Προτομή του Ομήρου

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 31/2021 – Υποχρεωτικότητα προσωρινής σύνταξης. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 262 του Ν. 4798/2021

Μάι 25, 2021 | Ασφαλιστικά - Συνταξιοδοτικά, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 31/2021 – Υποχρεωτικότητα προσωρινής σύνταξης. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 262 του Ν. 4798/2021

Ημ/νία : 21/05/21
ΑΡ. ΠΡΩΤ. Σ40/39

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 12
Ταχ. Κώδικας: 10677 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ. Κουτσοπούλου, Ε. Φάγκρα, Μ. Πολυχρονοπούλου
Τηλέφωνα: 21038910833, 117, 074
Email: d.sintaxeon@efka.gov.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.:31

ΘΕΜΑ: «Υποχρεωτικότητα προσωρινής σύνταξης. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 262 του Ν. 4798/2021.»

Σχετ.: Η εγκύκλιος 30/2021.

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ Α΄ 68/24.4.2021 δημοσιεύτηκαν οι διατάξεις του άρθρου 262 του Ν. 4798/2021, με τις οποίες τροποποιούνται διατάξεις των άρθρων 29 και 29Α του Ν. 4387/2016 (Α΄85), όπως είχαν διαμορφωθεί με τις διατάξεις των άρθρων 115 και 116 του Ν. 4714/2020 περί χορήγησης προσωρινής σύνταξης. Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις καθιερώνεται η υποχρέωση του e-ΕΦΚΑ να χορηγεί πλέον προσωρινή σύνταξη λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου όταν υποβάλλεται έντυπη ή ηλεκτρονική αίτηση συνταξιοδότησης για τους εν λόγω ασφαλιστικούς κινδύνους, χωρίς δήλωση συναίνεσης εκ μέρους των υποψήφιων συνταξιούχων (η σχετική διάταξη της περ. α της παρ. 7 καταργήθηκε).

Η χορήγηση της προσωρινής σύνταξης κατά τα λοιπά εξακολουθεί να διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 115 και 116 του Ν. 4714/2020 (εγκ. 30/2021). Για παράδειγμα, δεν χορηγείται καθόλου προσωρινή σύνταξη λόγω γήρατος όταν παρέχεται εργασία για την οποία προβλέπεται αναστολή καταβολής της σύνταξης σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4387/2016 (περ. η της παρ. 7 του άρθρου 115). Όμως, αν μεταγενέστερα εκλείψει ο λόγος αυτός, η προσωρινή σύνταξη καταβάλλεται από την πρώτη του επόμενου μήνα της υποβολής της σχετικής νέας αίτησης του ενδιαφερομένου.

Η Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών θα πρέπει να μεριμνήσει για την ενσωμάτωση των κοινοποιούμενων διατάξεων στο μηχανογραφικό σύστημα.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΕΛΕΝΗ Σ. ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ

Πηγή: www.taxheaven.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο