ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Σ.Α.μεΑ.: Ψηφιακός αποκλεισμός για εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες με αναπηρία στην Ελλάδα – 15ο ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ: «ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» – Μέρος 1ο

Απρ 1, 2024 | ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΕΣΑΜΕΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Σ.Α.μεΑ.: Ψηφιακός αποκλεισμός για εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες με αναπηρία στην Ελλάδα – 15ο ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ: «ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» – Μέρος 1ο

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Σ.Α.μεΑ.

Αθήνα: 01.04.2024

Αρ. Πρωτ.:           344

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ψηφιακός αποκλεισμός για εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες με αναπηρία στην Ελλάδα

 • 40% του συνόλου των ατόμων με αναπηρία 16-64 ετών δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ το διαδίκτυο
 • Μόνο το 35% των ατόμων με αναπηρία χρησιμοποιεί το διαδίκτυο συστηματικά, έναντι του 65% των χρηστών χωρίς αναπηρία
 • Μόνο οι 2 στους 10 χρήστες με αναπηρία έκαναν εκπαιδευτική χρήση του διαδικτύου
 • Η Ελλάδα βρίσκεται στην 25η θέση μεταξύ των 27 κρατών μελών της ΕΕ στις ψηφιακές παροχές

Αντικείμενο του 15ο Δελτίου Στατιστικής Πληροφόρησης του Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας της ΕΣΑμεΑ αποτελεί η χρήση τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας (ΤΠΕ) και η επίδραση του παράγοντα της αναπηρίας στην πρόσβαση των ατόμων στα ψηφιακά περιβάλλοντα. Για πρώτη φορά το 2022, έχουμε στη διάθεσή μας τα εν λόγω στοιχεία και για τα άτομα με αναπηρία, καθώς ενσωματώθηκε στο ερωτηματολόγιο της Ετήσιας Έρευνας Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας από Νοικοκυριά και Άτομα (Information and Communication Technologies – ICT) που υλοποιείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, μεταβλητή για την αναπηρία.

Την γενική κατάσταση της χώρας ως προς την πρόσβαση των πολιτών σε δημόσιες και ιδιωτικές ψηφιακές υπηρεσίες καταδεικνύει ο Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που κατατάσσει την  Ελλάδα  στην 25η θέση μεταξύ των 27 κρατών μελών της ΕΕ. Ωστόσο, σύμφωνα και με τα ερευνητικά δεδομένα, ο παράγοντας της αναπηρίας αυξάνει ακόμη περισσότερο τον κίνδυνο ψηφιακού αποκλεισμού.

Ειδικότερα, τα ευρήματα του 15ου Δελτίου καταδεικνύουν το εκτεταμένο ψηφιακό χάσμα και τον ψηφιακό αποκλεισμό που αντιμετωπίζουν εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες με αναπηρία. Παρά τις συνεχώς εξελισσόμενες τεχνολογικές δυνατότητες αλλά και τις θετικές πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί στη χώρα, ώστε να εναρμονιστεί το θεσμικό πλαίσιο για τα ψηφιακά περιβάλλοντα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και απαιτήσεις, το τμήμα του πληθυσμού με αναπηρία που παραμένει εντελώς αμέτοχο στον νέο αναδυόμενο ψηφιακό κόσμο καταγράφεται τεράστιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο της Έρευνας Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας από Νοικοκυριά και Άτομα 2022, το ποσοστό των ατόμων με αναπηρία που δεν έχει κάνει ποτέ χρήση του διαδικτύου, και το οποίο ανέρχεται σε 40% του πληθυσμού ηλικίας 16-74 ετών, βρίσκεται στην πραγματικότητα πλήρως αποκλεισμένο από σημαντικές δυνατότητες, όχι μόνο επικοινωνίας και πληροφόρησης αλλά και ουσιαστικής άσκησης των βασικών θεμελιωδών δικαιωμάτων, η απόλαυση των οποίων όλο και περισσότερο συνδέεται με τη χρήση των ΤΠΕ.

Το χάσμα μεταξύ νομοθεσίας και πραγματικότητας αναφορικά με την ψηφιακή προσβασιμότητα, ο ψηφιακός αναλφαβητισμός, αλλά και τα υψηλά επίπεδα φτώχειας και υλικής στέρησης που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία, είναι κομβικοί παράγοντες που συντελούν στον ψηφιακό αποκλεισμό τους:

 • Εντός του πρώτου τριμήνου του 2022, έκαναν χρήση του διαδικτύου το 56,5% των ατόμων με αναπηρία και το 87,2% των ατόμων χωρίς αναπηρία.
 • Αναφορικά με τη συχνότητα της χρήσης του διαδικτύου στην καθημερινή ζωή, μόνο το 35% των ατόμων με αναπηρία δηλώνει πως χρησιμοποίησε το διαδίκτυο «αρκετές φορές την ημέρα», έναντι του 65% των συστηματικών χρηστών χωρίς αναπηρία.
 • Σημαντικό ποσοστό πολιτών που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο αναφέρουν χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών υγείας (e-υγεία), το οποίο ανέρχεται στο 73,6% των χρηστών με αναπηρία και στο 78,4% των χρηστών χωρίς αναπηρία.
 • Χαμηλή η χρήση του διαδικτύου για εκπαιδευτικούς λόγους. Μόνο οι 2 στους 10 χρήστες με αναπηρία έκαναν εκπαιδευτική χρήση του διαδικτύου, ενώ η αντίστοιχη αναλογία στα άτομα χωρίς αναπηρία είναι 3 προς 10.
 • Πολύ μειοψηφική η χρήση του διαδικτύου για συμμετοχή και έκφραση γνώμης για κοινωνικά και πολιτικά θέματα. Ενδεικτικό είναι ότι δεν προκύπτει διαφορά στα ποσοστά χρηστών του διαδικτύου που εκφράζουν κοινωνική και πολιτική γνώμη βάσει της ύπαρξης κάποιας αναπηρίας καθώς, και στις δύο κατηγορίες πληθυσμού το ποσοστό ανέρχεται μόλις σε 22%.
 • Σημαντική διαφορά ωστόσο καταγράφεται στο ποσοστό των χρηστών με αναπηρία που χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πιο αναλυτικά το 66,6% των χρηστών με αναπηρία αναφέρουν ότι κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022 συμμετείχαν σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης ( προφίλ χρήστη, μηνύματα κ.ά. στο Facebook, στο Twitter, Instagram, Snapshat, κ.λπ.), έναντι του 82% των ατόμων χωρίς αναπηρία.
 • Αναφορικά με τη χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προκύπτει ότι: το 41,5% του συνολικού πληθυσμού με αναπηρία και το 70,2% των ατόμων χωρίς αναπηρία, έκαναν χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κατά το διάστημα αναφοράς.

Η ανάλυση των δεδομένων χρήσης των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι περίπου 6 στα 10 άτομα με αναπηρία χρειάστηκε να υποβάλλουν ηλεκτρονικά κάποια αίτηση ή καταγγελία/ένσταση αλλά δεν το έκαναν. Αναφορικά με τους λόγους που δεν υπέβαλαν κάποια ηλεκτρονική αίτηση/καταγγελία/ένσταση, το 31% των ατόμων με αναπηρία αναφέρουν ότι δεν είχαν τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες.

Είναι φανερό ότι ο ψηφιακός αποκλεισμός θέτει στο περιθώριο της κοινωνίας τα άτομα που στερούνται πρόσβασης στα ψηφιακά μέσα και η ανάγκη για εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου καθολικής προσβασιμότητας, όπως έχει προταθεί και από την Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας και από την ΕΣΑμεΑ, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης και ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στις ΤΠΕ, είναι ύψιστη. Ειδικότερα, ένα τέτοιο σχέδιο οφείλει να παρέχει συγκεκριμένες τεχνικές κατευθύνσεις και οδηγίες και μεταξύ άλλων να διασφαλίζει:

 • Την πλήρη εφαρμογή της Οδηγίας 2016/2012 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως έχει ενσωματωθεί στο Κεφάλαιο Η’ του ν. 4727/2020.
 • Την άμεση λειτουργία του Μητρώου Δημόσιων Ιστοσελίδων και Εφαρμογών (ΜΗΔΙΣΕΦ) όπως προβλέπεται στο ν. 4727/2020.
 • Την ορθή ενσωμάτωση της διάστασης της αναπηρίας στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και εφαρμογή των νεών τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να αποφευχθούν διακρίσεις εις βάρος των ατόμων με αναπηρία.
 • Την παροχή συνεχούς κατάρτισης στα άτομα με αναπηρία προκειμένου να αναπτύξουν ή/και να ενισχύσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες.
 • Τη διενέργεια εκστρατειών ενημέρωσης προς τα άτομα με αναπηρία για τη σημασία της ανάπτυξης και ενίσχυσης των ψηφιακών τους δεξιοτήτων και των δυνατοτήτων και διευκολύνσεων που παρέχουν τα ψηφιακά μέσα στην καθημερινότητά των πολιτών.
 • Τη διενέργεια ερευνών προκειμένου να παραχθούν στοιχεία σχετικά με τις ανάγκες υποστήριξης των διαφορετικών κατηγοριών αναπηρίας ως προς τη χρήση των ψηφιακών περιβαλλόντων, καθώς και τη διασφάλιση της οικονομικής προσιτότητας των νέων ψηφιακών τεχνολογιών ή/και την οικονομική ενίσχυση των ατόμων με αναπηρία για την απόκτηση των αναγκαίων μέσων, εξοπλισμού και βοηθημάτων.

 

Το 15ο ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ: (15ο ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ)

 

Αθήνα: 1/4/2024

15ο ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ:

«ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

 

Τα Δελτία Στατιστικής Πληροφόρησης της Εθνικής Συνομοσπονδίας ατόμων με αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) εντάσσονται στο Έργο «Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους, με αντικείμενο την επιστημονική καταγραφή, τη μελέτη και την έρευνα σε θέματα αναπηρίας.

Στόχος του Έργου αποτελεί η καθιέρωση του Παρατηρητηρίου ως βασική πηγή πληροφόρησης για τις εξελίξεις στο πεδίο της αναπηρίας. Συγκεντρώνοντας και αναλύοντας δεδομένα και πληροφόρηση από εγχώριες και διεθνείς πηγές, το Παρατηρητήριο συμβάλλει στην παρακολούθηση, στην προστασία και στην προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους.

Με τον νόμο ν.4488/2017, το Παρατηρητήριο της Ε.Σ.Α.μεΑ. θεσμοθετείται ως ο βασικός συνομιλητής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και των λοιπών φορέων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος αναφορικά με την υποχρέωσή τους να αναπτύσσουν, να παράγουν και να διαδίδουν επίσημες στατιστικές σχετικά με τα άτομα με αναπηρία. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι για τους σκοπούς του σχεδιασμού των ως άνω στατιστικών και της διάχυσης των παραγόμενων δεδομένων, οι αρμόδιοι φορείς τελούν σε διαβούλευση με το Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία.

Σε αυτό το πλαίσιο συντάσσονται και δημοσιεύονται, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, δελτία στατιστικής πληροφόρησης αφιερωμένα σε συγκριμένα θεματικά πεδία, όπου παρουσιάζονται τα σημαντικότερα ευρήματα και τάσεις όπως αυτά προκύπτουν μέσω της επεξεργασίας των διαθέσιμων στατιστικών στοιχείων.

 

(Για περισσότερες πληροφορίες για το Έργο, απευθυνθείτε στην Ιστοσελίδα του Έργου: www.paratiritirioanapirias.gr).

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΒΑΣΙΚΑ ΕΥΡΥΜΑΤΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΡΥΜΑΤΩΝ

 1. Πρόσβαση στο διαδίκτυο στην κατοικία και χρήση διαδικτύου
 2. Λόγοι χρήσης του διαδικτύου και δραστηριότητες στο διαδίκτυο
 3. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση

 

ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Γράφημα 1. Πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία και κατάσταση αναπηρίας ατόμων

16-74 ετών (2022)

Γράφημα 2. Χρήση του διαδικτύου από τον πληθυσμό 16 – 74 ετών και κατάσταση

αναπηρίας (2022)

Γράφημα 3. Συχνότητα χρήσης του διαδικτύου κατά το α’ τρίμηνο 2022 και κατάσταση

αναπηρίας στα άτομα 16-74 ετών (2022)

Γράφημα 4. Λόγοι χρήσης του διαδικτύου το α’ τρίμηνο του 2022 και κατάσταση αναπηρίας πληθυσμού 16-74 ετών (2022)

Γράφημα 5. Δραστηριότητες στο διαδίκτυο το α’ τρίμηνο του 2022 και κατάσταση αναπηρίας πληθυσμού 17-64 ετών

Γράφημα 6. Χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (Απριλίου 2021 – Μαρτίου 2022)

και κατάσταση αναπηρίας πληθυσμού 16-74 ετών

Γράφημα 7. Λόγοι μη υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης ή καταγγελίας / παραπόνων / ένστασης σε δημόσια υπηρεσία και κατάσταση αναπηρίας

 

Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων

Φανή Προβή, Ma Social Research

Επιστημονική Υπεύθυνη Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας / Επιστημονικό Στέλεχος Ε.Σ.Α.μεΑ.

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αντικείμενο του παρόντος δελτίου αποτελεί η χρήση τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας (ΤΠΕ) και η επίδραση του παράγοντα της αναπηρίας στην πρόσβαση των ατόμων στα ψηφιακά περιβάλλοντα.

Διεθνώς, το ξέσπασμα της πανδημίας του COVID-19 και οι περιορισμοί που επέφερε σε όλους τους πολίτες με ή χωρίς αναπηρία, επέδρασσε καταλυτικά στην περαιτέρω ανάπτυξη και διάδοση των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας. Η δυναμική εξέλιξη των ψηφιακών περιβαλλόντων και τεχνολογιών επικοινωνίας παγκοσμίως τα τελευταία χρόνια, διαμορφώνει νέες ευκαιρίες που διευκολύνουν τη συμμετοχή των πολιτών σε όλα τα πεδία της κοινωνικής και οικονομικής ζωής.

Ταυτόχρονα, η αναδυόμενη ψηφιακή πραγματικότητα, εγείρει προκλήσεις και εντείνει τους κινδύνους διακρίσεων και αποκλεισμών σε βάρος των κοινωνικά μειονεκτούντων ομάδων.

Για τα άτομα με αναπηρία οι ΤΠΕ προσφέρουν άνευ προηγουμένου δυνατότητες πρόσβασης σε πληροφορίες και υπηρεσίες, αλλά και απόλαυσης αγαθών και δικαιωμάτων, καθώς σε πολλές περιπτώσεις υπερβαίνουν διαχρονικά εμπόδια πρόσβασης σε ποικίλα πεδία της καθημερινότητας . Δυνητικά καταλυτική είναι η συμβολή των ΤΠΕ στην εργασιακή ένταξη των ατόμων με αναπηρία, μέσω της εδραίωσης εναλλακτικών και υποστηριζόμενων μορφών απασχόλησης, καθώς και στην απρόσκοπτη πρόσβαση τους σε σειρά θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως η εκπαίδευση, οι υπηρεσίες υγείας, η πρόσβαση στον πολιτισμό και την ψυχαγωγία.

Σαν γενική διαπίστωση λοιπόν, η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο ψηφιακό περιβάλλον και τα τεχνολογικά μέσα, καθίσταται σήμερα εκ των ουκ άνευ όρος για πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία σε ίση βάση με τους άλλους.

Σε ότι αφορά την Ελλάδα , τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί πρόοδος και έχουν λάβει χώρα σημαντικές εξελίξεις, προκειμένου το εθνικό πλαίσιο να εναρμονιστεί με το ευρωπαϊκό. Τέτοιες πρωτοβουλίες είναι: η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού (ΦΕΚ 2894/Β/5-7-2021), στο πλαίσιο της οποίας ενισχύεται και το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, η σύσταση και συγκρότηση της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας (ν. 4780/2021), η ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2016/2102 για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα στον ν.4727/2020 , η ψήφιση από το ελληνικό κοινοβούλιο του ν.4961/2022 που περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με την ψηφιακή αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης και τη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης με τρόπο θεμιτό και ασφαλή για τα άτομα με αναπηρία, η λειτουργία της Εθνικής Πύλης για τη Αναπηρία (epan.gov.gr) από το φθινόπωρο του 2022, η διαδικτυακή πύλη τους ελληνικού κράτους gov.gr από το 2020 και η αναβάθμιση των υπηρεσιών των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), δράσεις που έχουν συμβάλει στην ευκολότερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση των πολιτών με και χωρίς αναπηρία.

Παρά τις θετικές εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα, ιδιαίτερα σε επίπεδο νομικού πλαισίου, η παροχή ψηφιακών υπηρεσιών από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα παραμένει περιορισμένη στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία έτους 2022 του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 25η θέση μεταξύ των 27 κρατών μελών της ΕΕ . Παράλληλα, η εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου, παρότι αυτό έχει εναρμονιστεί με το ευρωπαϊκό πλαίσιο, αντιμετωπίζει στην πράξη προβλήματα και προκλήσεις. Ειδικότερα, την παραπάνω διαπίστωση επιβεβαιώνουν ευρήματα όπως η -μέχρι και σήμερα- μη λειτουργία του Μητρώου Δημόσιων Ιστότοπων και Εφαρμογών (ΜΗΔΙΣΕΦ) και η μη καθολική εφαρμογή της υποχρέωσης των ιστοτόπων των δημόσιων φορέων για ανάρτηση και ενημέρωση της Δήλωσης Προσβασιμότητας .

Ωστόσο, σύμφωνα και με προγενέστερες έρευνες , ο παράγοντας της αναπηρίας αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο ψηφιακού αποκλεισμού. Πιο αναλυτικά, τα μέχρι σήμερα ερευνητικά δεδομένα σκιαγραφούν ένα μεγάλο «ψηφιακό χάσμα»  σε βάρος των ατόμων με αναπηρία, το οποίο αφενός συνδέεται με τα σοβαρά εμπόδια προσβασιμότητας και αφετέρου σχετίζεται με ποικίλους κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς και οικονομικούς παράγοντες. Τέτοιοι παράγοντες είναι: η έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων και ο ψηφιακός αναλφαβητισμός, καθώς και τα υψηλά επίπεδα φτώχειας και υλικής στέρησης των ατόμων με αναπηρία (μη δυνατότητα απόκτησης του αναγκαίου εξοπλισμού, των διαθέσιμων ψηφιακών υπηρεσιών και λογισμικών) κ.ά.

Στο δελτίο παρουσιάζουμε στατιστικά δεδομένα της Ετήσιας Έρευνας Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας από Νοικοκυριά και Άτομα (Information and Communication Technologies – ICT) που υλοποιείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή και είναι μέρος του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Προγράμματος. Βασικός στόχος της έρευνας είναι η μελέτη, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, του βαθμού χρήσης των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας από τα νοικοκυριά. Μεγάλο μέρος των στοιχείων χρησιμοποιούνται για τη συγκριτική αξιολόγηση των δεικτών για την Κοινωνία της Πληροφορίας. Με την έρευνα συγκεντρώνονται στοιχεία για την πρόσβαση των νοικοκυριών σε επιλεγμένες τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας, ειδικότερα δε για την πρόσβαση στο διαδίκτυο, τις συναλλαγές με δημόσιες υπηρεσίες μέσω διαδικτύου (υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης), το ηλεκτρονικό εμπόριο κ.λπ. Τα δεδομένα της έρευνας συλλέγονται τηλεφωνικά από μέλη των νοικοκυριών ηλικίας 16 – 74 ετών.

Για πρώτη φορά το 2022, έχουμε στη διάθεσή μας τα εν λόγω στοιχεία και για τα άτομα με αναπηρία, καθώς ενσωματώθηκε στο ερωτηματολόγιο της έρευνα μεταβλητή για την αναπηρία και συγκεκριμένα ο δείκτης GALI  που προσεγγίζει έμμεσα την κατάσταση αναπηρίας ως περιορισμό που αντιμετωπίζουν τα άτομα σε συνήθεις για τον πληθυσμό δραστηριότητες για προσωπικούς λόγους υγείας τους. Η περίοδος αναφοράς της έρευνας είναι από 01/01/2022 έως 31/03/2022.

Μετάβαση στο περιεχόμενο