ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ και επιστολή ΕΣΑμεΑ : Έντονη διαμαρτυρία στον Κ. Χατζηδάκη για την προκήρυξη του ΔΕΔΔΗΕ!

Ιούν 21, 2022 | ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΕΣΑΜΕΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ και επιστολή ΕΣΑμεΑ : Έντονη διαμαρτυρία στον Κ. Χατζηδάκη για την προκήρυξη του ΔΕΔΔΗΕ!

 

Την έντονη διαμαρτυρία της εκφράζει η ΕΣΑμεΑ για τη μη εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2643/98 σε προκηρύξεις της ΔΕΗ και του ΔΕΔΗΕ, σε επιστολή της προς τον υπουργό Εργασίας Κ. Χατζηδάκη.

 

Η ΕΣΑμεΑ ζητά από τον υπουργό την ανάκληση της προκήρυξης ΑΡΙΘΜΟΣ 1/2022 πλήρωσης τριακοσίων ενενήντα τριών (393) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών από τις 16.06.2022 έως τις 06.07.2022.

 

Στη συγκεκριμένη προκήρυξη δεν έχει προβλεφθεί ποσοστό κράτησης θέσεων για τον ν. 2643/98, ο οποίος εφαρμόζεται υποχρεωτικά στον ιδιωτικό τομέα, σε επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερα από 50 άτομα, όπως αναφέρει το άρθρο 2 του ν.2643/98:

 

«Άρθρο 2

 

Προστασία σε φορείς του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα

 

1.Επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, ελληνικές ή ξένες, που λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή και οι φορείς του δημόσιου τομέα που αναφέρονται στην παρ. 8, καθώς και οι θυγατρικές τους εταιρείες, εφόσον απασχολούν προσωπικό πάνω από 50 άτομα, υποχρεούνται να προσλαμβάνουν προστατευόμενα πρόσωπα του προηγούμενου άρθρου, σε ποσοστό 8%, επί του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης, της εκμετάλλευσης ή του φορέα».

 

Η ίδια ακριβώς παράλειψη έγινε και σε προηγούμενες προκηρύξεις τόσο της ΔΕΗ όσο και της ΔΕΔΗΕ, όπως η προκήρυξη της ΔΕΗ τον Νοέμβριο του 2021: Αριθμός 1/2021 με σειρά προτεραιότητας εκατόν εξήντα εννέα (169) θέσεων προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ΔΕΗ καθώς και η Προκήρυξη της ΔΕΔΗΕ τον Οκτώβριο του 2021: Αριθμός 1/2021 Πλήρωσης εκατό (100) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου (ΔΕΕΔ).

 

Το κείμενο της επιστολής:

 

Επιστολή της Ε.Σ.Α.μεΑ. προς τον κ. Κ. Χατζηδάκη, Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Διαμαρτυρία για τη μη εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2643/98 σε προκηρύξεις της ΔΕΗ και της ΔΕΔΗΕ»

 

Πληροφορίες: Χριστίνα Σαμαρά

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

 

Αθήνα: 21.06.2022

Αρ. Πρωτ.:           906

 

ΠΡΟΣ:    κ. Κ. Χατζηδάκη, Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων

 

ΚΟΙΝ:    «Πίνακας Αποδεκτών»

ΘΕΜΑ:  «Διαμαρτυρία για τη μη εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2643/98 σε προκηρύξεις της ΔΕΗ και της ΔΕΔΗΕ»

 

Κύριε Υπουργέ,

Όπως γνωρίζετε, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) αποτελεί την τριτοβάθμια Οργάνωση των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους στη χώρα και αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας.

Κύρια αποστολή της είναι η καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους και η προώθηση, προστασία και απόλαυση των ανθρωπίνων και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους. Όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, αυτά κατοχυρώνονται με τη Σύμβαση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, που η χώρα μας μαζί με το Προαιρετικό της Πρωτόκολλο επικύρωσε με τον Ν. 4074/2012.

Με την παρούσα επιστολή μας, εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας για τη μη εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2643/98 σε προκηρύξεις της ΔΕΗ και της ΔΕΔΗΕ.

Πιο αναλυτικά αναφερόμαστε στην προκήρυξη ΑΡΙΘΜΟΣ 1/2022 Πλήρωσης τριακοσίων ενενήντα τριών (393) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών από τις  16.06.2022 έως τις 06.07.2022.

https://deddie.gr/media/21202/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%ba%ce%b7%cf%81%cf%85%ce%be%ce%b7-%ce%b4%ce%b5%ce%b4%ce%b4%ce%b7%ce%b5-1_2022-final-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%b9%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7.pdf

Στην εν λόγω προκήρυξη δεν έχει προβλεφθεί ποσοστό κράτησης θέσεων για τον ν. 2643/98, ο οποίος όπως γνωρίζετε εφαρμόζεται υποχρεωτικά στον ιδιωτικό τομέα,  σε επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερα από 50 άτομα, όπως αναφέρει το άρθρο 2 του ν.2643/98:

«Άρθρο 2

Προστασία σε φορείς του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα

1.Επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, ελληνικές ή ξένες, που λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή και οι φορείς του δημόσιου τομέα που αναφέρονται στην παρ. 8, καθώς και οι θυγατρικές τους εταιρείες, εφόσον απασχολούν προσωπικό πάνω από 50 άτομα, υποχρεούνται να προσλαμβάνουν προστατευόμενα πρόσωπα του προηγούμενου άρθρου, σε ποσοστό 8%, επί του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης, της εκμετάλλευσης ή του φορέα»

Επιπρόσθετα η ίδια ακριβώς παράλειψη είχε πραγματοποιηθεί και σε προηγούμενες προκηρύξεις τόσο της ΔΕΗ όσο και της ΔΕΔΗΕ, όπως η προκήρυξη της ΔΕΗ τον Νοέμβριο του 2021: Αριθμός 1/2021 με σειρά προτεραιότητας εκατόν εξήντα εννέα (169) θέσεων προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ΔΕΗ (https://www.dei.gr/media/kimbbcab/prokhruxh-1_2021.pdf)  καθώς και η Προκήρυξη της ΔΕΔΗΕ τον Οκτώβριο του 2021: Αριθμός 1/2021 Πλήρωσης εκατό (100) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου (ΔΕΕΔ) (https://deddie.gr/media/11273/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%ba%ce%b7%cf%81%cf%85%ce%be%ce%b7-%ce%b4%ce%b5%ce%b4%ce%b4%ce%b7%ce%b5-1_2021-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%b9%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7.pdf)

Κύριε Υπουργέ,

Ως εκ τούτου απευθυνόμαστε σε εσάς και ζητάμε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, την παρέμβασή σας για την άμεση ανάκληση της εν λόγω προκήρυξης, η οποία καταστρατηγεί τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στην απασχόληση και έρχεται σε αντίθεση με τη νομοθεσία της χώρας και την εφαρμογή του ν. 2643/98.

 

Κρίνουμε απαραίτητο να δοθεί άμεσα λύση σε αυτό το καίριας σημασίας ζήτημα.

Αναμένοντας τις ενέργειές σας προς θετική κατεύθυνση

 

Με εκτίμηση

 

Ο Πρόεδρος

Ι. Βαρδακαστάνης

 

Ο Γεν. Γραμματέας

Β. Κούτσιανος

 

Πηγή: www.esamea.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο