ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ και επιστολή Ε.Σ.Α.μεΑ.: «Τουρισμός για όλους» δίχως ολοκληρωμένη πολιτική για τα άτομα με αναπηρία- Αλλαγή τώρα! 

Ιούλ 21, 2022 | ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΕΣΑΜΕΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ και επιστολή Ε.Σ.Α.μεΑ.: «Τουρισμός για όλους» δίχως ολοκληρωμένη πολιτική για τα άτομα με αναπηρία- Αλλαγή τώρα!

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ε.Σ.Α.μεΑ.: «Τουρισμός για όλους» δίχως ολοκληρωμένη πολιτική για τα άτομα με αναπηρία- Αλλαγή τώρα!

 

Την τροποποίηση της ΚΥΑ του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» ζήτησε με επείγουσα επιστολή της η ΕΣΑμεΑ από τον αρμόδιο υπουργό Τουρισμό Β. Κικίλια, καθώς έχουν δημιουργηθεί ζητήματα αναφορικά με τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των συνοδών τους!

Τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τα μέλη των οικογενειών τους την τρέχουσα δύσκολη περίοδο έχουν να αντιμετωπίσουν, παράλληλα με την μακροχρόνια κρίση, το πρωτοφανές κύμα ακρίβειας στα προϊόντα βασικών αναγκών, την ενέργεια, τα καύσιμα, αλλά και την στασιμότητα των αναπηρικών επιδομάτων και αναπηρικών συντάξεων. Το συνεχώς αυξανόμενο κόστος διαβίωσης, σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας των ατόμων με αναπηρία ή και χρόνια πάθηση, οδηγεί σε φτωχοποίηση. Για την ουσιαστική στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων σε περιόδους κρίσης, επιβάλλεται να υπάρξει ειδική μέριμνα για τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, αλλά και για τις οικογένειες αυτών, σε όλους τους τομείς της καθημερινής τους ζωής και διαβίωσης, συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής ζωής, της αναψυχής, του ελεύθερου χρόνου και του αθλητισμού.

Η ΕΣΑμεΑ διεκδικεί:

–              Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 13958 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3652 Β’/12.07.2022) ώστε οι προδιαγραφές για τους ωφελούμενους να είναι σύμφωνα με την παράγραφο  2 του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 13784 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3547 Β’/3.08.2021).

–              Την ένταξη στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» των ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω.

–              Οι δικαιούχοι και ωφελούμενοι με αναπηρία να εντάσσονται στο Πρόγραμμα κατά προτεραιότητα δίχως να συμμετέχουν στη διαδικασία της κλήρωσης.

–              Παράταση του προγράμματος για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής.

 

Το κείμενο της επιστολής:

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Πληροφορίες: Σ. Γεωργοπούλου, Ε. Μαγειροπούλου

Εξαιρετικά επείγον

 

Αθήνα: 20.07.2022

Αρ. Πρωτ.:           1020

 

ΠΡΟΣ:    κ. Β. Κικίλια, Υπουργό Τουρισμού

ΚΟΙΝ:    «Πίνακας Αποδεκτών»

ΘΕΜΑ:  «Ζητείται η τροποποίηση της υπ’ αρ. 13958/2022 Κοινής Υπουργικής Απόφασης για το Πρόγραμμα Τουρισμός για όλους για την περίοδο 2022»

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Όπως γνωρίζετε, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) αποτελεί την τριτοβάθμια Οργάνωση των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους στη χώρα και αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας.

Κύρια αποστολή της είναι η καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους και η προώθηση, προστασία και απόλαυση των ανθρωπίνων και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους. Ιδίως όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, αυτά κατοχυρώνονται με τη Σύμβαση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, που η χώρα μας μαζί με το Προαιρετικό της Πρωτόκολλο επικύρωσε με τον Ν. 4074/2012.

Με αφορμή την υπ’ αρ. 13958 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3652 Β’/12.07.2022) που αφορά στο Πρόγραμμα Τουρισμός για όλους για την περίοδο 2022, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι διαπιστώνουμε τα εξής :

α) δεν συμπεριλαμβάνονται οι ωφελούμενοι με αναπηρία με ποσοστό τουλάχιστον 67%, όπως αναφέρονταν στο άρθρο 2 της υπ’ αριθ. 13784 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3547 Β’/3.08.2021)

β)δεν συμπεριλαμβάνονται οι συνοδοί δικαιούχων/ωφελούμενων, όπως επίσης αναφέρονταν στο άρθρο 2, σημείο δ της υπ’ αριθ. 13784 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3547 Β’/3.08.2021)

γ) στην παράγραφο 2 του άρθρου 3  της υπ’ 13958 ΚΥΑ  (ΦΕΚ 3652 Β’/12.07.2022)  αναφέρεται ότι   «Σε περίπτωση ύπαρξης αναπηρίας ποσοστού άνω του 67%, του/της υπόχρεου σε φορολογική δήλωση (…) ή Προσωρινός Αριθμός Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑ.Α.Υ.Π.Α.), έχει γίνει εσφαλμένη διατύπωση, γιατί οι γνωματεύσεις αναγράφουν ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω.

 

Κύριε Υπουργέ,

 

Την δύσκολη περίοδο που διανύουμε, τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τα μέλη των οικογενειών τους έχουν να αντιμετωπίσουν, παράλληλα με την μακροχρόνια κρίση, το πρωτοφανές κύμα ακρίβειας στα προϊόντα βασικών αναγκών, την ενέργεια, τα καύσιμα, αλλά και την στασιμότητα των αναπηρικών επιδομάτων και αναπηρικών συντάξεων. Το συνεχώς αυξανόμενο κόστος διαβίωσης, σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας των ατόμων με αναπηρία ή και χρόνια πάθηση, οδηγεί εν τέλει σε φτωχοποίηση. Για την ουσιαστική στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων σε περιόδους κρίσης, επιβάλλεται να υπάρξει ειδική μέριμνα για τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, αλλά και για τις οικογένειες αυτών, σε όλους τους τομείς της καθημερινής τους ζωής και διαβίωσης, συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής ζωής, της αναψυχής, του ελεύθερου χρόνου και του αθλητισμού.

Για το λόγο αυτό, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας απευθυνόμαστε σε εσάς προκειμένου  η υπ’ αρ. 13958 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3652 Β’/12.07.2022) να τροποποιηθεί ώστε οι προδιαγραφές για τους ωφελούμενους να είναι σύμφωνα με την παράγραφο  2 του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 13784 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3547 Β’/3.08.2021).

Επίσης ζητούμε να μπορούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Τουρισμός για όλους τα άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω.

Επιπλέον, προτείνουμε οι δικαιούχοι και ωφελούμενοι με αναπηρία να εντάσσονται στο Πρόγραμμα κατά προτεραιότητα δίχως να συμμετέχουν στη διαδικασία της κλήρωσης.

Τέλος, για όλους τους παραπάνω λόγους, δεδομένου ότι αύριο, 21.07.2022 είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για το πρόγραμμα, ζητούμε να δοθεί παράταση για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής.

Πιστεύοντας πως θα κατανοήσετε τη σοβαρότητα του εν λόγω θέματος, ευελπιστούμε την άμεση και θετική ανταπόκρισή σας στο αίτημά μας και στην ενημέρωση της Συνομοσπονδίας για την εξέλιξη αυτού.

Εν αναμονή της άμεσης ανταπόκρισής σας, σάς ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων.

 

Με εκτίμηση

 

Ο Πρόεδρος

Ι. Βαρδακαστάνης

Ο Γεν. Γραμματέας

Β. Κούτσιανος

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Πρόεδρο της Ε.Σ.Α.μεΑ. κ. Ι. Βαρδακαστάνη στο κινητό τηλέφωνο 6937157193.

Τώρα μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις εξελίξεις στο χώρο της Αναπηρίας στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Α.μεΑ.: www.esaea.gr ή www.esamea.gr

 

Πηγή: www.esamea.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο