“Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ” – Διπλωματική Εργασία της Καγκελίδου Βαρβάρα – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Τ.Π.Ε) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ – Μέρος 6ο

Ιούλ 8, 2024 | Άλλες προσεγγίσεις της τυφλότητας και της αναπηρίας, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

“Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ” – Διπλωματική Εργασία της Καγκελίδου Βαρβάρα – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Τ.Π.Ε) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ – Μέρος 6ο

 

1.4          Σύνοψη

 

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) αντιπροσωπεύει έναν τομέα της επιστήμης που ασχολείται με τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη συστημάτων που μπορούν να εκτελούν εργασίες και απαιτούν ανθρώπινη νοημοσύνη. Η εξέλιξη αυτή έχει επηρεάσει σημαντικά την κοινωνία, δίνοντας τη δυνατότητα για νέες προκλήσεις και ευκαιρίες. Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει επίσης σημαντική επίδραση στην κοινωνική συμμετοχή, ιδίως όσον αφορά τα άτομα με σωματικές αναπηρίες. Προσφέρει δυνατότητες και δημιουργεί λύσεις που ενισχύουν την αυτονομία και την καθημερινή ζωή των ατόμων που έρχονται αντιμέτωποι με κάποια σωματική αναπηρία. Από τα εξατομικευμένα ρομπότ που βοηθούν στην κινητικότητα έως τις εφαρμογές που προβλέπουν και προσαρμόζουν το περιβάλλον, η Τεχνητή Νοημοσύνη συνεισφέρει στη δημιουργία ενός πιο προσβάσιμου περιβάλλοντος για όλους. Η ΤΝ έχει τις ρίζες της από πολύ παλιά και είναι σημαντική στη ζωή των ανθρώπων διότι επιφέρει πολλές αλλαγές σε καθημερινό επίπεδο. Όσον αφορά τα άτομα με σωματικές αναπηρίες, έχουν αποτυπωθεί δύο ειδών μοντέλα με βάση τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας: το ιατρικό μοντέλο και το κοινωνικό. Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά και στον όρο κοινωνική συμμετοχή κάτι το οποίο σχετίζεται με την εμπλοκή των ατόμων σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο