“Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ” – Διπλωματική Εργασία της Καγκελίδου Βαρβάρα – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Τ.Π.Ε) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ – Μέρος 8ο

Ιούλ 9, 2024 | Άλλες προσεγγίσεις της τυφλότητας και της αναπηρίας, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

“Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ” – Διπλωματική Εργασία της Καγκελίδου Βαρβάρα – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Τ.Π.Ε) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ – Μέρος 8ο

 

2.2          Πλεονεκτήματα ενσωμάτωσης ατόμων με αναπηρίες στην κοινωνία

 

Καθώς εξελίσσονται οι κοινωνίες, υπάρχει μεγάλη ανάγκη ένταξης και πρόσβασης των ατόμων με ιδιαιτερότητες στο κοινωνικό περιβάλλον. Η προσβασιμότητα έχει να κάνει με τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες που δίνονται στα άτομα με αναπηρίες ώστε να συμμετέχουν σε όλες τις πτυχές της καθημερινής ζωής, διασφαλίζοντας έτσι την προσωπική αλλά και κοινωνική εξέλιξη. Μια κοινωνία προσβάσιμη σε όλους προάγει την καινοτομία και τον πολιτισμό (Χριστόφη, 2013). Η έννοια της κοινωνικής συνύπαρξης θεωρείται υψίστης σημασίας από πολλούς, καθώς έτσι προάγεται η συνοχή και η ομαλή εξέλιξη της κοινωνίας. Η ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρίες στην κοινωνία, προάγει την ποικιλομορφία και την αποδοχή της διαφορετικότητας, δημιουργώντας ένα πλουσιότερο πολιτισμικό περιβάλλον, με προοπτικές εξέλιξης νέων ιδεών και αξιών. Αναπτύσσεται η ιδέα της αυτοεκτίμησης και αναδεικνύονται τα μοναδικά χαρακτηριστικά και οι ικανότητες του καθενός. Δημιουργείται ένα αίσθημα σεβασμού και κατανόησης προς τους άλλους και παράλληλα αυξάνεται η ενσυναίσθηση (Ντέρα, 2023). Σε μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε, στο ερώτημα για τα πλεονεκτήματα της ένταξης των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία, οι περισσότεροι συμμετέχοντες ανέφεραν την ισοτιμία των δικαιωμάτων αλλά και των υποχρεώσεων. Η ενσωμάτωση τους αποτελεί ένα βήμα προς την επίτευξη της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ισότητας, καθώς επιτρέπει σε όλους να απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα και ευκαιρίες. Είναι σημαντική η συμμετοχή καθώς και οι ίδιοι θα μπορούν να παίρνουν αποφάσεις που αφορούν την καθημερινή τους διαβίωση και τους τρόπους, με τους οποίους αυτή μπορεί να γίνει ευκολότερη. Όπως προαναφέρθηκε δημιουργείται η ανάγκη για προσαρμοσμένες λύσεις και τεχνολογίες για την υποστήριξη ατόμων με αναπηρίες κι έτσι προωθείται όχι μόνο η καινοτομία σε διάφορους τομείς, όπως η τεχνολογία, η υγεία και η απασχόληση αλλά ενισχύεται και η συλλογικότητα. Η αλληλεπίδραση των ατόμων με αναπηρίες και χωρίς αναπηρίες μέσα στην κοινωνία ενισχύει την συνοχή και τον δεσμό των μελών της (Νικόλσκυ, 2020). Επιπλέον η εργασία προσφέρει ευκαιρίες για ανάπτυξη και εξάσκηση δεξιοτήτων, προωθώντας την επαγγελματική εξέλιξη και την ανεξαρτησία. Τέλος είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί ότι μέσω της εργασίας ενδυναμώνεται η αυτοεκτίμηση και η ανεξαρτησία τους (Λογαράς, 2011). Οι δυσκολίες στην ένταξη των ατόμων με αναπηρίες στην κοινωνία, αντικατοπτρίζουν την πολυπλοκότητα της κατάστασης. Απαιτούνται ακόμα πολλές προσπάθειες για την κατάργηση των εμποδίων και την προώθηση της ίσης ευκαιρίας των δικαιωμάτων.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο