Προτομή του Ομήρου

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Ε.2045: Διευκρινίσεις για τη χορήγηση απαλλαγής από τέλη κυκλοφορίας για τα πρόσωπα που δικαιούνται της απαλλαγής σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. 72 του ν. 4758/2020 (Α΄242) και αρ. 74 ν. 4764/2020 (Α΄256)

Φεβ 26, 2021 | Κοινωνικές Παροχές, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
ΑΔΑ: 997946ΜΠ3Ζ-Μ0Σ
Αθήνα , 25  Φεβρουαρίου  2021
Ε.2045

ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Ταχ. Δ/νση:Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας: 10672 Αθήνα
Τηλέφωνο: 2132122400
Email: deef@aade.gr                     
Url: www.aade.gr

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τη χορήγηση απαλλαγής από τέλη κυκλοφορίας για τα πρόσωπα που δικαιούνται της απαλλαγής  σύμφωνα με τις  διατάξεις των αρ. 72 του ν. 4758/2020 (Α΄242) και αρ. 74 ν. 4764/2020 (Α΄256)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ Ε.2043/2021 εγκυκλίου του Διοικητή ΑΑΔΕ, με την οποία κοινοποιήθηκαν  οι διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 4758/2020 (Α’ 242) και του άρθρου 74 του ν.4764/2020 (Α’ 256), παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:
Με τις ως άνω διατάξεις προστέθηκαν κατηγορίες αναπήρων που δικαιούνται απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας (ήτοι οι πάσχοντες από ηπατική ή πνευμονική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή ηπατοπαθείς ή καρδιοπαθείς, οι μεταμοσχευμένοι καθώς και οι πάσχοντες από κυστική ίνωση ή ομόζυγο κληρονομική υπερχοληστερολαιμία, οι οποίοι, εξαιτίας των παθήσεων αυτών, έχουν καταστεί ανάπηροι, με συνολικό ποσοστό 67% και άνω),  άλλαξε σε 80 % το ποσοστό αναπηρίας για τους τυφλούς και για τους πάσχοντες από αιμορροφιλία προστέθηκε ως προϋπόθεση για την απαλλαγή ποσοστό 67% και άνω.
Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται για τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2021 και επομένων.

Εξαιρετικά για το έτος 2021, για τα πρόσωπα που δικαιούνται της απαλλαγής βάσει των νέων διατάξεων  και των οποίων η πάθηση δεν περιλαμβάνεται στην ΚΥΑ  Δ18Α 5038263 ΕΞ 2013/24.10.2013 (Β` 2710), η απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας χορηγείται χωρίς την προσκόμιση της ιατρικής βεβαίωσης που προβλέπεται στην ΑΥΟ Δ18Α 5038645 ΕΞ 2013/29.10.2013 (Β` 2774),  με την  υποχρέωση  προσκόμισής της μέχρι τη λήξη του έτους.

Στην περίπτωση προσκόμισης ιατρικής βεβαίωσης του ΚΕ.Π.Α. ή της Α.Σ.Υ.Ε, που δε  δικαιολογεί σχετική απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας, αυτονόητο είναι ότι τα εν λόγω πρόσωπα οφείλουν τα τέλη κυκλοφορίας για το έτος 2021,  χωρίς την επιβολή  κυρώσεων, καθότι η μη καταβολή τους δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του υπόχρεου.
Τέλος επισημαίνεται ότι προκειμένου να διευκολυνθούν τα ως άνω δικαιούχα πρόσωπα, η σχετική απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας χορηγείται από τις Δ.Ο.Υ μέχρι την 15/3/2021.
  

Μετάβαση στο περιεχόμενο