ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Ανακοίνωση της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών και του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών για την επέκταση του επιστημονικού επιδόματος στους πτυχιούχους Τ.Ε.Ι. που ασκούν επάγγελμα σύμφωνα με το πτυχίο τους.

Ιούν 9, 2022 | ΕΟΤ, Σημαντικά Έγγραφα ΕΟΤ

Ανακοίνωση της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών και του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών για την επέκταση του επιστημονικού επιδόματος στους πτυχιούχους Τ.Ε.Ι. που ασκούν επάγγελμα σύμφωνα με το πτυχίο τους.

 

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. 1890/2005 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΕΔΡΑ ΑΘΗΝΑ

ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 31 – 104 32 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ.: 210-5229968  FAX: 210-5229541

e-mail: eoty@otenet.gr

www.eoty.gr

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΥΦΛΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 9977/12-12-1932 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΠΙΤΙΜΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ &

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΥΦΛΩΝ

ΜΕΛΟΣ  ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΥΦΛΩΝ & ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΥΦΛΩΝ

ΕΔΡΑ ΑΘΗΝΑ

ΒΕΡΑNΖΕΡΟΥ 31 – 104 32 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ: 210-5245001,210-5228333,210-5228365,210-5245578  FAX: 210-5222112

e-mail: pab@otenet.gr                         web site:  www.pst.gr

 

 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 1097/355

Αθήνα,  09/06/2022

ΤΟΜΕΑΣ: Γραμματείας

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Θέμα: Ανακοίνωση της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών και του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πληροφορήσουμε ότι μετά από επανειλημμένες γραπτές και δια ζώσης πιέσεις της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών και του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2886, τ. Β’ της  7ης Ιουνίου 2022, Υπουργική Απόφαση που υπογράφουν ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, κος Θ. Σκυλάκάκης και η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κα Δ. Μιχαηλίδου σύμφωνα με την οποία επεκτείνεται και στους συναδέλφους πτυχιούχους Τ.Ε.Ι. εφόσον ασκούν το επάγγελμα τους το επιστημονικό επίδομα που λαμβάνουν αντιστοίχως οι συνάδελφοι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.

 

Συγκεκριμένα:

 

Οι τυφλοί πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι., που σύμφωνα με το πτυχίο τους ασκούν αποδεδειγμένα την επιστήμη τους, εντάσσονται στην κατηγορία των τυφλών επιστημόνων (Πανεπιστημιακού επιπέδου), όπως αυτή είχε περιγραφεί στην περ. β της παρ. 1 του άρθρου ΜΟΝΟΥ της υπό στοιχεία Π4γ/Φ.421/οικ.2864/14.6.1995 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 629) και, συνεπώς, o επισυναπτόμενος στην υπό στοιχεία Π3α/Φ.18/Γ.Π.οικ.63731/9.5.2008 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 931) πίνακας, ως προς τις κατηγορίες δικαιούχων του επιδόματος οπτικής αναπηρίας – αναπηρίας όρασης και τα ποσά που αντιστοιχούν σε κάθε μια από τις κατηγορίες αυτές, διαμορφώνονται ως εξής:

 

 

5.

Πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα), που σύμφωνα με το πτυχίο τους ασκούν την επιστήμη τους

697 €

 

 

 

Με εκτίμηση

 

Για το Γ.Σ. της Ε.Ο.Τ.

 

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Γιαλλούρης

 

Η Γενική Γραμματέας

Παρασκευή Τσαβαλιά

 

Με εκτίμηση

 

Για το Δ.Σ. του Π.Σ.Τ

 

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Σηφάκης

 

Η Γενική Γραμματέας

Θεοδώρα Φαρδέλα

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο