Συμπεριληπτική εκπαίδευση για μαθητές με προβλήματα όρασης – ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Μοιρασγεντή Μυρτώς –  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση» – Μέρος 20ο

Σεπ 21, 2022 | Άλλες προσεγγίσεις της τυφλότητας και της αναπηρίας, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Συμπεριληπτική εκπαίδευση για μαθητές με προβλήματα όρασης – ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Μοιρασγεντή Μυρτώς –  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση» – Μέρος 20ο

 

3.2.2.     Παράγοντες που σχετίζονται με το περιβάλλον

 

Από την ανασκόπηση των επιλεγμένων άρθρων, ο τελευταίος παράγοντα που σχετίζεται με τη στάση των εκπαιδευτικών ως προς τη συμπερίληψη μαθητών με προβλήματα όρασης ήταν το περιβάλλον. Ο Ravenscroft και οι συνεργάτες του (Ravenscroft et al., 2019) ανέφεραν πώς οι βαθμολογίες θετικότητας των εκπαιδευτικών της υπαίθρου για τη συμπερίληψη παιδιών με προβλήματα όρασης ήταν υψηλότερες από αυτές των εκπαιδευτικών της πόλης. Ο Wall (Wall, 2002) έδειξε ότι η στάση των εκπαιδευτικών για τη συμπερίληψη των μαθητών με προβλήματα όρασης εξαρτιόταν επίσης από βοηθητικούς παράγοντες, όπως το περιβάλλον, οι διαθέσεις των ατόμων που εμπλέκονται και το επίπεδο άνεσης της ενσωμάτωσης. Αυτά τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι τα στοιχεία που περιβάλλουν τους εκπαιδευτικούς επηρεάζουν τις στάσεις τους βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

 

3.2.3.     Προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με προβλήματα όρασης

 

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με προβλήματα όρασης είναι οι εξής: 1) προκλήσεις διδασκαλίας μαθημάτων στο χώρο του σχολείου, 2) προκλήσεις σχετικά με την πρόσβαση σε ακαδημαϊκά αντικείμενα για μαθητές με προβλήματα όρασης και 3) άλλου είδους προκλήσεις, όπου εκεί αναφέρονται οι εξής: α) κοινωνία, β) συμμαθητές και γ) επίκτητη αναπηρία.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο