Προτομή του Ομήρου

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Κ.Υ.Α. 53495/2475/02/2003

Άρθρο 31. Τα οχήματα της κλάσης I πρέπει είναι προσιτά σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα, περιλαμβανομένων των χρηστών αναπηρικής πολυθρόνας, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται στο παράρτημα VII.2. Με αποφάσεις του Υπουργού Μεταφορών και...

Υ.Α. 37492/1795/2003

Άρθρο 5 Διατάξεις που διευκολύνουν την πρόσβαση στα λεωφορεία επιβατών με μειωμένη κινητικότητα 1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου και σύμφωνα με τους ορισμούς της παρ. 2 του Παραρτήματος Ι, ,της κ.υ.α 53495/2475/02/17.1.2003, νοούνται ως: 1.1 "Επιβάτης μειωμένης...

Ν 3709/2008

ΜΕΡΟΣ Β` ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝΆρθρο 43. Καθορίζεται ως υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας που επιβάλλεται για την εξυπηρέτηση λόγων δημοσίου συμφέροντος, η χορήγηση έκπτωσης 50% επί του ναύλου σε όλες τις θέσεις των πλοίων στα οποία εφαρμόζεται ο παρών νόμος στα άτομα...

Ν.2963/2001

Άρθρο 12Εκσυγχρονισμός υποδομών και λεωφορείων 9. Τα αστικά και υπεραστικά λεωφορεία που τίθενται σε κυκλοφορία, μετά την ισχύ του νόμου αυτού, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με σύστημα κλιματισμού. Τα αστικά λεωφορεία που τίθενται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία στην...

Μετάβαση στο περιεχόμενο