ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

ανάλυση: Ενιαίος Κανονισμός Παροχών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Φεβ 2, 2012 | ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, Θέματα Αναπηρίας

Ενιαίος Κανονισμός Παροχών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχών Υπηρεσιών Υγείας, γνωστός πλέον ως Ε.Ο.Π.Υ.Υ., συστήθηκε με το ν. 3918/2011 και αποτελεί τον Οργανισμό στον οποίο μεταφέρονται και εντάσσονται ως υπηρεσίες, αρμοδιότητες και προσωπικό οι Κλάδοι Υγείας των τεσσάρων μεγαλύτερων ασφαλιστικών ταμείων της χώρας: ΙΚΑ, ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ και ΟΓΑ. Σε αυτό τον Οργανισμό μεταφέρονται και όλες οι μονάδες υγείας, οι υπηρεσίες και ο εξοπλισμός των ανωτέρω ασφαλιστικών ταμείων, όπως είναι τα ιατρεία του ΙΚΑ, διαγνωστικά εργαστήρια και όλες οι υπηρεσίες που διατίθενται μέχρι σήμερα στους ασφαλισμένους τους.

Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διοικείται από τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού του Συμβουλίου, στο οποίο μετέχουν οι Πρόεδροι των επιμέρους Ασφαλιστικών Οργανισμών, και εκπρόσωπος από τις Οργανώσεις: εργοδοτών, ασφαλισμένων, συνταξιούχων, φαρμακοποιών και ατόμων με αναπηρία. Ο εκπρόσωπος των ατόμων με αναπηρία ορίζεται από την Ε.Σ.Α.μεΑ.

Τι αλλάζει στην καθημερινή ζωή των ασφαλισμένων

Οι ασφαλισμένοι ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ και ΟΠΑΔ, από 1ης Ιανουαρίου 2012 θα επιλέγουν από ενιαίο κατάλογο τους ιατρούς που επιθυμούν. Οι ιατροί, ο αριθμός των οποίων αποφασίζεται από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., θα έχουν σύμβαση αποκλειστικά με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ο οποίος θα παρέχει τις υπηρεσίες του σε 9.000.000 ασφαλισμένους.

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι οι ασφαλισμένοι ΙΚΑ, ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ και ΟΓΑ επιλέγουν από έναν ενιαίο κατάλογο ιατρών, που διατηρούν ενιαίο συνταγολόγιο. Η συνταγογράφηση, σύμφωνα με το μεγαλεπήβολο σχέδιο της ένωσης των τεσσάρων υγειονομικών κλάδων, θα καταστεί ηλεκτρονική με απώτερο στόχο τον έλεγχο της ανεξέλεγκτης συνταγογράφησης. Οι Διευθύνσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα στεγάζονται σε ενιαίο μέρος σύμφωνα με το οργανόγραμμα που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Η απουσία πρόβλεψης για τη σύσταση Διεύθυνσης Αναπηρίας και Χρόνιας Πάθησης από το οργανόγραμμα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εντοπίστηκε από την Ε.Σ.Α.μεΑ., η οποία, δια μέσω του εκπροσώπου της, ζήτησε τον σχεδιασμό και τη στελέχωση της ανωτέρω Διεύθυνσης.

Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υπηρεσιών Υγείας για όλους τους ασφαλισμένους

Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. – όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία – εφαρμόζει ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υπηρεσιών Υγείας, ο οποίος συντάσσεται από το Συντονιστικό Συμβούλιο Παροχών Υγείας (ΣΥΣΠΥ), και τελεί υπό την ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας. Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. γνωμοδοτεί επί αυτού του Κανονισμού προς τον αρμόδιο Υπουργό Εργασίας, και στη συνέχεια ο ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υπηρεσιών Υγείας δημοσιεύεται σε ΦΕΚ. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό τον Κανονισμό, ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2456/Τ.Β’/3.11.2011, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καθορίζει παροχές υγείας σε είδος, έκταση και ύψος. Επίσης, οι διαδικασίες και ο τρόπος χορήγησης των παροχών είναι ενιαίες προς τους ασφαλισμένους του, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει την ισότιμη πρόσβαση των ασφαλισμένων στο σύστημα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υπηρεσιών Υγείας: Διαχρονικό αίτημα του αναπηρικού κινήματος

Η διαμόρφωση ενός ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας αποτελούσε πάγιο και διαχρονικό αίτημα του αναπηρικού κινήματος, αφού οι επιμέρους Κανονισμοί Παροχών των ασφαλιστικών ταμείων δημιουργούσαν ανισότητες μεταξύ των ασφαλισμένων. Είναι γνωστό ότι το είδος και ύψος των παροχών που χορηγούσαν τα ασφαλιστικά ταμεία δημιουργούσε ανισότητες ακόμη και μεταξύ των ασφαλισμένων που ανήκαν στην ίδια κατηγορία αναπηρίας.

Ως παράδειγμα αναφέρουμε το επίδομα αεροθεραπείας των νεφροπαθών, το οποίο δεν χορηγούνταν από όλα τα μεγάλα ασφαλιστικά ταμεία ή τη χορηγούμενη ποσότητα ταινιών μέτρησης σακχάρου και το ύψος της αποδοτέας τιμής, η οποία διέφερε από ασφαλιστικό σε ασφαλιστικό ταμείο. Επίσης, σημαντικές διαφορές συναντούσαμε και στο ύψος και στη διαδικασία χορήγησης θεραπευτικών πράξεων αποκατάστασης όπως φυσικοθεραπείες, εργοθεραπείες ή στη χορήγηση θεραπευτικών πράξεων που συνιστούν την ειδική αγ

Μετάβαση στο περιεχόμενο