ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Δήμος Τριφυλίας: Πρόγραμμα επανασύνδεσης στο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος

Ιαν 24, 2023 | ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, Ο Τύπος έγραψε

Δήμος Τριφυλίας: Πρόγραμμα επανασύνδεσης στο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος

 

Ο Δήμος Τριφυλίας ενημερώνει τους καταναλωτές, που αδυνατούν να εξοφλήσουν τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/52001/1821/24-05-2022,επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής στο πρόγραμμα επανασύνδεσης στο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος, σύμφωνα με νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος – Ενέργειας και Οικονομικών (ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/14-07-2020). Ειδικότερα να είναι αποσυνδεδεμένοι από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών έως και τις 30.06.2022 ή να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο μέχρι τις 30.06.2022 και να παραμένουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

 

β. Η αποσύνδεση να έχει γίνει στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας του.

 

Υπεύθυνοι εξέτασης των αιτημάτων είναι ο Δήμος και η ΔΕΔΔΗΕ.

Επιπλέον θα πρέπει να πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται από τη σχετική ΚΥΑ και η αποσύνδεση παροχής ρεύματος να αφορά την κύρια κατοικία του υπό εξέταση δικαιούχου.

 

Οι δυνητικά δικαιούχοι του ειδικού βοηθήματος για να υποβάλουν αίτηση στο Δήμο θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

 

Διαδικασία

 

Αίτηση, που επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία και υποβάλλεται μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

 

  1. Φωτοτυπία ταυτότητας /διαβατηρίου ή φωτοτυπία άδειας διαμονής σε ισχύ.

 

  1. Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.

 

  1. Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) όλων των μελών του νοικοκυριού

 

  1. Εκκαθαριστικό του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.

 

  1. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του ΕΝ.Φ.Ι.Α. του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.

 

  1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 

  1. Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από Κ.Ε.Π.Α. για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%)

 

  1. Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή κρατικού νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στη σύνθεση του νοικοκυριού.

 

  1. Αντίγραφο λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

 

  1. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε εισοδηματικό ή περιουσιακό στοιχείο ή η σύνθεση του νοικοκυριού έχει μεταβληθεί κατά το τελευταίο φορολογικό έτος, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού που τεκμηριώνει τη μεταβολή (καταστάσεις μισθοδοσίας κλπ).

 

Για πληροφορίες και αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2761 3 60040 κ. Σωτήρη Παναγιωτόπουλο.

 

Πηγή: www.gargalianoionline.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο