ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Επιστολή της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών προς την Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Ζ. Μακρή με θέμα: «Έντονη διαμαρτυρία της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών για τον μη ορισμό συνάντησης από την ανάληψη των καθηκόντων σας παρά την έκκληση της Ε.Ο.Τ. και αίτημα για άμεσο ορισμό συνάντησης ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς» 

Σεπ 8, 2021 | ΕΟΤ, Σημαντικά Έγγραφα ΕΟΤ

Επιστολή της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών προς την Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Ζ. Μακρή με θέμα: «Έντονη διαμαρτυρία της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών για τον μη ορισμό συνάντησης από την ανάληψη των καθηκόντων σας παρά την έκκληση της Ε.Ο.Τ. και αίτημα για άμεσο ορισμό συνάντησης ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς»

 

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. 1890/2005 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΕΔΡΑ ΑΘΗΝΑ

ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 31 – 104 32 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ.: 210-5229968  FAX: 210-5229541

e-mail: eoty@otenet.gr

www.eoty.gr

 

 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 1510                                                 Αθήνα, 07/09/2021

ΤΟΜΕΑΣ: Γραμματείας

ΠΛΗΡ.: Βιβή Τσαβαλιά

 

Προς: Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Ζ. Μακρή

 

Κοιν:  1) Πρωθυπουργό της Χώρας

κο Κ. Μητσοτάκη

2) Υπουργό Επικρατείας

κο Γ. Γεραπετρίτη

3) Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

κα Ν. Κεραμέως

4) Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής

κο Α. Κόπτση

5) Ε.Σ.Α.μεΑ.

6) Σωματεία-μέλη Ε.Ο.Τ.

 

ΘΕΜΑ: «Έντονη διαμαρτυρία της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών για τον μη ορισμό συνάντησης από την ανάληψη των καθηκόντων σας παρά την έκκληση της Ε.Ο.Τ. και αίτημα για άμεσο ορισμό συνάντησης ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς»

 

Αξιότιμη κύρια Υφυπουργέ,

 

Η Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών (Ε.Ο.Τ.), ο επίσημος Κοινωνικός Εταίρος της Πολιτείας για θέματα τυφλότητας και μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία της για το μη ορισμό συνάντησης μαζί σας από την ανάληψη των καθηκόντων σας παρά την επανηλλειμένη έκκληση της Ε.Ο.Τ. και καταθέτει αίτημα για άμεσο ορισμό συνάντησης ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς ώστε να συζητήσουμε σειρά θεμάτων που αφορούν τυφλούς και με προβλήματα όρασης μαθητές αρμοδιότητας σας, τα οποία σας παραθέτουμε κατωτέρω:

 

1) Η εκπαίδευση οφείλει να είναι ενιαία για όλες τις κατηγορίες μαθητών, ως εκ τούτου να είναι συμπεριληπτική και να αφορά εξίσου τον κοινό μαθητικό πληθυσμό, καθώς και τις επιμέρους ομάδες με ιδιαιτερότητες, όπως μαθητές με κάποιας μορφής φυσική, αισθητηριακή, πνευματική ή ψυχική αναπηρία, αλλοδαπούς, Ρομά κλπ. Ως εκ τούτου, επιβάλλεται να αλλάξει εκ βάθρων ο οδηγός σπουδών των τμημάτων Νηπιαγωγών και των Παιδαγωγικών τμημάτων, ώστε όλοι οι νηπιαγωγοί και οι δάσκαλοι, καθώς και οι καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τις ιδιαίτερες μαθησιακές ανάγκες του κάθε μαθητή, να ενημερώνουν προς τούτο τους γονείς και να διαφοροποιούν τη διδασκαλία τους ανάλογα με τις μαθησιακές ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή της τάξης τους. Επομένως, οφείλουμε να στραφούμε σε μια όλο και περισσότερο συμπεριληπτική εκπαίδευση, με την «ειδική» εκπαίδευση να λειτουργεί επικουρικά έως ότου η γενική εκπαίδευση είναι σε θέση να εντάξει και τον τελευταίο μαθητή με ειδικές ανάγκες. Επίσης στα προπτυχιακά προγράμματα Πληροφορικής και Προγραμματισμού επιβάλλεται να προστεθούν μαθήματα εξοικείωσης του μελλοντικού εκπαιδευτικού με τη διδασκαλία της Πληροφορικής σε μαθητές τυφλούς ή με προβλήματα όρασης, όπως επιτυχώς έχει συμβεί στο τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ του οποίου προΐσταται ο Καθηγητής κύριος Γεώργιος Κουρουπέτρογλου ο οποίος διαθέτει πολύχρονη πείρα στο ως άνω θέμα.

2) Είναι επείγουσα ανάγκη να επιλυθεί άμεσα το πρόβλημα της πρόσβασης των τυφλών ή με μερική όραση μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης Webex και e- class δεδομένου ότι είναι απολύτως μη προσβάσιμες στους ανωτέρω. Με τον τρόπο αυτό για μια ακόμη φορά οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρούνται μαθητές δεύτερης κατηγορίας ως μη όφειλαν.

3) Ειδικά για τα άτομα με αναπηρία από 0 έως 4 ετών τμήμα της υποχρεωτικότητας της εκπαίδευσης είναι η πρώιμη παρέμβαση που εξασφαλίζεται από την Πολιτεία μέσω των αντίστοιχων ανά αναπηρία δομών, στελεχωμένων με το αναγκαίο προς τούτο Ε.Ε.Π. και σε συνεργασία με τις κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων.

4) Έως ότου επιτευχθεί το προφίλ του νηπιαγωγού, δασκάλου και καθηγητή που θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις ατομικές ανάγκες του κάθε μαθητή του, επιβάλλεται να χορηγείται παράλληλη στήριξη πάντα για το σύνολο του εκπαιδευτικού ωραρίου, από την πρώτη μέχρι την τελευταία ημέρα της σχολικής χρονιάς, στην προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση και να παρέχεται από εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή πτυχιούχο παιδαγωγικής με μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Η παράλληλη στήριξη υποχρεωτικά να περιλαμβάνει και το πρόγραμμα του ολοήμερου σχολείου, όπου υπάρχει. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση η παράλληλη στήριξη να παρέχεται κατ’ επιλογή μετά από πρόταση του ΚΕΣΥ και σύμφωνη γνώμη του μαθητή, ο οποίος είναι σε θέση να γνωρίζει πλέον ο ίδιος τα μαθήματα στα οποία χρειάζεται στήριξη. Δε θα πρέπει να υπάρχει περιορισμός εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης ανά σχολείο, δεδομένου ότι αυτός εξαρτάται αποκλειστικά από τον αριθμό των φοιτούντων μαθητών. Οι μαθητές που φοιτούν σε σχολεία της γενικής εκπαίδευσης ή σε Τμήματα Ένταξης, στους οποίους έχει χορηγηθεί παράλληλη στήριξη, να  μπορούν να υποστηρίζονται και με την παρουσία Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού,  εφόσον αυτό απαιτείται.

5) Καθόσο διάστημα υφίσταται ο διαχωρισμός σε γενική και ειδική εκπαίδευση επιβάλλεται η δημιουργία στο Υπουργείο Παιδείας ειδικής γραμματείας για την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία, με ειδικές διευθύνσεις ανάλογα με τη βαθμίδα της εκπαίδευσης, πρώιμη, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια, καθώς και η  δημιουργία στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) Διεύθυνσης Ειδικής Εκπαίδευσης.

6) Έγκαιρη χορήγηση στους μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, του απαραίτητου εξοπλισμού για την υποβοήθηση τους στις σπουδές, στον οποίο θα συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά από την πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου τουλάχιστον γραφομηχανή Braille και laptop με το αντίστοιχο λογισμικό. Ο τεχνολογικός εξοπλισμός θα πρέπει να επαναχορηγείται με την αλλαγή βαθμίδας εκπαίδευσης ανταποκρινόμενος στις τεχνολογικές εξελίξεις. Θα πρέπει δε να χορηγείται στον μαθητή και όχι στο σχολείο.

7) Σε κάθε περίπτωση αρμόδιο για τη μεταφορά των τυφλών μαθητών στα σχολεία είτε αυτά είναι ΣΜΕΕ, είτε Γενικής Εκπαίδευσης, είναι το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο χρηματοδοτεί εξ ολοκλήρου την αγορά και συντήρηση των οχημάτων, καθώς και τη μισθοδοσία των οδηγών και των συνοδών, είτε αυτά υπάγονται στην Περιφέρεια, είτε στις ΣΜΕΕ.

8) Η εκμάθηση της γραφής Braille είναι υποχρεωτική για όλους τους μαθητές με τύφλωση, καθώς και για όσους έχουν πρόβλημα όρασης, το οποίο ιατρικώς οδηγεί εν δυνάμει σε τύφλωση.

9) Για όσο διάστημα υφίστανται ειδικά σχολεία, προκειμένου να καταλάβει κάποιος τη θέση Διευθυντή σε σχολείο τυφλών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καλή γνώση εκ μέρους του του συστήματος γραφής και ανάγνωσης τυφλών Braille, ενώ οι ήδη υπηρετούντες εκπαιδευτικοί σε σχολεία τυφλών να υποχρεούνται να αποκτήσουν τη σχετική πιστοποίηση εντός έτους.

10) Η υποστήριξη των μαθητών με τύφλωση ή με χαμηλή όραση από μέλος Ε.Ε.Π. του κλάδου ΠΕ31 (Εκπαιδευτή Κινητικότητας, Προσανατολισμού και Δεξιοτήτων Καθημερινής Διαβίωσης) να είναι υποχρεωτική.

11) Πλήρης αναμόρφωση του θεσμού των ΚΕΣΥ με σωστή στελέχωση και  ενίσχυση εκτός των άλλων και με την ειδικότητα του κλάδου ΠΕ31 (Εκπαιδευτή Κινητικότητας, Προσανατολισμού και Δεξιοτήτων Καθημερινής Διαβίωσης) για άτομα με οπτική αναπηρία.

12) Σε περίπτωση που υπάρχει διαφωνία με τους γονείς ή κηδεμόνες του μαθητή, είτε διότι υπάρχει διάσταση μεταξύ της γνωμάτευσης που τελικώς εξεδόθη από το ΚΕΣΥ και εκείνης που ενδεχομένως οι γονείς ή οι κηδεμόνες έλαβαν από Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο, είτε λόγω διαφωνίας των γονέων και κηδεμόνων του μαθητή με την γνωμάτευση του ΚΕΣΥ, θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπερισχύει η γνώμη των γονέων ή κηδεμόνων του παιδιού με αναπηρία. Επίσης, θεωρούμε ότι επιβάλλεται να υπερισχύει η γνώμη των γονέων ή κηδεμόνων έναντι και της απόφασης της Δευτεροβάθμιας ΕΔΕΑ. Σε περίπτωση δε που ο μαθητής με αναπηρία ή  και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι σε κατάλληλη ηλικία, να κατοχυρώνεται το δικαίωμα γνώμης του ενώπιων των επιστημονικών ομάδων του ΚΕΣΥ. Κι αυτό αφού σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7 της σύμβασης του Ο.Η.Ε. για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, ορίζεται ότι «Τα Συμβαλλόμενα Κράτη διασφαλίζουν ότι τα παιδιά με αναπηρίες έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν τις απόψεις τους ελεύθερα, σχετικά με όλα τα θέματα που έχουν επιπτώσεις σε αυτά και ότι στις απόψεις τους δίδεται η οφειλόμενη βαρύτητα, σύμφωνα με την ηλικία και την ωριμότητά τους, σε ίση βάση με τα υπόλοιπα παιδιά και ότι τους παρέχεται βοήθεια σε σχέση με την αναπηρία τους και κατάλληλη για την ηλικία τους, ώστε να υλοποιήσουν αυτό το δικαίωμα».

13) Σχετικά με τη δυνατότητα των τυφλών να εισάγονται και να παρακολουθούν όλα τα δημόσια Ι.Ε.Κ. οποιασδήποτε κατεύθυνσης, όπως ηχοληψίας, μουσικής παραγωγής κ.λπ., επειδή κατά καιρούς έχουν παρατηρηθεί αναίτιοι και αντισυνταγματικοί αποκλεισμοί, επισημαίνουμε ότι με δεδομένη τη συνταγματική διάταξη του άρθρου 21 παρ. 6 περί προστασίας των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και την απρόσκοπτη δυνατότητα εισόδου τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, η ένταξη των τυφλών στα ως άνω Ι.Ε.Κ. επιβάλλεται να είναι ανεμπόδιστη και με εξασφάλιση όλων των αναγκαίων εκπαιδευτικών μέσων για την πλήρη παρακολούθησή τους.

14) Στήριξη των ήδη υπαρχόντων δημοσίων Ι.Ε.Κ., όπως χειριστών υπολογιστών και τηλεφωνικών κέντρων, ξεναγών με αναγνωρισμένη την εξασφάλιση της δυνατότητας απόκτησης άδειας επαγγέλματος, βοηθών φυσικοθεραπευτών, και δημιουργία νέων, όπως ψηλαφιστριών μαστού, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και μετά την επιβεβλημένη αναμόρφωση του Ν.2643/1998 να ανοίξουν νέα επαγγέλματα για τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης.

Επιβάλλεται να ανοιχτούν νέες ειδικότητες για την επαγγελματική αποκατάσταση των τυφλών και των ατόμων με προβλήματα όρασης, οι οποίες θα υπαχθούν με τη σειρά τους σε προστατευτικές διατάξεις νόμου που θα αντικαταστήσει τον Ν.2643/1998 και θα αφορά αποκλειστικά την επαγγελματική αποκατάσταση ατόμων με αναπηρία. Για την ειδικότητα του βοηθού φυσικοθεραπευτή θεωρούμε ότι δε χρειάζεται να επιχειρηματολογήσουμε περαιτέρω, δεδομένου ότι ασκείται από τυφλούς παγκοσμίως με απόλυτη επιτυχία περίπου την τελευταία εκατονταετία. Για τη νεοπροτεινόμενη ειδικότητα του γραμματέα απομαγνητοφώνησης πρακτικών αστικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων, σχετική αναλογιστική μελέτη της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας, την οποία στηρίζουμε απόλυτα, επισημαίνει ότι η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού κοστίζει καταφανώς λιγότερο στο ελληνικό δημόσιο απ’ ότι η ανάθεση σε ιδιωτικές εταιρείες του έργου αυτού, μπορεί να ανοίξει νέους επαγγελματικούς ορίζοντες για τους τυφλούς και τα άτομα με προβλήματα όρασης και προστατεύει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα πολιτών τα οποία εμπεριέχονται στα δικόγραφα και τα οποία αυτή τη στιγμή, με τις σχετικές αναθέσεις, περιέρχονται σε γνώση τρίτων, ιδιωτών ως μη όφειλαν.

Ένα ραγδαία εξελισσόμενο επάγγελμα τα τελευταία χρόνια σε Γερμανία, Ιταλία κ.λπ. με εξαιρετικές προοπτικές είναι αυτό για τυφλές εξετάστριες μαστού, έργο παραϊατρικό το οποίο βοηθά εξαιρετικά στην έγκαιρη ανίχνευση όγκων. Διεθνείς έρευνες έχουν αποδείξει ότι η εξασκημένη αφή τυφλών ψηλαφιστριών ανιχνεύει 30% περισσότερους όγκους και κατά 50% μικρότερου μεγέθους απ’ ότι επιτυγχάνουν οι γυναικολόγοι. Για το λόγο αυτό επιβάλλεται η δημιουργία και στη χώρα μας Δημόσιου ΙΕΚ για τυφλές εξετάστριες μαστού, το οποίο θα βοηθήσει τόσο στην επαγγελματική αποκατάσταση τυφλών ατόμων όσο και στην εγκαιρότερη και πιο αξιόπιστη διάγνωση και πρόληψη του καρκίνου του μαστού.

15) Η εκπαίδευση των τυφλών μαθητών πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια καθώς και επαγγελματική (Ι.Ε.Κ.) είναι πάντα δημόσια και απαγορεύεται οποιαδήποτε ιδιωτική δραστηριότητα στην κατεύθυνση αυτή, προς αποφυγή εκμετάλλευσης της ιδιαίτερης αυτής ομάδας μαθητών και σπουδαστών.

16) Η διάρκεια του χρόνου εξέτασης στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στις εισαγωγικές εξετάσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όσο αυτές υφίστανται, να προσαυξάνεται κατά 50% για τους τυφλούς μαθητές, σπουδαστές. Επίσης, τον τρόπο εξέτασης σε γραφή Braille ή με τη χρήση Η/Υ ή προφορικά, θα πρέπει να τον επιλέγει ο τυφλός μαθητής ή σπουδαστής, ο οποίος γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα τις δυνατότητές του, ώστε να έχει την καλύτερη δυνατή επίδοση.

17) Με υπουργική απόφαση που θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, κατόπιν εισήγησης του ΙΕΠ θα καθοριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις με τις οποίες θα διενεργούνται οι προφορικές εξετάσεις στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

18) Έκδοση Υπουργικής Απόφασης με την οποία να ορίζεται ότι η διδασκαλία της γραφής Braille διεξάγεται αποκλειστικά από το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, από την Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών, τα σωματεία μέλη της και τα παραρτήματά τους και το Φάρο Τυφλών της Ελλάδος, τόσο για λόγους εμπειρίας και τεχνογνωσίας, όσο και για εξοικείωση των εκπαιδευομένων με την εν λόγω αναπηρία και να απαγορεύεται η διεξαγωγή σεμιναρίων από ιδιωτικούς φορείς. Περαιτέρω, να απαγορεύεται ρητά η διδασκαλία της γραφής Braille από ιδιώτες.

19) Κάλυψη από το ΙΤΥΕ στο πλαίσιο της δημιουργίας ψηφιακών εκπαιδευτικών βιβλίων και ψηφιακών εκπαιδευτικών υπηρεσιών προσβάσιμων σε όλους, των αναγκών πρόσβασης των τυφλών και των ατόμων με προβλήματα όρασης, στη βάση διεθνώς αναγνωρισμένων τεχνικών προδιαγραφών ηλεκτρονικής προσβασιμότητας που θα διασφαλίζουν την πρόσβαση των τυφλών και των ατόμων με προβλήματα όρασης στο ανώτερο επίπεδο, καθώς και δημιουργία και λειτουργία μηχανισμού για τον έλεγχο της προσβασιμότητάς τους, στον οποίο θα μετέχουν απαραιτήτως εκπρόσωποι της Ε.Σ.Α.μεΑ. και των καθ’ ύλην αρμόδιων Ομοσπονδιών για κάθε κατηγορία αναπηρίας, με στόχο την καθολική τήρηση των παραπάνω προδιαγραφών.

20) Υποχρεωτικά διορισμός κοινωνικού λειτουργού και ψυχολόγου σε νηπιαγωγεία, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε σχολεία όπου φοιτούν παιδιά με αναπηρία.

21) Να μονιμοποιηθούν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε ΣΜΕΕ, αναγνωρίζοντας ότι η τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες ειδικής εκπαίδευσης απαξιώνει και υποβαθμίζει την εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία. Ομοίως και των αναπληρωτών παράλληλης στήριξης στα Νηπιαγωγεία, την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

22) Θέτουμε υπόψη σας το καίριο ζήτημα της διενέργειας των self-test σε τυφλούς και με προβλήματα όρασης μαθητές οι οποίοι λόγω της φύσης της αναπηρίας τους δεν είναι σε θέση να τα διενεργήσουν οι ίδιοι. Επιπλέον σε περίπτωση κατά την οποία οι γονείς του υπόχρεου μαθητή  σε διενέργεια self test τυγχάνουν αμφότεροι τυφλοί τότε καθίσταται επίσης αδύνατη η διενέργεια του self test.

Ειδικότερα, λαμβανομένης υπόψη της υποχρέωσης των μαθητών να διενεργούν self-test και να προσκομίζουν το αποτέλεσμα για την προσέλευση τους στο σχολείο θεωρούμε αναγκαίο να ληφθεί ειδική μέριμνα έτσι ώστε να πραγματοποιούνται αυτά για λογαριασμό των τυφλών μαθητών ή των μαθητών που οι γονείς τους τυγχάνουν τυφλοί με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω από τους φαρμακοποιούς με πρόβλεψη βεβαίως συμβολικής αμοιβής τους από τον ΕΟΠΠΥ.

Επισημαίνουμε ότι οι τυφλοί μαθητές που υποχρεούνται να διενεργήσουν self-test είναι ελάχιστοι και ως εκ τούτου το κόστος που προκύπτει για την αμοιβή των φαρμακοποιών είναι μηδαμινό.

Επίσης θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για δωρεάν λήψη των self test με τον ΑΜΚΑ από τα φαρμακεία και των δασκάλων ή καθηγητών που έχουν προσληφθεί από τους γονείς για να ασκούν ιδιωτικά παράλληλη στήριξη και έχουν δηλωθεί προς τούτο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

23) Τέλος προτείνουμε την κατ’ εξαίρεση και με ποσόστωση, εισαγωγή στο Μουσικό Σχολείο Αλίμου των τυφλών και αμβλυώπων μαθητών κατά τη  διαδικασία των Εισαγωγικών και Κατατακτηρίων Εξετάσεων σε αυτό λόγω και της μακράς παράδοσης υποστήριξης των μαθητών με προβλήματα όρασης και της διαρκούς συνεργασίας με το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τυφλών Καλλιθέας καθώς ήδη, από το 2002 διαθέτει εκπαιδευτικούς που μέσα από το Τμήμα Ένταξης υποστηρίζουν με συστηματικότητα.

Σημειώνουμε ότι ο κύριος στόχος της ένταξης επιτυγχάνεται πλην όμως ο τρόπος εισαγωγής τους στο συγκεκριμένο σχολείο δημιουργεί εύλογους προβληματισμούς, καθώς παρατηρείται διαχρονικά, το φαινόμενο να απορρίπτονται μαθητές με προβλήματα όρασης που σημειώνουν καλές επιδόσεις εξαιτίας του σκληρού ανταγωνισμού και της ελλιπούς υποστήριξής τους κατά τη διάρκεια των εισαγωγικών εξετάσεων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι συγκεκριμένοι μαθητές να χάνουν την ευκαιρία να φοιτήσουν σε ένα σχολείο που ενισχύει τις δεξιότητες και τις ιδιαίτερες κλίσεις τους.

Η παρούσα πρόταση, αφορά άμεσα και έχει ως βάση το Μουσικό σχολείο Αλίμου αλλά θεωρούμε ότι θα μπορούσε να εφαρμοστεί στο σύνολο των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων της χώρας, προκειμένου οι μαθητές με αναπηρία να μην αποκλείονται από τέτοιου είδους δομές, καθώς η φοίτησή τους σε αυτές μονάχα θετικά αποτελέσματα μπορεί να επιφέρει όπως η εκπαιδευτική πράξη στη χώρα μας έχει αποδείξει τόσο για τους τυφλούς μαθητές όσο και για το σύνολο της σχολικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας, όπως επίσης είναι αναμφισβήτητη η ευεργετική επίδραση της μουσικής παιδείας στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των μαθητών με προβλήματα όρασης.

Κατόπιν τούτων επιβάλλεται να ληφθεί μέριμνα από το παρόν σχολικό έτος, προκειμένου:

α) Να θεσπιστεί νομοθετικά πλαίσιο εισαγωγής των μαθητών με προβλήματα όρασης που είναι επιτυχόντες (δηλαδή που κατοχυρώνουν βαθμολογία πάνω από τη βάση) στα Μουσικά Σχολεία με ποσόστωση, κατ΄ αναλογία με το σύστημα που ισχύει για την εισαγωγή των μαθητών με αναπηρία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

β) Να παρίσταται τις ημέρες των εξετάσεων σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, εκπαιδευτικός μουσικός ΕΑΕ και να προβλέπεται η μεταγραφή των θεμάτων στην γραφή Braille ή σε μεγέθυνση.

γ) Να ισχύσουν όλα τα παραπάνω και για τους μαθητές με προβλήματα όρασης που συμμετέχουν στη διαδικασία των κατατακτηρίων εξετάσεων.

 

Κυρία Υφυπουργέ, εν αναμονή του άμεσου ορισμού συνάντησης μαζί σας προκειμένου από κοινού να συζητήσουμε τα ανωτέρω αιτήματά μας με σκοπό την προώθηση και επίλυσή τους, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

 

Με εκτίμηση

Για το Γ.Σ. της Ε.Ο.Τ.

 

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Γιαλλούρης

 

Η Γενική Γραμματέας

Παρασκευή Τσαβαλιά

Μετάβαση στο περιεχόμενο