Προτομή του Ομήρου

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία για τους επιβάτες με αναπηρία

Νοέ 6, 2009 | Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

23 Απριλίου 2009

Όπως δήλωσε η Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Τζαμπάζη:

«Με τους δύο νέους Κανονισμούς που υιοθετήσαμε -Κανονισμός «για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές» και Κανονισμός «για τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν»- αποσκοπούμε στην ενίσχυση των δικαιωμάτων όλων των επιβατών, καθώς και στην άρση των εμποδίων που δυσχεραίνουν την ελεύθερη μετακίνηση των επιβατών με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα.

Οι επιβάτες με αναπηρίες και οι επιβάτες με προβλήματα κινητικότητας συχνά δεν μπορούν να ταξιδέψουν με λεωφορείο ή πλοίο λόγω μη προσβασιμότητας στα αντίστοιχα μεταφορικά μέσα και λόγω της έλλειψης της αναγκαίας συνδρομής που να καλύπτει τις ανάγκες τους. Με τους δύο νέους αυτούς Κανονισμούς διασφαλίζουμε ότι όλοι οι επιβάτες θα μπορούν να επιλέξουν το μεταφορικό μέσο της προτίμησής τους γνωρίζοντας ότι τα δικαιώματά του διασφαλίζονται εξίσου και ανεξάρτητα από το μεταφορικό μέσο.

Συμπληρώνοντας το υφιστάμενο ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο στον τομέα των μεταφορών, που προς το παρόν καλύπτει μόνο τις αεροπορικές και τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές, με τους νέους Κανονισμούς διασφαλίζουμε ότι η αναπηρία ενός επιβάτη δεν θα θεωρείται σε καμιά περίπτωση λόγος για την απαγόρευση της επιβίβασής του σε όχημα ή πλοίο. Ειδικότερα:

• κατοχυρώνουμε την απαγόρευση οιασδήποτε μορφής διάκρισης λόγω αναπηρίας και μειωμένης κινητικότητας αναφορικά με το κλείσιμο εισιτηρίων για ταξίδι ή την επιβίβαση,

• κατοχυρώνουμε ότι οι επιβάτες με αναπηρία θα δικαιούνται δωρεάν βοήθειας υπό τον όρο ότι γνωστοποιούν εκ των προτέρων τη σχετική ανάγκη και φθάνουν στον τερματικό σταθμό ή το λιμένα σε προκαθορισμένη ώρα πριν από την προγραμματιζόμενη αναχώρηση ή τον προγραμματιζόμενο απόπλου,

• το προσωπικό των εταιριών και οι εργαζόμενοι σε τερματικούς σταθμούς λεωφορείων ή σε λιμένες, θα πρέπει να διαθέτουν τις ενδεδειγμένες γνώσεις σχετικά με την παροχή βοήθειας σε άτομα με αναπηρίες,

• οι κανόνες που αφορούν τη δυνατότητα πρόσβασης θα πρέπει να θεσπίζονται σε συνεργασία με τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα.

Με όλα τα παραπάνω, διασφαλίζουμε το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία στην ελεύθερη κυκλοφορία, την ελεύθερης επιλογή και την ίση μεταχείριση με όλους τους άλλους πολίτες» .

Γραφείο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
European Parliament, ASP 11G206, Rue Wiertz, B-1047 BRUSSELS
 (+32-2) 284.5345, 284.7345  (+32-2) 284.9345
E-Mail: evangelia.tzampazi@europarl.europa.eu

Πηγή: Ιστοσελίδα τού «Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα»: http://www.europarl.gr/

Μετάβαση στο περιεχόμενο