Προτομή του Ομήρου

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Πόρισμα της Ομάδας Εργασίας του Υπουργείου Οικονομικών για τη μετατροπή του Ιδρύματος Προστασίας Τυφλών Βορείου Ελλάδος – Σχολή Τυφλών “Ο Ήλιος” σε Ν.Π.Δ.Δ.

Απρ 9, 2009 | Διακηρύξεις - Εκθέσεις, ΕΟΤ

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ 6447/162/8.2.2008 Γ.Γ. ΥΠΟΙΟ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΥΦΛΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΣΧΟΛΗ ΤΥΦΛΩΝ «Ο ΗΛΙΟΣ» ΣΕ Ν.Π.Δ.Δ.

Α) Εισαγωγή

Με την με αριθ. 6447/162/8.2.2008 απόφαση* του Γενικού Γραμματέα συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας αποτελούμενη από εκπρόσωπο του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εκπροσώπους των συναρμόδιων Υπουργείων Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών (από τον τομέα Οικονομίας και το ΓΛΚ), Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και από εκπροσώπους του Ιδρύματος, του Συλλόγου Εργαζομένων του Ιδρύματος, της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών και του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τυφλών. Της Ομάδας Εργασίας προΐσταται ο Γενικός Δ/ντής της Γενικής Δ/νσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών .
Η συγκρότηση της Ομάδας Εργασίας έγινε επειδή το Ίδρυμα Προστασίας Τυφλών Βορείου Ελλάδος – Σχολή Τυφλών «Ο Ήλιος» και οι φορείς των τυφλών απευθύνθηκαν στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών με αίτημα τη μετατροπή του σε ΝΠΔΔ. Κατόπιν συνάντησης εκπροσώπων των φορέων της τυφλότητας και του ιδρύματος με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, αποφασίστηκε η συγκρότηση Ομάδας Εργασίας, με σκοπό να μελετήσει όλες τις παραμέτρους του θέματος και να ενημερώσει σχετικά τον Υπουργό.
Η Ομάδα Εργασίας συνεδρίασε δύο φορές, στις 29 Φεβρουαρίου 2008 και στις 18 Ιουνίου 2008 και συγκέντρωσε όλο το σχετικό υλικό και τις απόψεις των φορέων.

Β) Ιστορικό

Η μετατροπή του ιδρύματος σε ΝΠΔΔ είναι πάγιο αίτημα τόσο των οργανώσεων των τυφλών Βορείου Ελλάδας όσο και των κεντρικώνοργανώσεων της τυφλικής κοινότητας, που αποτελούν τους επίσημους κοινωνικούς εταίρους της πολιτείας. Η μετεξέλιξη του ιδρύματος από ΝΠΙΔ σε ΝΠΔΔ αποτελεί αντικείμενο συνεχών διεκδικήσεων τα τελευταία 20 – 25 χρόνια.
Η πιο πρόσφατη προσπάθεια του ιδρύματος για μετατροπή του σε ΝΠΔΔ έγινε το καλοκαίρι του 2007 με την προώθηση από το Υπουργείο Υγείας σχετικής νομοθετικής ρύθμισης, η οποία όμως τελικά δεν ψηφίστηκε.

Η Σχολή Τυφλών «Ο Ήλιος» ιδρύθηκε το 1947 ως φιλανθρωπικό σωματείο με την επωνυμία «Οργάνωση Προστασίας Τυφλών Βορείου Ελλάδος – Ο Ήλιος», με σκοπό την εκπαίδευση και την κοινωνική ένταξη των τυφλών παιδιών Βορείου Ελλάδας, στην πραγματικότητα όμως οι δραστηριότητες του υποστήριζαν και άλλες περιοχές της επικράτειας.
Το 1961 το Υπουργείο Οικονομικών, για να ενισχύσει τη λειτουργία της Σχολής, τής παραχώρησε δωρεάν για στέγαση οικόπεδο με κτίριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Το 1972 με σχετικό νόμο (ΝΔ 1111/1972) το σωματείο υποχρεώθηκε να ιδρύσει ίδρυμα, διατηρώντας τους αρχικούς σκοπούς του, και να διαθέσει (και όχι να μεταβιβάσει) στο ίδρυμα την περιουσία που διαχειριζόταν για την υλοποίηση των σκοπών που όριζε ο νόμος. Το ίδρυμα άρχισε να λειτουργεί το 1973 (ΒΔ 48/1973), υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών χρηματοδοτούμενο από τον προϋπολογισμό της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
Ωστόσο, το 1989 το φιλανθρωπικό σωματείο, πριν από τη διάλυσή του, μεταβίβασε την περιουσία του στο Δήμο Θεσσαλονίκης με την υποχρέωση να συστήσει ο Δήμος δημοτικό ίδρυμα, με σκοπούς την προστασία των τυφλών τρίτης ηλικίας και τη δημιουργία πνευματικού κέντρου για την πολιτιστική καλλιέργεια των τυφλών. Το ίδρυμα που είχε συσταθεί από το φιλανθρωπικό σωματείο αντέδρασε με δικαστικές προσφυγές, επειδή, σύμφωνα με τους εκπροσώπους του, η μεταβίβαση αντέβαινε στο νόμο του 1972 για τη λειτουργία των ιδρυμάτων και οι σκοποί του υπό σύσταση δημοτικού ιδρύματος ξέφευγαν των αρχικών σκοπών του ιδρύματος και κατά συνέπεια της βούλησης των δωρητών του. Η υπόθεση έφτασε στον Άρειο Πάγο, η απόφαση του οποίου δικαίωσε το Δήμο Θεσσαλονίκης.
Το Σεπτέμβριο του 2007 ο Δήμος Θεσσαλονίκης με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποδέχθηκε τη δωρεά του φιλανθρωπικού σωματείου «Οργάνωση Προστασίας Τυφλών Βορείου Ελλάδος – Ο Ήλιος» και ενέκρινε καταστατικό για την ίδρυση δημοτικού ιδρύματος.
Σύμφωνα με στοιχεία (με ημερομηνία

Οικονομικά στοιχεία Ιδρύματος Προστασίας Τυφλών Βορείου Ελλάδος – Σχολή Τυφλών “Ο Ήλιος” για τα έτη 2006, 2007 και 2008.

Μετάβαση στο περιεχόμενο