Προτομή του Ομήρου

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Ε.2043/2021 Κοινοποίηση διατάξεων: α) του άρθρου 72 του ν. 4758/4-12-2020 (Α’ 242’) «Απαλλαγή από τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας ορισμένων κατηγοριών ατόμων με αναπηρία – Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 1798/1988» και β) του άρθρου 74 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) «Ένταξη τυφλών με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% σε ισχύουσες απαλλακτικές διατάξεις για αναπήρους – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 1798/1988» – Παροχή οδηγιών

Ε.2043/2021Κοινοποίηση διατάξεων: α) του άρθρου 72 του ν. 4758/4-12-2020 (Α’ 242’) «Απαλλαγή από τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας ορισμένων κατηγοριών ατόμων με αναπηρία – Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 1798/1988» και β) του άρθρου 74 του ν. 4764/2020 (Α’...

Απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας ορισμένων κατηγοριών ατόμων με αναπηρία – Σύσταση και λειτουργία Παρατηρητηρίου Ρευστότητας

Απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας ορισμένων κατηγοριών ατόμων με αναπηρία - Σύσταση και λειτουργία Παρατηρητηρίου ΡευστότηταςΑκόμη μία νέα τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή του λαθρεμπορίου-Κύρωση του...

Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ12α/Γ.Π.οικ.40365/1254/2020

Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ12α/Γ.Π.οικ.40365/1254/2020ΦΕΚ 4563/Β/15-10-2020Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την δωρεάν ή με μειωμένο εισιτήριο μετακίνηση α) των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), και β) των πολυτέκνων και των μελών των...

Τροποποίηση της υπ’αρ.Δ11/6385/148/10-4-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους» (B’1904).

Δ11/οικ. 27032/952/2020Τροποποίηση της υπ’αρ.Δ11/6385/148/10-4-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους» (B’1904).Αριθμ. Δ11/οικ. 27032/952ΦΕΚ B’...

Στο Φ.Ε.Κ. η πολυαναμενόμενη απόφαση για την απόδοση του νοσηλίου – τροφείου των άπορων και ανασφάλιστων ενοίκων στις Σ.Υ.Δ.

Στο Φ.Ε.Κ. η πολυαναμενόμενη απόφαση για την απόδοση του νοσηλίου - τροφείου των άπορων και ανασφάλιστων ενοίκων στις Σ.Υ.Δ.Το περιεχόμενο της Κ.Υ.Α. δικαιώνει μια σειρά εγγράφων και παρεμβάσεων της ΠΟΣΓΚΑμεΑ και της ΕΣΑμεΑ που έγιναν όλα τα προηγούμενα χρόνια.Γράφει:...

Ποιοι δικαιούνται επίδομα λουτροθεραπείας από τον ΕΟΠΥΥ για το 2020;

Ποιοι δικαιούνται επίδομα λουτροθεραπείας από τον ΕΟΠΥΥ για το 2020;Επίδομα λουτροθεραπείας στους ασφαλισμένους του θα χορηγήσει ο ΕΟΠΥΥ, για την λουτρική περίοδο από 1η Ιουνίου έως 31η Οκτωβρίου 2020.Το επίδομα λουτροθεραπείας παρέχεται, σύμφωνα με την παράγραφο 1...

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑ – Μέρος 2ο

VI. Πρόγραμμα ενίσχυσης ατόμων με συγγενή αιμολυτική αναιμία (μεσογειακή - δρεπανοκυτταρική - μικροδρεπανοκυτταρική κ.λπ.) ή συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία κ.λπ.), Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας (AIDS).1. Στο πρόγραμμα εντάσσονται τα παρακάτω άτομα,...

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑ – Μέρος 1ο

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑI. Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους.1. Το επίδομα κίνησης χορηγείται σε ανασφάλιστους και ασφαλισμένους εφόσον κριθούναπό την αρμόδια υγειονομική επιτροπή των ΚΕΠΑ ότι έχουν:α)...

ΕΟΠΠΥ: Διευκρινίσεις σχετικά με τα αιτήματα δικαιούχων για παροχές εκτός ΕΚΠΥ

ΕΟΠΠΥ: Διευκρινίσεις σχετικά με τα αιτήματα δικαιούχων για παροχές εκτός ΕΚΠΥ (εγκύκλιος)Διευκρινιστική εγκύκλιος σχετικά με τα  αιτήματα δικαιούχων για παροχές εκτός ΕΚΠΥ απέστειλε στους συντονιστές ΠΕΔΙ ο ΕΟΠΠΥ.Ειδικότερα επισημαίνεται ότι:«Σύμφωνα με το άρθρο 62...

Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΔΟΥ/οικ/2372/Φ.131/2019: Έγκριση του Τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων για συσκευές αφής πεζών και τη χρήση τους σε φωτεινούς σηματοδότες

Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΔΟΥ/οικ/2372/Φ.131/2019ΦΕΚ 1759/Β/20-5-2019Έγκριση του Τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων για συσκευές αφής πεζών και τη χρήση τους σε φωτεινούς σηματοδότες.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΈχοντας υπόψη:1. Την...

Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ8 Απριλίου 2019ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΑρ. Φύλλου 1160ΑΠΟΦΑΣΗΑριθμ. Δ12/ΓΠοικ.13107/283Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες.ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ...

ΚΥΑ Δ12α/Γ.Π.οικ.68856/2202: Ανάθεση αρμοδιότητας χορήγησης προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, επιδόματος στεγαστικής συνδρομής και επιδόματος ομογενών προσφύγων στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) – Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ28 Δεκεμβρίου 2018ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΑρ. Φύλλου 5855ΑΠΟΦΑΣΕΙΣΑριθμ. Δ12α/Γ.Π.οικ.68856/2202Ανάθεση αρμοδιότητας χορήγησης προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, επιδόματος στεγαστικής συνδρομής και επιδόματος...

Έγκριση δαπάνης ύψους εκατόν δέκα πέντε εκατομμυρίων ευρώ (115.000.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ε.Φ. 1033-202-0000000, ΑΛΕ 2310506899, οικονομικού έτους 2019, για την επιχορήγηση του ΟΠΕΚΑ προκειμένου καλυφθούν δαπάνες χορήγησης προνοιακών παροχών σε χρήμα σε Άτομα με Αναπηρία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAIΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑμεΑ)ΤΜΗΜΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑμεΑ)Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29Ταχ. Κώδικας: 10110Πληροφορίες: Σ....

Υπουργική Απόφαση Δ12α/Φ.29/Γ.Π.46/2: Επιχορήγηση 150.000.000 ευρώ από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον ΟΠΕΚΑ για προνοιακές παροχές σε άτομα με αναπηρία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAIΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑμεΑ)ΤΜΗΜΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑμεΑ)Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29Ταχ. Κώδικας: 10110 ΠΡΟΣ: Διεύθυνση...

ΚΥΑ Δ12α/Γ.Π.οικ.68856/2202: Ανάθεση αρμοδιότητας χορήγησης προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, επιδόματος στεγαστικής συνδρομής και επιδόματος ομογενών προσφύγων στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) – Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ28 Δεκεμβρίου 2018ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΑρ. Φύλλου 5855ΑΠΟΦΑΣΕΙΣΑριθμ. Δ12α/Γ.Π.οικ.68856/2202Ανάθεση αρμοδιότητας χορήγησης προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, επιδόματος στεγαστικής συνδρομής και επιδόματος...

Μετάβαση στο περιεχόμενο