Προτομή του Ομήρου

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Κοινωνικός τουρισμός και άλλες κοινωνικές παροχές

Δεκ 24, 2010 | ΕΟΤ, Οδηγός του Πολίτη με Αναπηρία

Κεφάλαιο όγδοο
Κοινωνικός τουρισμός και άλλες κοινωνικές παροχές

8.1 Χορήγηση Δελτίου Κοινωνικού Τουρισμού
(για επιδοτούμενες 7ήμερες διακοπές)

Φορέας: Ε.Ο.Τ.

Θεσμικό Πλαίσιο: Υπουργική Απόφαση, που εκδίδεται για κάθε χρόνο εφαρμογής του Προγράμματος.

Χρόνος ισχύος της παροχής: Όπως καθορίζεται στην εκάστοτε Υπουργική Απόφαση.

Προϋποθέσεις:
Ο ενδιαφερόμενος πρέπει:
• Να έχει αναπηρία πάνω από 67%.
• Να μην έχει κάνει χρήση του προγράμματος τον προηγούμενο χρόνο.
• Να μην είναι δικαιούχος του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού της Εργατικής Εστίας.

Δικαιολογητικά:
• Πιστοποιητικό Αναπηρίας Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή κάθε άλλη Απόφαση Επιτροπής άλλου ασφαλιστικού φορέα.
• Ταυτότητα.
• Βιβλιάριο Υγείας.
• Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας.

Διαδικασία:
Ανακοινώνεται κατ΄ έτος σύμφωνα με την Απόφαση Εφαρμογής του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού.

Χρόνος έκδοσης ή ολοκλήρωσης: Άμεσα.

Παρατηρήσεις:
• Το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού του ΕΟΤ δεν εφαρμόζεται απαραιτήτως κάθε χρόνο.
• Όταν υλοποιείται ανακοινώνεται από τον Τύπο και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
• Μεμονωμένος Ανάπηρος δικαιούχος δικαιούται Δελτίο και για συνοδό.

Ηλεκτρονική Διεύθυνση Ε.Ο.Τ.: http://www.eot.gr


8.2 Κοινωνικός Τουρισμός

Φορέας: Οργανισμός Εργατικής Εστίας

Θεσμικό Πλαίσιο: N. 678/77, Ν 2224/94 άρθρο 20, και σχετικές αποφάσεις Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.

Χρόνος ισχύος της παροχής: Ετήσια.

Προϋποθέσεις:
Αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 67% (ανεξαρτήτως καταβολής εισφοράς υπέρ του Ο.Ε.Ε.) και μη λήψη της παροχής αυτής από Ο.Γ.Α. ή Ε.Ο.Τ. κατά το αυτό έτος.

Δικαιολογητικά:

1) Για τους ανασφάλιστους του Οργανισμού.
• Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιων ή Δευτεροβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών ΝΑ ή άλλων Επιτροπών Ασφαλιστικών Φορέων ή Ειδικών Διαγνωστικών Κέντρων ή Μονάδων του ΕΣΥ, οι οποίες προσδιορίζουν νόσους που επιφέρουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 67%.
• Αστυνομική ταυτότητα.
• Πρωτότυπο και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος Εφορίας (και των δύο συζύγων όσων έχουν αυτοτελές δικαίωμα λήψης των παροχών).

2) Για τους ασφαλισμένους στον Οργανισμό.
• Βιβλιάριο ασθενείας ατομικό και οικογενειακό θεωρημένο.
• Αστυνομική ταυτότητα.
• Γνωματεύσεις Πρωτοβάθμιων ή Δευτεροβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών ΝΑ ή άλλων Επιτροπών Ασφαλιστικών Φορέων ή Ειδικών Διαγνωστικών Κέντρων ή Μονάδων του ΕΣΥ από τις οποίες προκύπτουν παθήσεις που επιφέρουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 67%.
• Πρωτότυπο και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας (και των δύο συζύγων, όσων έχουν αυτοτελές δικαίωμα λήψης των παροχών).

Διαδικασία:
Διενεργείται απογραφή των δικαιούχων σε ημερομηνίες που ορίζονται με αλφαβητική σειρά των επωνύμων τους και στη συνέχεια χορηγούνται τα Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού και οι κατάλογοι με τα συμβεβλημένα τουριστικά καταλύματα.

Παρατηρήσεις:
• Αφορά οκταήμερο διακοπών με μικρή οικονομική συμμετοχή σε τουριστικές μονάδες όλης της χώρας που έχουν συμβληθεί με τον Ο.Ε.Ε.
• Τα άτομα με αναπηρία δικαιούνται Δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού και για τον συνοδό τους, εφόσον υπάρχει αναγκαιότητα συνοδείας που προκύπτει από σχετικά παραστατικά.

Ηλεκτρονική Διεύθυνση Ο.Ε.Ε.: http://www.oee.gr


8.3 Κατασκηνωτικό πρόγραμμα για άτομα με αναπηρία

Φορέας: Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θεσμικό Πλαίσιο: Η κατ΄ έτος εκδιδόμενη κοινή υπουργική απόφαση.

Χρόνος διενέργειας της διαδικασίας: Μάιος έως Ιούνιος κάθε έτους.

Χρόνος ισχύος της παροχής: Ιούλιος έως Σεπτέμβριος κάθε έτους.

Προϋποθέσεις:
• Παιδιά – ενήλικες με αναπηρία ηλικίας 10 έως 45 ετών,
• Μέλη συλλόγων ΠΟΣΓΚΑμεΑ ή άλλων φορέων ΑμεΑ ή ιδιωτών που δεν έχουν καταθέσει αίτηση μέσω των φορέων τους.
• Παιδιά που οι οικογένειές τους έχουν χαμηλό εισόδημα, (για μια φορά το έτος).

Δικαιολογητικά:
• Συμπλήρωση ειδικής αίτησης κατασκηνωτή ΑμεΑ με πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.
• Βεβαίωση θεράποντα ιατρού ότι είναι ικανό το Άτομο με Αναπηρία να συμμετάσχει στο πρόγραμμα.
• Υπεύθυνη δήλωση γονέων και κηδεμόνων.

Διαδικασία:
α) Υποβολή αίτησης του ενδιαφερόμενου στις νομαρχίες ή στην ΠΟΣΓΚΑμεΑ μέσω φορέων – συλλόγων ΑμεΑ.
β) Εγκριτική απόφαση των συλλόγων για συμμετοχή του κατασκηνωτή.
γ) Προγραμματισμός κατασκηνωτικών περιόδων από την επιτροπή παρακολούθησης κατασκηνώσεων της ΠΟΣΓΚΑμεΑ.

Παρατηρήσεις:
• Το πρόγραμμα γίνεται σε συνεργασία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της ΠΟΣΓΚΑμεΑ (Μυλλέρου 1, Αθήνα, τηλ. 210-5236501).
• Συμμετέχουν 2000 έως 2300 άτομα κατ΄ έτος.
• Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Ηλεκτρονική Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: http://www.mohaw.gr


8.4 Θεραπευτικός Τουρισμός Ι.Κ.Α.

Φορέας: ΙΚΑ

Θεσμικό Πλαίσιο: Άρθρο 30, παρ. 8 του Ν. 1759/88, Σχετική απόφαση Δ.Σ. του ΙΚΑ.

Χρόνος ισχύος της παροχής: Aπό 15 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου κάθε έτους.

Προϋποθέσεις:
Για να καταστεί κάποιος δικαιούχος του προγράμματος, πρέπει να είναι συνταξιούχος του ΙΚΑ ή συνταξιούχος άλλου ασφαλιστικού ταμείου, ο οποίος τυγχάνει, όμως, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ΙΚΑ, με ετήσιο συνολικό ατομικό καθαρό εισόδημα, από οποιαδήποτε πηγή μέχρι 14.000 ευρώ, που βεβαιώνεται από το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας και με την προϋπόθεση ότι το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 26.000 ευρώ(προϋποθέσεις έτους 2006).

Δικαιολογητικά:
Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει:
• αστυνομική ταυτότητα,
• βιβλιάριο ασθενείας,
• γνωμάτευση γιατρού και
• το τελευταίο εκκαθαριστικό της εφορίας.

Εφόσον ο δικαιούχος επιθυμεί και συνοδό μέλος (σύζυγο ή τέκνο) πρέπει να προσκομίσει την αστυνομική ταυτότητα και το βιβλιάριο ασθενείας του συνοδού μέλους.

Επιπλέον, ο δικαιούχος, μετά από την επιστροφή του από την λουτρόπολη εισπράττει από το τμήμα Παροχών του Ι.Κ.Α., του τόπου κατοικίας του, ειδική επιδότηση ύψους 17 ευρώ για κάθε μέρα παραμονής του στη λουτρόπολη συν δύο ημέρες μετακίνηση, ( π.χ. 17 x 17 ημέρες = 289 ευρώ).

Διαδικασία:
Κατά τον μήνα Μάιο εκάστου έτους ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται στο Τμήμα Παροχών ή στο γραφείο Κοινωνικής Υπηρεσίας του τοπικού υποκαταστήματος του Ι.Κ.Α. του τόπου κατοικίας του, με αίτημα να του χορηγηθεί δελτίο θεραπευτικού τουρισμού.

Αρμόδια Υπηρεσία:
Διοίκηση ΙΚΑ, Γενική Διεύθυνση Υπηρεσίας Υγείας, Διεύθυνση Αναπηρίας και Κ.Ε.,
Αγίου Κωνσταντίνου 8,
102 41 ΑΘΗΝΑ, Τηλ.: 210 – 52 36 611, 210 – 52 48 079.
Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. του τόπου κατοικίας.

Ηλεκτρονική Διεύθυνση Ι.Κ.Α.: http://www.ika.gr


8.5 Εκδρομικά Προγράμματα

Φορέας: Οργανισμός Εργατικής Εστίας

Θεσμικό πλαίσιο: Ν. 678/1977, άρθρο 20 του Ν. 2224/94 και σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. του Οργανισμού Εργατικής Εστίας.

Χρόνος ισχύος παροχής:
Η διάρκεια εκάστου προγράμματος κυμαίνεται από 4,5,6 ή και περισσότερες εβδομάδες και καλύπτεται έτσι συνολικά όλο το έτος.

Προϋποθέσεις:
Αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 67% (ανεξαρτήτως καταβολής εισφοράς υπέρ του Ο.Ε.Ε.).

Δικαιολογητικά:

1) Για τους ανασφάλιστους:
• Γνωματεύσεις Πρωτοβάθμιων ή Δευτεροβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ή άλλων Επιτροπών Ασφαλιστικών φορέων ή Ειδικών Διαγνωστικών Κέντρων ή Μονάδων του Ε.Σ.Υ., από τις οποίες προκύπτουν παθήσεις που επιφέρουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 67%.
• Αστυνομική ταυτότητα.
• Πρωτότυπο και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας (και των δύο συζύγων, όσων έχουν αυτοτελές δικαίωμα λήψης των παροχών).

2) Για τους ασφαλισμένους:
• Βιβλιάριο ασθενείας (ατομικό και οικογενειακό) θεωρημένο για το τρέχον έτος.
• Αστυνομική ταυτότητα.
• Γνωματεύσεις Πρωτοβάθμιων ή Δευτεροβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ή άλλων Επιτροπών Ασφαλιστικών φορέων ή Ειδικών Διαγνωστικών Κέντρων ή Μονάδων του Ε.Σ.Υ., από τις οποίες προκύπτουν παθήσεις που επιφέρουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 67%.
• Πρωτότυπο και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας (και των δύο συζύγων, όσων έχουν αυτοτελές δικαίωμα λήψης των παροχών).

Διαδικασία:
Ο Οργανισμός προβαίνει σε ανακοινώσεις από τα Μ.Μ.Ε. πριν την έναρξη εκάστου προγράμματος. Με την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και τον έλεγχο αυτών χορηγείται η παροχή αμέσως.

Παρατηρήσεις:

Οι εκδρομές είναι μονοήμερες, τριήμερες και τετραήμερες και πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του έτους.

Ηλεκτρονική Διεύθυνση Ο.Ε.Ε.: http://www.oee.gr


8.6 Λουτροθεραπεία Αναπήρων

Φορέας: Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Θεσμικό Πλαίσιο: Α.Ν. 1324/49 (άρθρο 51) και Εγκύκλιοι ΥΕΘΑ

Χρόνος ισχύος της παροχής:Εφάπαξ το έτος (20ήμερη παραμονή σε ιαματικά λουτρά)

Προϋποθέσεις:
• Ανάπηροι πολέμου Αξιωματικοί και Οπλίτες όλων των Σωμάτων.
• Ανάπηροι ειρηνικής περιόδου Αξιωματικοί και Οπλίτες, οι οποίοι κατέστησαν ανάπηροι ένεκα της Υπηρεσίας τους.
• Ανάπηροι Αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης.

Δικαιολογητικά:
• Αίτηση
• Πράξη κανονισμού Σύνταξης Γ.Λ.Κ.
• Ενημερωτικό Σημείωμα Γ.Λ.Κ. τελευταίου τριμήνου.
• Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 του ενδιαφερόμενου, στην οποία αναφέρει ότι δεν λαμβάνει επίδομα Λουτροθεραπείας ή Αεροθεραπείας.

Σημείωση: Οι Αξιωματικοί πολεμικής Διαθεσιμότητας, επειδή δεν συνταξιοδοτούνται, υποβάλλουν, αντί της πράξης Κανονισμού Σύνταξης Γ.Λ.Κ., την γνωμάτευση της αρμόδιας Υγ/κής επιτροπής βάσει της οποίας κατέστησαν ανάπηροι και αντί του Ενημερωτικού Σημειώματος Γ.Λ.Κ., το αναλυτικό φύλλο μισθοδοσίας τους.

Διαδικασία:
Τα αναφερόμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στις Υγ/κές Επιτροπές, που συγκροτούνται κάθε χρόνο, σύμφωνα με εγκύκλιο ΥΕΘΑ σε όλους τους νομούς της χώρας. Είναι Στρατιωτικές ή Πρωτοβάθμιες (όπου δεν υπάρχουν στρατιωτικές). Οι Υγειονομικές Επιτροπές εκδίδουν γνωμάτευση έγκρισης για λουτροθεραπεία στο Κέντρο Λουτροθεραπείας και την Λουτρική περίοδο που επιθυμεί ο ανάπηρος.

Χρόνος ολοκλήρωσης της παροχής:
Εξαρτάται από τη λουτρική περίοδο που ζητούν οι ενδιαφερόμενοι

Παρατηρήσεις:
Η εγκύκλιος του ΥΕΘΑ εκδίδεται κάθε χρόνο. Με αυτή συγκροτούνται οι Υγειονομικές Επιτροπές, τα κέντρα Λουτροθεραπείας και ορίζεται η διάρκεια των Λουτρικών Περιόδων.

Ηλεκτρονική Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας: http://www.mod.gr


8.7 Αεροθεραπεία Αναπήρων

Φορέας: Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Θεσμικό Πλαίσιο: Ν. 1043/80 (άρθρο 24), Εγκύκλιοι ΥΕΘΑ και Απόφαση Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών

Χρόνος ισχύος της παροχής: Εφάπαξ το έτος.

Προϋποθέσεις:
• Ανάπηροι πολέμου Αξ/κοί και Οπλίτες όλων των Σωμάτων.
• Ανάπηροι Ειρηνικής Περιόδου Αξ/κοί και Οπλίτες όλων των Σωμάτων, οι οποίοι κατέστησαν ανάπηροι ένεκα της Υπηρεσίας τους.
• Ανάπηροι Εθνικής Αντίστασης.
• Πολιτικοί Συνταξιούχοι, οι οποίοι κατέστησαν ανάπηροι ένεκα της Υπηρεσίας τους.

Δικαιολογητικά:
• Αίτηση.
• Πράξη Κανονισμού Σύνταξης Γ.Λ.Κ.
• Ενημερωτικό Σημείωμα Γ.Λ.Κ. τελευταίου τριμήνου.
• Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του ενδιαφερόμενου, στην οποία αναφέρει, ότι δεν λαμβάνει επίδομα Λουτροθεραπείας ή Αεροθεραπείας.

Σημείωση:
Οι Αξιωματικοί Πολεμικής Διαθεσιμότητας, επειδή δεν συνταξιοδοτούνται υποβάλλουν, αντί της πράξης Κανονισμού Σύνταξης Γ.Λ.Κ., την γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, βάσει της οποίας κατέστησαν ανάπηροι και αντί του Ενημερωτικού Σημειώματος Γ.Λ.Κ., το αναλυτικό φύλλο μισθοδοσίας τους.

Διαδικασία:
Τα αναφερόμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στις Υγειονομικές Επιτροπές που συγκροτούνται κάθε χρόνο σύμφωνα με εγκύκλιο ΥΕΘΑ σε όλους τους νομούς της χώρας. Είναι Στρατιωτικές ή Πρωτοβάθμιες (όπου δεν υπάρχουν στρατιωτικές). Οι Υγειονομικές Επιτροπές χορηγούν στον ενδιαφερόμενο γνωμάτευση έγκρισης για Αεροθεραπεία που ισχύει για τρία (3) χρόνια.

Χρόνος ολοκλήρωσης της παροχής:
Αυθημερόν η έγκριση. Η ολοκλήρωση με την καταβολή του επιδόματος.

Παρατηρήσεις:
Το επίδομα Αεροθεραπείας χορηγείται στους εγκριθέντες από τις Υγειονομικές Επιτροπές αναπήρους, από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Το ύψος του ποσού καθορίζεται κάθε χρόνο με Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Ηλεκτρονική Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας: http://www.mod.gr


8.8 Επίδομα Αεροθεραπείας

Φορέας: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών,
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους,
Γενική Διεύθυνση Μισθών και Συντάξεων

Θεσμικό Πλαίσιο:
Άρθρο 6, Ν.Δ. 4605/66,
Άρθρο 24 του Ν. 1043/80,
Άρθρο 12 του Ν. 3036/2000,
Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Εγκύκλιοι του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Χρόνος ισχύος της παροχής: Άπαξ του έτους (10 Ιουλίου)

Προϋποθέσεις:

α) Συνταξιούχοι του δημοσίου που αναφέρονται στις περιπτώσεις α και β της παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.Δ. 4605/66, και ανήκουν στις κατωτέρω κατηγορίες:
αα) όσοι λαμβάνουν μαζί με τη σύνταξή τους επίδομα φυματικού ή νόσου ή επίδομα βαρείας αναπηρίας ως μείζον των προηγουμένων επιδομάτων,
ββ) όσοι λαμβάνουν επίδομα του άρθρου 54 του Α.Ν. 1854/51, προσαυξημένο κατά 50%, λόγω του ότι συνταξιοδοτούνται λόγω φυματίωσης ή όσοι δεν λαμβάνουν τέτοιο επίδομα αλλά εξήλθαν από την υπηρεσία τους ή το στράτευμα λόγω φυματίωσης ή άλλου νοσήματος φυματιώδους φύσεως.

β) Συνταξιούχοι της περιπτ. γ της παρ.1 του άρθρου 6 του ανωτέρω Ν.Δ/τος, που σύμφωνα με γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής των ετών 2000,2001,2002,2003,2004,2005 και 2006, κρίθηκαν ότι έχουν ανάγκη του επιδόματος αυτού και ανήκουν στις κατωτέρω κατηγορίες συνταξιούχων:
αα) Αναπήρων Αξιωματικών των Ν.2588/21 και Ν. 875/79.
ββ) Αναπήρων Αξιωματικών του Ν.362/43.
γγ) Αναπήρων Οπλιτών του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1044/71, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν.1043/80.
δδ) Αναπήρων των Σωμάτων Ασφαλείας του Ν.1579/50 και σε όσους εξομοιούνται με αυτούς από το Λιμενικό και Πυροσβεστικό Σώμα και την Αγροφυλακή.
εε) Αναπήρων Εθνικής Αντίστασης του Α.Ν. 1855/51,Ν.Δ.412/70 και Ν. 1543/85.
στστ) Αναπήρων του Ν.1370/44 ( ειρηνικής περιόδου που έπαθαν στην Υπηρεσία και εξ’αιτίας αυτής και παίρνουν σύνταξη αναπηρίας).
ζζ) Των πολιτικών συνταξιούχων που έπαθαν εξαιτίας της υπηρεσίας τους (754.6/ 117/3912/24.3.69 απόφαση Υ.Ε.Α.).

γ) Συνταξιούχοι του Ο.Σ.Ε.:
αα) που έχουν διατηρήσει σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν.Δ. 3395/55 τις παροχές του άρθρου 3 του κανονισμού νοσηλείας και περίθαλψής του, από φυματίωση πάσχοντα, προσωπικού των Σιδηροδρομικών Δικτύων ΣΕΚ και ΣΠΑΠ (Ν. 1961/51).
ββ) που έχουν πάρει σύνταξη σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.Δ. 3395/55
γγ) που συνταξιοδοτήθηκαν για φυματίωση πριν από την ισχύ του Ν.Δ. 3395/55 και δεν έχουν υπαχθεί στις διατάξεις αυτού.
δ) Οι Ανάπηροι Δημοτικοί και Κοινοτικοί συνταξιούχοι που έχουν υπαχθεί στο Ν. 1518/85.

Δικαιολογητικά:

Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά για τους συνταξιούχους, που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.Δ. 4605/66, παρά μόνο Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, που ζητείται άπαξ, αρχικά, όταν εκφράσουν βούληση για την καταβολή του επιδόματος Αεροθεραπείας, στην οποία πρέπει να δηλώσουν, αν λαμβάνουν το εν λόγω επίδομα από άλλη πηγή ή φορέα.

Για όσους αναφέρονται στη περίπτωση γ της παραγρ. 1 του άρθρου 6 του ανωτέρω Ν.Δ/τος, γίνεται ενημέρωση του αρχείου της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και δίνεται εντολή στην Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) για χορήγηση και καταβολή του επιδόματος, μετά από σχετικές καταστάσεις συνταξιούχων, που στέλνονται στην Υπηρεσία Μισθών και Συντάξεων του Γ.Λ.Κ., από την ΓΕΕΘΑ-ΔΕΠΑΘΑ, στις οποίες αναφέρεται και ο αριθμός της γνωμάτευσης της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής από την οποία κρίθηκαν.

Μετά από την αντικατάσταση του πρώτου εδαφίου της παραγρ.2 του άρθρου 24 του Ν.1043/43 με την παράγρ.3 του άρθρου 12 του Ν.3036/02, όσοι δικαιούνται αεροθεραπεία, υποβάλλονται σε εξέταση ανά δεκαετία. Για τη δεκαετία που διανύουμε έχουν υποβληθεί σε αυτή την εξέταση κατά το έτος 2000. Κατ΄ εξαίρεση, όσοι δεν μπόρεσαν να εξεταστούν από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές το έτος 2000, μπορούν να εξεταστούν τα επόμενα, η γνωμάτευση όμως θα ισχύει μέχρι και το 2009.Για την περίπτωση αυτή (περίπτωση γ της παραγρ. 1) η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την κρίση των συνταξιούχων από τις αρμόδιες επιτροπές, αναφέρονται κάθε έτος σε εγκύκλιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Διαδικασία:
Καταβάλλεται οίκοθεν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, σε πίστωση τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου, μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης.

Παρατηρήσεις:

Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται, κατ΄ έτος, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

Όσοι κρίθηκαν δικαιούχοι του επιδόματος και για οποιοδήποτε λόγο δεν τους καταβλήθηκε αυτό, μπορούν να ζητήσουν την καταβολή του με αίτησή τους στις αρμόδιες Διευθύνσεις 45η και 46η του Γ.Λ.Κ., το αργότερο, μέχρι 31 Οκτωβρίου κάθε έτους. Μετά την ημερομηνία αυτή κάθε αξίωσή τους παραγράφεται.

Οι δικαιούχοι συνταξιούχοι που μένουν στο εξωτερικό μπορούν να πάρουν το επίδομα αεροθεραπείας ύστερα από αίτησή τους στην αρμόδια Διεύθυνση του Γ.Λ.Κ.

Οι νέοι συνταξιούχοι, που η σύνταξή τους είναι πληρωτέα μετά την 30η Σεπτεμβρίου κάθε έτους ή που η διαταγή εγγραφής τους στα Μητρώα των συνταξιούχων θα εκδοθεί μετά την 30η Οκτωβρίου κάθε έτους, δεν δικαιούνται το εν λόγω επίδομα (παραγρ.2 άρθρο 6 Ν.4605/66).

Ηλεκτρονική Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών: http://www.ypetho.gr

Ηλεκτρονική Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους: http://www.mof-glk.gr


8.9 Λουτροθεραπεία ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Φορέας: ΙΚΑ

Θεσμικό Πλαίσιο: Άρθρα 7 και 8 του Κανονισμού Λουτροθεραπείας.

Προϋποθέσεις:
• Να υπάρχει δικαίωμα για παροχές σε είδος.
• Να πάσχει ο ενδιαφερόμενος από παθήσεις που αναφέρονται στον Κανονισμό Λουτροθεραπείας (άρθρο 2 Καν. Λουτροθεραπείας).

Δικαιολογητικά:

• Βιβλιάριο Υγείας ατομικό (ή οικογενειακό, αν υπάρχει, για τον υπολογισμό της προσαύξησης λόγω οικογενειακών βαρών, στην περίπτωση εργαζομένου).

• Αντίγραφο της απόφασης Διευθυντή, θεωρημένο κατά την ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης από το Υποκατάστημα του ΙΚΑ, στο οποίο υπάγεται η λουτροπηγή ή σε περίπτωση, που το Υποκατάστημα του ΙΚΑ ευρίσκεται σε άλλη πόλη από τη λουτροπηγή, από τον Πρόεδρο της Κοινότητας.

• Απόδειξη ή απόκομμα εισιτηρίου του μεταφορικού μέσου, άφιξης και αναχώρησης, ή βεβαίωση στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός του εισιτηρίου, ημερομηνία, κ.λπ.

• Βεβαίωση – απόδειξη της λουτροπηγής για τον αριθμό των λούσεων που πραγματοποιήθηκαν και το ποσό που καταβλήθηκε γι΄ αυτές, συνοδευόμενη από τα ημερήσια αποκόμματα λούσεων, εισπνοών, κ.λπ.

• Απόδειξη ξενοδοχείου ή ενοικιαζόμενου δωματίου θεωρημένη από την εφορία.

Αν πρόκειται για εργαζόμενο απαιτείται η προσκόμιση ασφαλιστικών βιβλιαρίων (Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης ή ΔΑΤΕ, ή αν δεν έχει εκδοθεί Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης, βεβαίωση εργοδότη επικυρωμένη από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της περιοχής του εργοδότη).

Η λουτροθεραπεία παρέχεται τόσο σε λουτροπηγές που βρίσκονται κοντά στον τόπο κατοικίας του δικαιούχου όσο και σε λουτροπηγές που βρίσκονται μακριά από τον τόπο κατοικίας του.

Δικαιούχοι:
Οι άμεσα ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και των Ειδικών Ταμείων, όχι όμως και τα προστατευόμενα μέλη τους.

Διαδικασία:

Για να αποδοθούν οι παροχές της Λουτροθεραπείας χρειάζεται έγκριση από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πριν την πραγματοποίησή της. Για την έγκριση απαιτείται:

Παραπομπή του ασφαλισμένου στην Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή, από θεραπευτή ιατρό του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αντίστοιχης ειδικότητας.

Γνωμάτευση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής για την πάθηση, το είδος και τον αριθμό των λούσεων, κ.λπ.

Δεν χρειάζεται γνωμάτευση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, όταν πρόκειται για ασφαλισμένους και συνταξιούχους άνω των 60 ετών, οι οποίοι την τελευταία τριετία μεταβαίνουν ανελλιπώς προς λουτροθεραπεία. Τα πρόσωπα αυτά έχουν την δυνατότητα να μεταβούν για λουτροθεραπεία στην ίδια λουτροπηγή που είχαν μεταβεί την προηγούμενη τριετία, για τον ίδιο αριθμό λούσεων, μόνο με βεβαίωση ιατρού καρδιολόγου ή παθολόγου, ότι δεν υπάρχει αντένδειξη για λουτροθεραπεία. Σε περίπτωση μετάβασης σε διαφορετικές λουτροπηγές, θα λαμβάνεται υπ΄ όψη η τελευταία λουτροπηγή που μετέβησαν.

Η απόδοση των παροχών λουτροθεραπείας γίνεται από το Τμήμα Παροχών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας των ασφαλισμένων και συνταξιούχων, όπου υποβάλλονται τα παραπάνω πρωτότυπα δικαιολογητικά.

Ειδικότερα:

Α) Όταν η λουτροθεραπεία πραγματοποιείται σε πηγές, που βρίσκονται κοντά στον τόπο κατοικίας του δικαιούχου και είναι δυνατή η αυθημερόν μετάβαση και επιστροφή του, καταβάλλονται:
• Στο ακέραιο οι δαπάνες της καθημερινής μετάβασης και επιστροφής και τα 3/4 της αξίας των λούσεων.
• Κατ΄ εξαίρεση, χορηγείται επίδομα λουτροθεραπείας στους άμεσα ασφαλισμένους, που έχουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 35 εδ. Α΄ του Α.Ν. 1846/51 (δηλ. πραγματοποίηση 100 ημερών εργασίας), εφόσον ο ασφαλισμένος δεν είναι ανίκανος για εργασία αλλά, κατά την κρίση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, η εφαρμογή της ενδεικνυόμενης λουτροθεραπείας καθιστά επιβεβλημένη την αποχή του από την εργασία.

Β) Όταν η λουτροθεραπεία πραγματοποιείται σε ιαματικές πηγές, που βρίσκονται μακριά από τον τόπο κατοικίας του δικαιούχου, καταβάλλονται:
• Τα της αξίας των λούσεων,
• Τα 4/5 των εξόδων μετάβασης και επιστροφής,
• Το ειδικό επίδομα λουτροθεραπείας, το οποίο για μεν τους ασφαλισμένους είναι ίσο με το επίδομα ασθένειας και υπολογίζεται όπως και αυτό, για τους δε συνταξιούχους είναι ίσο με το τεκμαρτό ημερομίσθιο της 4ης ασφαλιστικής κλάσης, όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά.

Αρμόδια Υπηρεσία: Το Υποκατάστημα ΙΚΑ του τόπου κατοικίας του δικαιούχου.

Ηλεκτρονική Διεύθυνση Ι.Κ.Α.: http://www.ika.gr


8.10 Απαλλαγή καταβολής εισιτηρίου υδροθεραπείας σε Ιαματικές Πηγές

Φορέας: Ε.Ο.Τ. – Ε.Τ.Α.

Θεσμικό Πλαίσιο: Απόφαση αριθμ. 531887/22.8.84

Προϋποθέσεις:
• Ανάπηροι πολέμου.
• Κινητικά ανάπηρος με ποσοστό αναπηρίας 67% και πάνω, εφόσον είναι ανασφάλιστος.

Δικαιολογητικά:
• Πιστοποιητικό αναπηρίας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή ή απόφαση σχετικής επιτροπής άλλου ασφαλιστικού φορέα.
• Βεβαίωση – γνωμάτευση από αρμόδιο τμήμα ή γιατρό κρατικού νοσοκομείου ότι είναι αναγκαία η θεραπεία σε συγκεκριμένο υδροθεραπευτήριο και προσδιορισμός των συνθηκών διενέργειάς της.
• Αναπηρική ταυτότητα

Διαδικασία:
Το ταμείο του υδροθεραπευτηρίου εκδίδει με την επίδειξη της ταυτότητας διατακτική δωρεάν λούσης αντί εισιτηρίου. Για κάθε λούση εκδίδεται ξεχωριστή διατακτική.

Παρατηρήσεις:
Η σειρά προτεραιότητας και ο καθορισμός της ώρας λούσης ρυθμίζεται από την προηγούμενη ημέρα.

Ηλεκτρονική Διεύθυνση Ε.Ο.Τ.: http://www.eot.gr


8.11 Απαλλαγή καταβολής του 50% επί του βασικού λουτρικού δικαιώματος

Φορέας: Ε.Ο.Τ.- Ε.Τ.Α.

Θεσμικό Πλαίσιο: Απόφαση αριθμ. 531887/1984

Προϋποθέσεις:
Ανάπηρα μέλη της εθνικής αντίστασης

Δικαιολογητικά:
Αποδεικτικά στοιχεία της αναπηρίας και της ιδιότητάς τους.

Διαδικασία:
Το ταμείο του υδροθεραπευτηρίου εκδίδει με την επίδειξη των πιο πάνω δικαιολογητικών σχετική διατακτική για κάθε λούση.

Ηλεκτρονική Διεύθυνση Ε.Ο.Τ.: http://www.eot.gr


8.12 Χορήγηση δελτίων θεάματος, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και δελτίων θερινών κινηματογράφων

Φορέας: Οργανισμός Εργατικής Εστίας

Θεσμικό Πλαίσιο: Ν.678/77,Ν.2224/94 άρθρο 20 και σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. του Οργανισμού Εργατικής Εστίας.

Χρόνος ισχύος της παροχής:
1. Χειμερινή θεατρική περίοδος (Δεκέμβριος – Μάιος)
2. Θερινή Θεατρική περίοδος (Ιούλιος – Σεπτέμβριος)

Προϋποθέσεις:
Αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 67% (ανεξαρτήτως καταβολής εισφοράς υπέρ του Ο.Ε.Ε.).

Δικαιολογητικά:

1. Για τους ανασφάλιστους:
• Γνωματεύσεις Πρωτοβάθμιων ή Δευτεροβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ή άλλων Επιτροπών Ασφαλιστικών φορέων ή Ειδικών Διαγνωστικών Κέντρων ή Μονάδων του Ε.Σ.Υ., από τις οποίες προκύπτουν παθήσεις που επιφέρουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 67%.
• Αστυνομική ταυτότητα.
• Πρωτότυπο και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας (και των δύο συζύγων, όσων έχουν αυτοτελές δικαίωμα λήψης των παροχών).

2. Για τους ασφαλισμένους:
• Βιβλιάριο ασθενείας (ατομικό και οικογενειακό θεωρημένο).
• Αστυνομική ταυτότητα.
• Γνωματεύσεις Πρωτοβάθμιων ή Δευτεροβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ή άλλων Επιτροπών Ασφαλιστικών φορέων ή Ειδικών Διαγνωστικών Κέντρων ή Μονάδων του Ε.Σ.Υ. από τις οποίες προκύπτουν παθήσεις που επιφέρουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 67%.
• Πρωτότυπο και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας (και των δύο συζύγων, όσων έχουν αυτοτελές δικαίωμα λήψης των παροχών).

Διαδικασία:

Πριν από κάθε θεατρική περίοδο ο Οργανισμός προβαίνει σε ανακοινώσεις από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Με την προσκόμιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών χορηγείται η παροχή αμέσως.

Ηλεκτρονική Διεύθυνση Ο.Ε.Ε.: http://www.oee.gr


8.13 Χορήγηση «Κάρτας Πολιτισμού»

Φορέας: Οργανισμός Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού (Ο.Π.Ε.Π.)Α.Ε.

Θεσμικό Πλαίσιο:
Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Ε/22240 (Φ.Ε.Κ. 1705/Β΄/19-11-03),
Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/208/65308 (Φ.Ε.Κ.1786/Β΄/2-12-03),
Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ2/Φ56-Φ32/74198/1015 (Φ.Ε.Κ.1970/Β΄/31-12-03),
Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15055 (Φ.Ε.Κ. 423/Β΄/2-3-04).

Χρόνος ισχύος της παροχής:
Η ισχύς της «Κάρτας Πολιτισμού» ανανεώνεται, αυτόματα, ανά εξάμηνο.

Προϋποθέσεις:
Δικαιούχοι της «Κάρτας Πολιτισμού» είναι τα άτομα με αναπηρία (με ποσοστό 67% και άνω), καθώς και ένας συνοδός για κάθε τυφλό, άτομο με νοητική υστέρηση ή άτομο με αναπηρικό αμαξίδιο.

Δικαιολογητικά:
• Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.
• Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
• Βεβαίωση αναπηρίας (με ποσοστό 67% και άνω), από αναγνωρισμένη από το νόμο Επιτροπή.
• Δήλωση ανάγκης συνοδού, εφ΄ όσον απαιτείται.

Διαδικασία:

Οι δικαιούχοι της «Κάρτας Πολιτισμού» υποβάλλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και συμπληρώνουν και το αντίστοιχο έντυπο αίτησης.

Το Κ.Ε.Π. διαβιβάζει την αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία του Ο.Π.Ε.Π. Α.Ε., όπου καταχωρίζεται και εκδίδεται η «Κάρτα Πολιτισμού», η οποία ταχυδρομείται απευθείας στο δικαιούχο, στη διεύθυνση που έχει δηλώσει, μαζί με ένα ενημερωτικό έντυπο.

Ηλεκτρονική Διεύθυνση Οργανισμού Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού: http://www.hch.culture.gr


8.14 Χορήγηση δελτίων αγοράς βιβλίων

Φορέας: Οργανισμός Εργατικής Εστίας (O.E.E.)

Θεσμικό Πλαίσιο:
Ν.678/77, Ν.2224/94 άρθρο 20 και σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. του Οργανισμού Εργατικής Εστίας.

Χρόνος ισχύος της παροχής:
Τα δελτία αγοράς βιβλίων ισχύουν, περίπου, για ένα εξάμηνο.

Προϋποθέσεις:
Αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 67% (ανεξαρτήτως καταβολής εισφοράς υπέρ του Ο.Ε.Ε.).

Δικαιολογητικά:

1. Για τους ανασφάλιστους:
• Γνωματεύσεις Πρωτοβάθμιων ή Δευτεροβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ή άλλων Επιτροπών Ασφαλιστικών φορέων ή Ειδικών Διαγνωστικών Κέντρων ή Μονάδων του Ε.Σ.Υ. από τις οποίες προκύπτουν παθήσεις που επιφέρουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 67%.
• Αστυνομική ταυτότητα.
• Πρωτότυπο και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας (και των δύο συζύγων, όσων έχουν αυτοτελές δικαίωμα λήψης των παροχών).

2. Για τους ασφαλισμένους:
• Βιβλιάριο ασθενείας (ατομικό και οικογενειακό θεωρημένο).
• Αστυνομική ταυτότητα.
• Γνωματεύσεις Πρωτοβάθμιων ή Δευτεροβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ή άλλων Επιτροπών Ασφαλιστικών φορέων ή Ειδικών Διαγνωστικών Κέντρων ή Μονάδων του Ε.Σ.Υ. από τις οποίες προκύπτουν παθήσεις που επιφέρουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 67%.
• Πρωτότυπο και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας (και των δύο συζύγων, όσων έχουν αυτοτελές δικαίωμα λήψης των παροχών).

Παρατηρήσεις:
Η χορήγηση των δελτίων αυτών είναι σε ετήσια βάση και αφορά στην αγορά βιβλίων ψυχαγωγικού περιεχομένου από τους δικαιούχους, πλην των σχολικών.

Ηλεκτρονική Διεύθυνση Ο.Ε.Ε.: http://www.oee.gr


8.15 Οικονομική ενίσχυση γάμου

Φορέας: Ταμείο Αρωγής Αναπήρων Θυμάτων Πολέμου (ΤΑΑΘΠ)

Θεσμικό Πλαίσιο: άρθρ.21 Ν. 1043/80

Δικαιούχοι:
α) Θυγατέρες αναπήρων πολέμου οπλιτών.
β) Θυγατέρες λαμβανόντων πολεμική σύνταξη θυμάτων πολέμου οπλιτών.
γ) Αδελφές αγάμων αναπήρων πολέμου οπλιτών.
δ) Συνταξιοδοτούμενες αδελφές φονευθέντων οπλιτών και θανόντων αναπήρων πολέμου.

Δικαιολογητικά:

• Αίτηση δικαιούχου θύματος πολέμου με πλήρη στοιχεία.

• Πιστοποιητικό πλήρους οικογενειακής κατάστασης της πατρικής οικογένειας της νυμφευθείσας. Εάν πρόκειται για αδελφή αναπήρου ή φονευθέντα, να αναγράφεται εάν είναι έγγαμη ή άγαμη. Σε περίπτωση, που είναι έγγαμη, να αναγράφεται, εάν έχει τέκνα, τα ονόματά τους και το έτος γέννησής τους.

Προκειμένου για θετά τέκνα να αναγράφεται ο αριθμός και η χρονολογία της υιοθεσίας, καθώς και το έτος γέννησής τους.

• Ληξιαρχική πράξη γάμου.

• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 της νυμφευθείσας δικαιούχου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε Διοικητική Αρχή ή Κ.Ε.Π., με την οποία να δηλώνονται τα εξής:

«Ότι δεν έλαβε, ούτε δικαιούται να λάβει οικονομική ενίσχυση λόγω γάμου από άλλη πηγή δημοσίου φορέα ή οργανισμού ή ασφαλιστικού Ταμείου.»

Εάν καταβλήθηκαν, βεβαίωση του καταβληθέντος χρηματικού ποσού, το οποίο θα εκπίπτει από το ποσό που δικαιούται από το ΤΑΑΘΠ.

• Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 του ανάπηρου πατέρα για τις δικαιούχες θυγατέρες ή του άγαμου ανάπηρου αδελφού, όταν είναι εν ζωή, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε Διοικητική Αρχή ή Κ.Ε.Π., με την οποία να βεβαιώνει ότι: «εξακολουθεί να λαμβάνει σύνταξη ως Ανάπηρος ή Θύμα Πολέμου, Αριθμό Μητρώου και ότι στη σύνταξή του γίνεται κράτηση 2% υπέρ του ΤΑΑΘΠ.».

• Αντίγραφο δικαστικής απόφασης διάλυσης πρώτου γάμου (διαζευκτήριο) με πλήρη στοιχεία πρώτου συζύγου και ημερομηνία τέλεσης γάμου, εάν πρόκειται για δεύτερο γάμο της νυμφευθείσας δικαιούχου.

• Αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή συμβολαιογραφικής πράξης για τα θετά τέκνα που δικαιούνται την οικονομική ενίσχυση λόγω γάμου.

• Πιστοποιητικό διαγραφής ΓΛ Κράτους.

• Εκκαθαριστικό απόκομμα συνταξιοδότησης προηγούμενου μήνα που να φαίνεται ότι γίνονται κρατήσεις 2% υπέρ ΤΑΑΘΠ.

Παρατηρήσεις:
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται ή αποστέλλονται ταχυδρομικά στο ΤΑΑΘΠ (οδός Γριβαίων και Δελφών 5, Τ.Κ. 106 80, Αθήνα).


8.16 Διορισμός θεραπαινίδας

Φορέας: Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Θεσμικό Πλαίσιο:Ν. 571/77 και Γνωμοδότηση Νομικής Διεύθυνσης ΥΕΘΑ αριθμ. 786/1987

Χρόνος ισχύος παροχής: Αόριστος.

Προϋποθέσεις:
α) Ανάπηροι Πολέμου Αξιωματικοί και Οπλίτες όλων των Σωμάτων.
β) Ανάπηροι Ειρηνικής Περιόδου Αξιωματικοί και Οπλίτες όλων των Σωμάτων, οι οποίοι κατέστησαν ανάπηροι ένεκα της Υπηρεσίας τους.
γ) Ανάπηροι Εθνικής Αντίστασης (΄Όλες οι προαναφερόμενες κατηγορίες πρέπει να συνταξιοδοτούνται από το Γ.Λ.Κ. με ποσοστό αναπηρίας 100%).

Δικαιολογητικά:
• Αίτηση.
• Πράξη Κανονισμού Σύνταξης Γ.Λ.Κ.
• Ενημερωτικό Σημείωμα Γ.Λ.Κ. τελευταίου τριμήνου.
• Γνωμάτευση ΑΣΥΕ στην οποία αναφέρεται ότι έχουν ανάγκη θεραπαινίδας.
• Ιδιωτικό Συμφωνητικό Παροχής Υπηρεσιών μεταξύ αναπήρου και προτεινόμενης θεραπαινίδας, υπογεγραμμένο, από τους δύο συμβαλλόμενους .

Σημείωση:
Οι Αξιωματικοί (ΠΔ) επειδή, δεν συνταξιοδοτούνται, υποβάλλουν αντί της Πράξης Σύνταξης του Γ.Λ.Κ., γνωμάτευση αρμόδιας Υγ/κής Επιτροπής, με την οποία κατέστησαν ανάπηροι και αντί του ενημερωτικού Σημειώματος Γ.Λ.Κ., αναλυτικό φύλλο μισθοδοσίας.

Διαδικασία:
Τα αναφερόμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον ανάπηρο στη ΔΕΠΑΘΑ, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για έγκριση πρόσληψης της θεραπαινίδας από ΥΕΘΑ.

Χρόνος ολοκλήρωσης της παροχής: Δύο μήνες.

Παρατηρήσεις:
Για την έκδοση γνωμάτευσης από ΑΣΥΕ η παραπομπή του αναπήρου γίνεται από την ΔΕΠΑΘΑ.

Ηλεκτρονική Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας: http://www.mod.gr


8.17 Χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρων. Χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης κυλικείων (που στεγάζονται σε δημόσια κτίρια)

Φορέας: Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/ΔΕΠΑΘΑ/Τμήμα ΑΘΠ

Θεσμικό Πλαίσιο: Ν.Δ. 1044/71, Ν. 1043/80, Ν.3036/2002.

Δικαιούχοι:
α) Ανάπηροι και Θύματα πολέμου.
β) Ανάπηροι και Θύματα Ειρηνικής περιόδου Ν. 1370/44.
γ) Ανάπηροι και Θύματα Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης.
δ) Ανάπηροι Αντιδικτατορικού Αγώνα Ν.1543/85.
ε) Ανάπηροι και Θύματα Αγωνιστών Δημοκρατικού Στρατού Ν.1863/89.
στ)Ανάπηροι και Θύματα Πολέμου Αμάχου Πληθυσμού Ν.812/43.
(Όλοι οι ανωτέρω είναι δικαιούχοι, εφόσον λαμβάνουν πολεμική ή στρατιωτική σύνταξη από το Γεν. Λογιστήριο του Κράτους).

Προϋποθέσεις:
• 10ετής μόνιμη κατοικία στον τόπο για τον οποίο ζητούν την άδεια εκμετάλλευσης περιπτέρου.
• Να μην υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση στο Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τράπεζα ή Δημόσια Επιχείρηση και Οργανισμό Κοινής Ωφέλειας ή να λαμβάνει σύνταξη λόγω υπηρεσίας σ΄ αυτά.
• Να μην έχει πλέον της πολεμικής σύνταξης και της ιδιοκατοίκησης εισοδήματα, που υπερβαίνουν το εκάστοτε αφορολόγητο ποσό για συντάξεις (για το έτος 2005 ανέρχεται σε 11.000 ευρώ).
• Να μην έχει παραιτηθεί ή στερηθεί, συνεπεία ανάκλησης με υπαιτιότητά του, του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου, κυλικείου εντός της προ της αίτησης, νέας παραχώρησης 3ετίας.

Παρατηρήσεις:
Δεν δικαιούνται αδείας κυλικείου, αλλά, μόνο περιπτέρου:
α)Τα Θύματα Ειρηνικής Περιόδου Ν.1370/44.
β)Οι Ανάπηροι και Θύματα Αγωνιστών Δημοκρατικού Στρατού Ν.1863/89.
γ) Οι Ανάπηροι και τα Θύματα Πολέμου Αμάχου Πληθυσμού Ν.812/43.

Οι παροχή αυτή χορηγείται από την κατά τόπο αρμόδια Νομαρχία.

Για λοιπές διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση του τόπου κατοικίας τους.

Ηλεκτρονική Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας: http://www.mod.gr


8.18 Χορήγηση άδειας λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων

Φορέας: Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Θεσμικό Πλαίσιο: Ν. Δ. 1044/71, Ν. 1043/80

Δικαιούχοι:
α) Ανάπηροι πολέμου,
β) Ανάπηροι Ειρηνικής περιόδου Ν. 1370/44,
γ) Ανάπηροι Αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης,
δ) Θύματα Πολέμου,
ε) Θύματα Ειρηνικής περιόδου Ν. 1370/44.
(΄Όλοι οι ανωτέρω είναι δικαιούχοι, εφόσον λαμβάνουν πολεμική σύνταξη από το Γεν. Λογιστήριο του Κράτους).
στ) Κατ΄ εξαίρεση: 1. Ιδιώτες με διαρκή αναπηρία. 2. Ιδιώτες.

Προϋποθέσεις:
5ετής μόνιμη κατοικία, στον τόπο που πρόκειται να ασκήσουν το επάγγελμα του καπνοπώλου.

Παρατηρήσεις:
Η παροχή αυτή χορηγείται από την κατά τόπο αρμόδια Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Για λοιπές διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση του τόπου κατοικίας τους.

Ηλεκτρονική Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας: http://www.mod.gr


8.19 Σχολάζοντα Περίπτερα

Φορέας: Ταμείο Αρωγής Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου (ΤΑΑΘΠ)

Θεσμικό Πλαίσιο: άρθρ.17 Ν.Δ.1044/71

Προϋποθέσεις:
Τρεις (3) μήνες μετά το θάνατο του δικαιούχου Αναπήρου ή Θύματος Πολέμου άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου ή κυλικείου, το Ταμείο Αρωγής Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου υπεισέρχεται στα δικαιώματά του μέχρι να παραχωρηθεί η άδεια από τη Νομαρχία σε άλλο δικαιούχο. Ο ενοικιαστής ή όποιος άλλος εκμεταλλεύεται την άδεια περιπτέρου ή κυλικείου οφείλει σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου να προσκομίσει ή να αποστείλει ταχυδρομικά στο ΤΑΑΘΠ στη Διεύθυνση Γριβαίων και Δελφών 5, Τ.Κ. 10680 Αθήνα, τα κατωτέρω.

Δικαιολογητικά:
• Αντίγραφο του ιδιωτικού συμφωνητικού εκμίσθωσης του περιπτέρου ή αίτηση για άδεια συνέχισης της εκμετάλλευσης, σε περίπτωση που δεν είχε ιδιωτικό συμφωνητικό.
• Ληξιαρχική πράξη θανάτου του δικαιούχου.

Επίσης, μετά την παρέλευση του τριμήνου από το θάνατο του δικαιούχου να καταθέτει τα μισθώματα στον υπ. αριθμ. 26555/3 λογαριασμό του ΤΑΑΘΠ στην Τράπεζα της Ελλάδος.


8.20 Ίδρυση και Λειτουργία Κέντρων Υποστήριξης και Αποκατάστασης των ΑμεΑ

Φορέας: Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού.

Θεσμικό Πλαίσιο: ΠΔ 4-10/1995, άρθρο 24 περδ΄(ΦΕΚ 231Α )

Στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού παρέχεται η δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Υποστήριξης και Αποκατάστασης των Ατόμων με Αναπηρία, καθώς και η μελέτη και εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών αυτών.

Ηλεκτρονική Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: http://www.ypes.gr

Ηλεκτρονική Διεύθυνση της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.: http://www.kedke.gr


8.21 Διευκολύνσεις κατά την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

Φορέας: Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

Θεσμικό Πλαίσιο: ΠΔ 351/2003, άρθρο 83 παρ. 3 (ΦΕΚ 316 Α)

Παρέχεται το δικαίωμα στους πολίτες με σωματική αναπηρία, κατά την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, να απευθύνονται στον δικαστικό αντιπρόσωπο ή σε μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής, οι οποίοι υποχρεούνται να διευκολύνουν τους πολίτες αυτούς κατά την ψηφοφορία.

Ηλεκτρονική Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: http://www.ypes.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο