής μάσκας για πέντε (5) ημέρες από την ημέρα λήξης της απομόνωσης.

Δ. Επιστροφή στο ΚΔΑΠΑμεΑ με αρνητικό εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο: Ο ωφελούμενος ή εργαζόμενος που χαρακτηρίσθηκε ως ύποπτο κρούσμα COVID-19 και υποβλήθηκε σε εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο με αρνητικό αποτέλεσμα επιστρέφει στο ΚΔΑΠΑμεΑ μετά την πάροδο τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών και την υποχώρηση/βελτίωση των συμπτωμάτων. Για την επάνοδο δεν απαιτείται η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης ή αρνητικού διαγνωστικού τεστ.

Ε. Απουσία εργαζομένων λόγω νόσησης από κορωνοϊό COVID-19: Οι εργαζόμενοι που είναι επιβεβαιωμένα περιστατικά COVID-19 και τίθενται σε κατ’ οίκον απομόνωση για πέντε (5) ημέρες, προκειμένου να δικαιολογήσουν την πενθήμερη απουσία από την εργασία τους επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα (gov.gr – ΕΨΠ) και εκδίδουν τη βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου. Ακολούθως υποβάλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986. Στην περίπτωση που εργαζόμενος νοσηλευτεί αποδεδειγμένα σε νοσοκομείο λόγω νόσησης από κορωνοιό COVID-19, η απουσία του δικαιολογείται για όλο το χρονικό διάστημα νοσηλείας του/της με την υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και την επίδειξη των σχετικών εγγράφων του νοσοκομείου.

  1. Οι εργαζόμενοι και οι ωφελούμενοι των ΚΔΑΠΑμεΑ οφείλουν να τηρούν την υγιεινή των χεριών.
  2. Επιβάλλεται ο επαρκής αερισμός των χωρών των ΚΔΑΠΑμεΑ, σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες.
  3. Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ)

Τα ίδια ως άνω μέτρα ισχύουν αναλόγως και για τους ωφελούμενους και εργαζόμενους των ΚΔΗΦ.

 

Πηγή: www.ypergasias.gov.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο