ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Επιστολή της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών προς την Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Ζ. Μακρή με θέμα: «Έντονη διαμαρτυρία της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών για τον μη ορισμό συνάντησης από την ανάληψη των καθηκόντων σας παρά την έκκληση της Ε.Ο.Τ. και αίτημα για άμεσο ορισμό συνάντησης ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς» 

Επιστολή της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών προς την Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Ζ. Μακρή με θέμα: «Έντονη διαμαρτυρία της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών για τον μη ορισμό συνάντησης από την ανάληψη των καθηκόντων σας παρά την έκκληση της Ε.Ο.Τ. και αίτημα για...

Επιστολή της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Ν. Κεραμέως με θέμα: Έντονη διαμαρτυρία της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών για τον μη ορισμό συνάντησης από την ανάληψη των καθηκόντων σας παρά την έκκληση της Ε.Ο.Τ. και αίτημα για άμεσο ορισμό συνάντησης ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς

Επιστολή της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Ν. Κεραμέως με θέμα: Έντονη διαμαρτυρία της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών για τον μη ορισμό συνάντησης από την ανάληψη των καθηκόντων σας παρά την έκκληση της Ε.Ο.Τ. και αίτημα για...

Επιστολή της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Ν. Κεραμέως με θέμα: «Συνεισφορά της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών στη δημόσια διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» και υποβολή προτάσεων επ’ αυτού».

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΜΕ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. 1890/2005 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑΕΔΡΑ ΑΘΗΝΑΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 31 – 104 32 ΑΘΗΝΑΤΗΛ.: 210-5229968  FAX: 210-5229541e-mail:...

Επιστολή της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κο Κ. Χατζηδάκη με θέμα: Συνεισφορά της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών (Ε.Ο.Τ.) στη δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και συναφείς διατάξεις» και υποβολή προτάσεων επ’ αυτού.

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΜΕ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. 1890/2005 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑΕΔΡΑ ΑΘΗΝΑΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 31 – 104 32 ΑΘΗΝΑΤΗΛ.: 210-5229968  FAX: 210-5229541e-mail:...

ΜΗΝΥΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΥΦΛΩΝ 09/07/2021

  ΜΗΝΥΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ09/07/20211.Συνάδελφοι,Τα Διοικητικά Συμβούλια της ΕΟΤ και του Συνδέσμου διαπιστώνοντας ακόμη μια φορά αφενός την διόγκωση των ποικίλων προβλημάτων του χώρου των τυφλών  και αφετέρου την αδυναμία ουσιαστικής συζήτησης...

Επιστολή της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών και του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών προς τον Πρωθυπουργό της Χώρας, κο Κυριάκο Μητσοτάκη με θέμα: Εντονότατη διαμαρτυρία της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών και του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών για την απαξία και την αδιαφορία της Κυβέρνησης απέναντι στο χώρο που εκπροσωπούμε κατά τα δυο χρόνια διακυβέρνησης και αίτημα άμεσου ορισμού συνάντησης – Μέρος 2ο

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ1) Επαναφορά των μισθών, καθώς και των δώρων εορτών και του επιδόματος αδείας, των 120 περίπου εναπομεινάντων εργαζομένων τυφλών στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, στα επίπεδα του Δεκεμβρίου του 2009, όπως και έχει αναγνωριστεί στους...

Επιστολή της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών και του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών προς τον Πρωθυπουργό της Χώρας, κο Κυριάκο Μητσοτάκη με θέμα: Εντονότατη διαμαρτυρία της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών και του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών για την απαξία και την αδιαφορία της Κυβέρνησης απέναντι στο χώρο που εκπροσωπούμε κατά τα δυο χρόνια διακυβέρνησης και αίτημα άμεσου ορισμού συνάντησης – Μέρος 1ο

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΜΕ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. 1890/2005 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑΕΔΡΑ ΑΘΗΝΑΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 31 – 104 32 ΑΘΗΝΑΤΗΛ.: 210-5229968  FAX: 210-5229541e-mail:...

Επιστολή της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών προς τον Υπουργό Επικρατείας κο Κ. Πιερρακάκη, την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Ν. Κεραμέως, τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κο Θ. Σκυλακάκη, την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κα Δ. Μιχαηλίδου και τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κο Ι. Τσακίρη με θέμα: Εντονότατη διαμαρτυρία της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών για τη μη συμπερίληψη διακριτών μέτρων για τους τυφλούς μαθητές και φοιτητές στην ΚΥΑ της 17-3-2021, υπ’ αριθμ. 30746/ΓΔ8/2021 (Πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα») και μετά την αποστολή ειδικού υπομνήματος εκ μέρους της στις 19/03/2021 με αριθ. πρωτ. 552 καθώς και στις 05/04/2021 με αριθ. πρωτ. 655.

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΜΕ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. 1890/2005 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑΕΔΡΑ ΑΘΗΝΑΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 31 – 104 32 ΑΘΗΝΑΤΗΛ.: 210-5229968  FAX: 210-5229541e-mail:...

Επιστολή της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών και του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών προς τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδιο για θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης, κο Π. Τσακλόγλου με θέμα: Αίτημα της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών και του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών για ορισμό συνάντησης προκειμένου να συζητηθούν θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης που αφορούν τους τυφλούς και τα άτομα με προβλήματα όρασης.

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΜΕ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. 1890/2005 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑΕΔΡΑ ΑΘΗΝΑΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 31 – 104 32 ΑΘΗΝΑΤΗΛ.: 210-5229968  FAX: 210-5229541e-mail:...

Επιστολή της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών και του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών προς την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα Πρόνοιας Και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κα Δόμνα- Μαρία Μιχαηλίδου με θέμα: Αίτημα της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών και του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών για ορισμό συνάντησης προκειμένου να δοθούν απαντήσεις στα αιτήματα που συζητήθηκαν κατά τη συνάντηση της 8ης Απριλίου 2021.

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΜΕ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. 1890/2005 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑΕΔΡΑ ΑΘΗΝΑΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 31 – 104 32 ΑΘΗΝΑΤΗΛ.: 210-5229968  FAX: 210-5229541e-mail:...

Επιστολή της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών και του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κο Κ. Χατζηδάκη με θέμα: Αίτημα της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών και του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών για ορισμό συνάντησης προκειμένου να δοθούν απαντήσεις στα αιτήματα που συζητήθηκαν κατά τη συνάντηση της 8ης Απριλίου 2021.

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΜΕ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. 1890/2005 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑΕΔΡΑ ΑΘΗΝΑΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 31 – 104 32 ΑΘΗΝΑΤΗΛ.: 210-5229968  FAX: 210-5229541e-mail:...

ΜΗΝΥΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΥΦΛΩΝ 29/04/2021

  ΜΗΝΥΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ29/04/20211.Συνάδελφοι,Καθώς έρχεται το Πάσχα του 2021, ένα Πάσχα αλλιώτικο από αυτό που έχουμε μάθει να γιορτάζουμε, καθώς η πανδημία του covid-19 κυριαρχεί ακόμα στην καθημερινότητά μας, δεν έχουμε παρά να ευχηθούμε στα μέλη,...

Επιστολή της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών προς τον Υπουργό Υγείας, κο Β. Κικίλια με θέμα: «Εντονότατη διαμαρτυρία της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών για την εκκωφαντική σιωπή του Υπουργού Υγείας στην έκκληση της για μέριμνα διεξαγωγής από τα φαρμακεία των self test στους τυφλούς και τα άτομα με προβλήματα όρασης».

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΜΕ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. 1890/2005 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑΕΔΡΑ ΑΘΗΝΑΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 31 – 104 32 ΑΘΗΝΑΤΗΛ.: 210-5229968  FAX: 210-5229541e-mail:...

Επιστολή της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών και του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών προς τον Δήμαρχο Αθηναίων, κο Κωνσταντίνο Μπακογιάννη με θέμα: Αίτημα της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών και του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών για ορισμό συνάντησης, προκειμένου να συζητηθούν θέματα αρμοδιότητάς σας που αφορούν τους τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης.

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΜΕ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. 1890/2005 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑΕΔΡΑ ΑΘΗΝΑΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 31 – 104 32 ΑΘΗΝΑΤΗΛ.: 210-5229968  FAX: 210-5229541e-mail:...

Επιστολή της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών και του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών προς την Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Ζ. Μακρή με θέμα: «Επαναφορά του αιτήματος της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών και του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών για άμεσο ορισμό συνάντησης για τη συζήτηση αιτημάτων που αφορούν τυφλούς ή με μερική απώλεια όρασης μαθητές.»

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΜΕ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. 1890/2005 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑΕΔΡΑ ΑΘΗΝΑΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 31 – 104 32 ΑΘΗΝΑΤΗΛ.: 210-5229968  FAX: 210-5229541e-mail:...

Μετάβαση στο περιεχόμενο