Προτομή του Ομήρου

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ

Υγεία – Κοινωνική Πρόνοια / Αλληλεγγύη (2ο μέρος)

3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών.Θεσμικό πλαίσιο: Ν.Δ. 57/1973 (ΦΕΚ 149/Α΄), Υπουργική Απόφαση αριθμ. Γ6/8645/1974, άρθρο 44 του Ν. 2082/1992 (ΦΕΚ 158/Α΄), Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ. Υ4α/48566 (ΦΕΚ...

Υγεία – Κοινωνική Πρόνοια / Αλληλεγγύη (1ο μέρος)

Κεφάλαιο τρίτοΥγεία – Κοινωνική Πρόνοια / Αλληλεγγύη3.1 Υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του Δημοσίου.Θεσμικό πλαίσιο:Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ. οικ.2/7029/0094/8.2.2005 (ΦΕΚ 213/Β΄).Δικαιούχοι:Οι άμεσα ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι του Δημοσίου και τα μέλη...

Γενικά δικαιώματα των πολιτών κατά τις συναλλαγές τους με τις Δημόσιες Υπηρεσίες

Κεφάλαιο δεύτεροΓενικά δικαιώματα των πολιτών κατά τις συναλλαγές τους με τις Δημόσιες Υπηρεσίες2.1 Διευκολύνσεις των πολιτών κατά τις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες.Οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά...

II: Η ελληνική νομοθεσία για τα ΑμεΑ

II: Η ελληνική νομοθεσία για τα ΑμεΑ1.6 Το Συνταγματικό Πλαίσιο Νομικής Προστασίας των ΑµεΑΤο Ελληνικό Σύνταγμα ορίζει στο άρθρο 4 ότι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου και ότι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Με το άρθρο αυτό...

Βασική εθνική και διεθνής νομοθεσία για τα Άτομα με Αναπηρία

Κεφάλαιο πρώτοΒασική εθνική και διεθνής νομοθεσία για τα Άτομα με ΑναπηρίαΣτο Κεφάλαιο αυτό αναπτύσσεται, λεπτομερώς, η διεθνής, ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία για τα ΑμεΑ, µε στόχο την κατανόηση αφενός, των μέτρων που ήδη υφίστανται στη χώρα µας και αφετέρου, της...

Πρόλογος – Περιεχόμενα

ΑΘΉΝΑ 2007Ειδική Επιτροπή – Ομάδα Διοίκησης Έργου για τη Σύνταξη του “Οδηγού του Πολίτη με Αναπηρία”Βασιλείου Ευαγγελία,Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών του ΥΠΕΣΔΔΑ–ΓΓΔΔ/ΗΔ, Πρόεδρος.Δεληγιάννης Παναγιώτης,ιδιώτης, Γενικός...

Μετάβαση στο περιεχόμενο