ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο ανοίγουν τον δρόμο για ευρωπαϊκή κάρτα αναπηρίας και ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρία

Φεβ 12, 2024 | ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, Ο Τύπος έγραψε

Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο ανοίγουν τον δρόμο για ευρωπαϊκή κάρτα αναπηρίας και ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρία

 

Την Παρασκευή, 9/2, η Προεδρία του Συμβουλίου κατέληξε σε συμφωνία με τους διαπραγματευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την οδηγία για τη θέσπιση της ευρωπαϊκής κάρτας αναπηρίας και της ευρωπαϊκής κάρτας στάθμευσης για τα άτομα με αναπηρία.

 

Οι εθνικές αρχές θα είναι αρμόδιες για την έκδοση φυσικών και ψηφιακών ευρωπαϊκών καρτών αναπηρίας, σε προσβάσιμη μορφή. Οι κάρτες θα αναγνωρίζονται σε ολόκληρη την ΕΕ ως απόδειξη αναπηρίας ή δικαιώματος σε ειδικές υπηρεσίες λόγω αναπηρίας.

 

Κύρια στοιχεία του συμβιβαστικού κειμένου

Το προσωρινά συμφωνημένο κείμενο διατηρεί και ενισχύει τον στόχο της οδηγίας, ο οποίος είναι να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση σε ειδικούς όρους ή η προτιμησιακή μεταχείριση που παρέχεται στα άτομα με αναπηρία κατά τη διάρκεια βραχείας διαμονής σε ολόκληρη την ΕΕ, όπως μειωμένα ή μηδενικά τέλη εισόδου, κατά προτεραιότητα πρόσβαση, βοήθεια και αποκλειστικοί χώροι στάθμευσης.

 

Άλλα στοιχεία που συμφωνήθηκαν κατά τη διάρκεια των διοργανικών διαπραγματεύσεων περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 

τα κράτη μέλη θα επεκτείνουν τη χρήση της ευρωπαϊκής κάρτας αναπηρίας για περιόδους μεγαλύτερες από τη βραχεία διαμονή στο πλαίσιο προγραμμάτων κινητικότητας της ΕΕ, ενώ μπορούν επίσης να επιλέξουν να το πράξουν και σε άλλες περιπτώσεις

η ευρωπαϊκή κάρτα αναπηρίας θα εκδίδεται και θα ανανεώνεται δωρεάν, εκτός από τις περιπτώσεις απώλειας ή φθοράς· τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να χρεώνουν τέλος σχετικά με τις διοικητικές δαπάνες για την έκδοση ή την ανανέωση της ευρωπαϊκής κάρτας στάθμευσης

το γράμμα Α μπορεί να προστεθεί στην ευρωπαϊκή κάρτα αναπηρίας για άτομα με αναπηρία που χρειάζονται μεγαλύτερη υποστήριξη ή που δικαιούνται υποστήριξη από προσωπικό βοηθό

και οι δύο κάρτες θα περιέχουν κωδικό QR για την πρόληψη της απάτης

ένας δικτυακός τόπος της ΕΕ, διαθέσιμος σε όλες τις γλώσσες και σε προσβάσιμη μορφή, θα παρέχει σχετικές πληροφορίες για τις δύο κάρτες· τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να παρέχουν στο κοινό πληροφορίες για τις κάρτες σε προσβάσιμη μορφή

η ψηφιακή μορφή της ευρωπαϊκής κάρτας στάθμευσης για άτομα με αναπηρία θα παραμείνει προαιρετική για τα κράτη μέλη.

Πλαίσιο και επόμενα βήματα

Η πρόταση της Επιτροπής εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο του 2023 και το Συμβούλιο καθόρισε τη διαπραγματευτική του θέση τον Νοέμβριο του 2023. Στις 17 Ιανουαρίου 2024, ξεκίνησαν εντατικές διαπραγματεύσεις για την τελική μορφή της οδηγίας και ολοκληρώθηκαν επιτυχώς με τη σημερινή συμφωνία, εντός διαστήματος μικρότερου του ενός μηνός.

 

Οι εργασίες θα συνεχιστούν σε τεχνικό επίπεδο για την οριστικοποίηση του κειμένου. Η προσωρινή συμφωνία θα πρέπει κατόπιν να επιβεβαιωθεί από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, ενώ στη συνέχεια η οδηγία θα πρέπει να ελεγχθεί από τους γλωσσομαθείς νομικούς και να εγκριθεί και τυπικά από τα δύο θεσμικά όργανα.

 

Οι δύο συννομοθέτες συμφώνησαν ότι τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους 2,5 έτη για να προσαρμόσουν την εθνική τους νομοθεσία και 3,5 έτη για να εφαρμόσουν την οδηγία. Οι οργανώσεις που εκπροσωπούν τα άτομα με αναπηρία θα συμμετέχουν στην υλοποίηση και την αξιολόγηση της ευρωπαϊκής κάρτας αναπηρίας και της ευρωπαϊκής κάρτας στάθμευσης για άτομα με αναπηρία.

 

Μόλις οι αντιπρόσωποι των κρατών μελών της ΕΕ στο πλαίσιο του Συμβουλίου εγκρίνουν το κείμενο της συμφωνίας, θα προστεθεί σε αυτή τη σελίδα ως σύνδεσμοςQ https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2024/02/08/council-and-parliament-pave-the-way-for-a-european-disability-card-and-a-european-parking-card-for-persons-with-disabilities/

 

Πηγή: www.lawnet.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο