“Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ” – Διπλωματική Εργασία της Καγκελίδου Βαρβάρα – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Τ.Π.Ε) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ – Μέρος 10ο

Ιούλ 10, 2024 | Άλλες προσεγγίσεις της τυφλότητας και της αναπηρίας, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

“Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ” – Διπλωματική Εργασία της Καγκελίδου Βαρβάρα – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Τ.Π.Ε) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ – Μέρος 10ο

 

2.4          Σύνοψη

 

Συνοπτικά υπάρχουν πολλά εμπόδια που καθιστούν την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία περιορισμένη παρά τις σημαντικές προόδους που έχουν σημειωθεί. Δεν έχει να κάνει μόνο με την δόμηση του περιβάλλοντος αλλά πολλές φορές και με την ανυπαρξία εξοπλισμού και υποδομών. Τα εμπόδια αυτά συνήθως σχετίζονται με τον τομέα της εκπαίδευσης, της εργασίας, με τον περιορισμό στο ψηφιακό αλλά και στο κοινωνικό περιβάλλον. Το αποτέλεσμα είναι να υπάρχουν αισθήματα απογοήτευσης, ματαίωσης και περιορισμού των δυνατοτήτων τους. Απ’ την άλλη πλευρά τα πλεονεκτήματα ενσωμάτωσης των ατόμων είναι πολλά, με σημαντικότερα την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική δικαιοσύνη. Η ενσωμάτωση διαφορετικών ικανοτήτων δημιουργεί μια ποικίλη και δυναμική κοινωνία, ενισχύοντας την καλλιέργεια της διαφορετικότητας. Είναι σαφές ότι η ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρίες απαιτεί συνεχείς προσπάθειες σε πολλά επίπεδα. Έχουν δημιουργηθεί πολλών ειδών τεχνολογίες που παρέχουν στήριξη στον τομέα της εκπαίδευσης, της δουλειάς, στην καθημερινότητα αλλά και σε πολλά ακόμα πλαίσια. Οι περισσότερες από αυτές αποκαλούνται “έξυπνα” βοηθήματα καθώς είναι αρωγοί σε πολλές από τις διαδικασίες που εμπλέκονται τα άτομα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο