Η νομοθεσία για τα άτομα με αναπηρίες - Μέρος τρίτο: Εθνική νομοθεσία – Κεφάλαιο 11: Πίνακας νόσων και αναπηριών (2ο μέρος)

  

ΚΟΙΛΙΑ-ΠΥΕΛΟΣ

271. Κήλη λευκής γραμμής επιγαστρική κήλη 0-10

272. Ομοσλοκήλη ανάλογα με το μέγεθος και τις διαταραχές λειτουργίας ενδοκοιλιακών σπλάχνων 0-30

273. Βουβωνοκήλη ή μηροκήλη ανάλογα με το μέγεθος και τις διαταραχές λειτουργίας ενδοκοιλιακών σπλάχνων:
α. Ετερόπλευρη 0-20
β. Αμφίπλευρη 10-25

274. Κοιλιοκήλες μετεγχειρητικές ή μετατραυματικές ανάλογα με το μέγεθος τους τηνκατάσταση των κοιλιακών τοιχωμάτων και τις διαταραχές λειτουργίας ενδοκοιλιακών σπλάχνων.

275. Κοιλιοκήλες μετεγχειρητικές ογκώδεις που έχουν υποτροπιάσει και δεν επιδέχονται περαιτέρω θεραπεία ανάλογα με την κατάσταση των κοιλιακών τοιχωμάτων και τις διαταραχές λειτουργίας ενδοκοιλιακών σπλάχνων.

276. Χάλαση, κοιλιακών ή οσφυοκοιλιακών τοιχωμάτων εκτεταμένη μετατραυματικής μετεγχειρητικής ή άλλης αιτιολογίας.
α. Ετερόπλευρη 10-15
β. Αμφίπλευρη 15-25

277. Σπληνεκτομή μετά από τραυματική ρήξη του οργάνου
α. Χωρίς συνοδό αναιμία. 5
β. Με συνοδό αναιμία. (Βλέπε παράγραφο, με αύξ. αριθ. 25)

278. Ηβικής σύμφυσης διάσταση, μετατραυματική άνω των 3 εκατοστομέτρων. 15-30

279. Κατάγματα οστών λεκάνης ανάλογα με την εντόπιση και τις λειτουργικές διαταραχές 5-30

280. Κάταγμα σώματος ιερού οστού:
α. Χωρίς ορθοκυστικές διαταραχές 10-30
β. Με ορθοκυστικές διαταραχές ανάλογα
με τη βαρύτητα τους 20-50


ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

281. Οισοφάγου στενώσεις οποιασδήποτε αιτιολογίας
α. Χωρίς διαταραχές της σίτισης 5-10
β. Με μέτριες διαταραχές της σίτισης 25-40
γ. Με έντονες διαταραχές της σίτισης 40-60

282. Βλάβες του τοιχώματος του οισοφάγου συγγενείς ή επίκτητις (οισοφαγικές μεμβράνες, κύστεις, καλοήθεις ή κακοήθεις νεοπλασίες, κατάλοιπα χειρουργικών επεμβάσεων κ.λ.π.) ανάλογα με τις διαταραχές σίτισης όπως και στην προηγούμενη παράγραφο με αυξ.αρ.28

283. Αχαλασία του οισοφάγου καθώς και άλλες νευρομυικές διαταραχές της κατάποσης κεντρικής ή περιφερικής αιτιολογίας με λειτουργικές διαταραχές:
α. Ελαφρού βαθμού 0-10
β. Μετρίου βαθμού 20-40
γ. Μεγάλου βαθμού 45-60

284. Κήλη στο οισοφαγικό τμήμα, χρόνια οισοφαγίτις ή έλκος του οισοφάγου ανάλογα με τα αντικειμενικά και τις λειτουργικές διαταραχές. 10-40

285. Έλκος χρόνιο στομάχου ή δωδεκακτύλου ή χρόνια γαστρίτις ανάλογα με τη γενική κατάσταση και τις επιπλοκές. 10-30

286. Γαστρεκτμή ή διατομή του πνευμονογαστρικού νεύρου με ή χωρίς παροχευτική επέμβαση ή άλλες χειρουργικές επεμβάσεις για θεραπεία νόσου του στομάχου ή του δωδεκακτύλου
α. Με καλή γενική κατάσταση και χωρίς λειτουργικές διαταραχές 10-15
β. Με επίδραση στη γενική κατάσταση και λειτουργικές διαταραχές ανάλογα με τη σοβαρότητα των ενοχλημάτων. 15-40
γ. Με έντονα φαινόμενα σύνδρομου DUMPING, ανάλογα με τη γενική κατάσταση του πάσχοντα. 40-60

287. Πυλωρική στένωση με εμφανή διάταση του στομάχου ανάλογα με την απίσχναση του πάσχοντα 20-40

288. Εκκολπώματα του στομάχου ή του δωδεκακτύλου ανάλογα με τις λειτουργικές διαταραχές. 0-10

289. Παθήσεις λεπτου ή παχέος εντέρου χρόνιας ή εντερικά συρίγγια επακόλουθα χειρουργικών επεμβάσεων ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας ανάλογα με την επίδραση στη γενική κατάσταση. 20-60

290. Εκτομή λεπτού εντέρου πολύ εκτεταμένη (υπολειπόμενο τμήμα μήκους μικρότερο από το 1/3 του λεπτού εντέρου) για τραυματική ή άλλη αιτία (θρόμβωση άνω μεσεντέρων αγγείων κ.λ.π.) ανάλογα με την επίδραση στη γενική κατάσταση του πάσχοντα και τη συχνότητα των κενώσεων. 20-40

291. Εκτομή λεπτού εντέρου πολύ εκτεταμένη όπως παραπάνω με συνεξαίρεση τμήματος του προσκειμένου παχέος εντέρου ανάλογα με την επίδραση στη γενική κατάσταση του πάσχοντα και τη συχνότητα των κενώσεων. 40-80

292. Εκκολπωμάτωση του παχέος εντέρου ανάλογα με την έκταση και τις επιπλοκές. 30-50

293. Πολυποδίαση-πολλαπλοί πολύποδες του παχέος εντέρου, ανάλογα με την έκταση και μάλιστα την επέκταση στα άλλα τμήματα του εντερικού σωλήνα. 25-40

294. Ελκώδης κολίτις αιμορραγική με επίδραση στη γενική κατάσταση του πάσχοντα:
α. Ελαφρού βαθμού 10-20
β. Μετρίου βαθμού 20-40
γ. Μεγάλου βαθμού 40-80

295. Κολεκτομή ολική ή ημικολεκτομή αριστερά:
α. Χωρίς μόνιμη παρά φύσιν έδρα 40
β. Με μόνιμη παρά φύσιν έδρα 75

296. Αιμορροίδες πολύ μεγάλου μεγέθους μετά από αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας 0-5

297. Πρόπτωση ορθού ανάλογα με το βαθμό και την ευχέρεια ή όχι ανάταξης 10-25

298. Χαλάρωση σφιγκτήρα πρωκτού:
α. Με ακούσια διαφυγή αερίων 5-10
β. Με ακούσια απώλεια κοπράνων 10-20
γ. Με πρόπτωση του ορθού 15-25

299. Περιεδρικό συρίγγιο που δεν επιδέχεται παραπέρα θεραπεία (μετά από αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας)
α. Εξωσφιγκτηριακό (υποδερμάτιο) 5-10
β. Ενδοσφιγκτηριακό 15-20

300. Ηπατοπάθειες χρόνιες ανάλογα με τη διαταραχή των λειτουργιών του οργάνου (ήπατος) και το στάδιο εξέλιξης:
α. Εμμένουσα ηπατίτις 10-20
β. Χρόνια ενεργός ηπατίτις 20-40

301. Κιρρώσεις ήπατος γενικά
α. Αντιρροπούμενες
β. Μη αντιρροπούμενες

302. Κύστεις συγγενείς ή επίκτητες του ήπατος ανάλογα με τη διαταραχή των λειτουργιών αυτού 10-30

303. Συγγενείς ή επίκτητες ανωμαλίες των χοληφόρων οδών με λειτουργικές διαταραχές
α. Ελαφρού βαθμού
β. Μετρίου βαθμού
γ. Μεγάλου βαθμού

304. Χρόνιες παθήσεις χοληφόρων οδών και χοληδόχου κύστης 10-30

305. Χρόνιες παθήσεις του παγκρέατος και συγγενείς ή επίκτητες κύστεις αυτού με λειτουργικές διαταρχές
α. Ελαφρού βαθμού 10-20
β. Μετρίου βαθμού 20-30

306. Παγκρεατεκτομή ανάλογα με τις λειτουργικές διαταραχές και τις επιπτώσεις στη γενική κατάσταση του πάσχοντα
α. Μερική 20-50
β. Ολική 70-95.


ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

307. Συγγενείς ανωμαλίες ουροποιητικού συστήματος
α. Χωρίς διαταραχές της λειτουργίας των νεφρών 0-10
β. Με έκπτωση της λειτουργικής ικανότητας των νεφρών ανάλογα με το βαθμό της νεφρικής ανεπάρκειας όπως και στην επόμενη παράγραφο με αυξ.αριθ.308 καθορίζεται.

308. Χρόνια έκπτωση της λειτουργικής ικανότητας των νεφρών, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια συνεπεία αμφιπλεύρων παθήσεων (νέφρωση, χρόνια νεφρίτις ή πυελονεφρίτις, λιθίαση κλπ.)
ή συγγενών ανωμαλιών:
α. Μικρού βαθμού 25-40
β. Μετρίου βαθμού 40-70
γ. Μεγάλου βαθμού 70-100

309. Λιθίαση, συγγενείς ανωμαλίες του ενός νεφρού με έκπτωση της λειτουργικής ικανότητας αυτού. 10-25 Στην αμίπλευρη εντόπιση των παραπάνω παθήσεων προστίθενται τα ποσοστά που αντιστοιχούν σε κάθε νεφρό ή ο βαθμό μείωσης ικανότητας εκτιμάται ανάλογα με το βαθμό της νεφρικής ανεπάρκειας όπως καθορίζεται στην παρ. με αυξ.αρ.308.

310. Μερική εκτομή του ενός νεφρού με φυσιολογική λειτουργική ικανότητα του άλλου. 15

311. Εκτομή του ενός νεφρού (νεφρεκρομή) για οποιαδήποτε αιτία με φυσιολογική λειτουργική ικανότητα του άλλου. 30

312. Νεφρεκτομή ετερόπλευρη με πλημμελή λειτουργία του άλλου νεφρού ανάλογα με το βαθμό της νεφρικής ανεπάρκειας όπως στην παράγραφο με αυξ.αριθμό 308.

313. Νεφρεκτομή μόνιμη του μονήρους νεφρού (περιοδική αιμοκάθαρση). 70-100

314. Μεταμόσχευση νεφρού ανάλογα με το αποτέλεσμα, δηλαδή τυχόν υφιστάμενο βαθμό νεφρικής ανεπάρκειας όπως και στην παρ. με αυξ. αριθ.308 καθορίζεται.

315. Στενώματα ουρητήρια οοιασδήποτε αιτιολογίας ανάλογα με τις επιπλοκές (πυελονεφρίτις λιθίαση κ.λ.π.) και τις επιπτώσεις στη λειτουργική ικανότητα του νεφρού όπως στην παρ. με αυξ.αριθ.309 καθορίζεται.

316. Ουρητηροεντερικό συρίγγιο, ανάλογα με τις επιπτώσεις στη λειτουργική ικανότητα του νεφρού και τις διαταραχές της ηλεκτρολυτικής ισορροπίας. 20-40

317. Εγχειρητική εκτροπή των ούρων προς το έντερο ανάλογα με τις επιπλοκές (ετερόπλευρη ή αμφίπλευρη ανιούσα πευλονεφρίτις) και τις διαταραχές της ηλεκτρολυτικής ισορροπίας. 30-50

318. Εγχειρητική εκτροπή των ούρων προς το έντερο με νεφρική ανεπάρκεια ανάλογα με το βαθμό αυτής όπως στην παράγραφο με αυξ. αριθμ.308 καθορίζεται.

319. Ουρητηροδερμοστομία ή ουρητηροεντεροδερμοστομία μόνιμη χωρίς νεφρική ανεπάρκεια:
α. Ετερόπλευρη 20-30
β. Αμφίπλευρη 30-40

320. Ουρητηροδερμοστομία ή ουρητηροεντεροδερμοστομία αμφίπλευρη, μόνιμη με νεφρική αυτεπάρκεια ανάλογα με το βαθμό αυτής όπως στηνπαρ. με αυξ.αριθ. 308 καθορίζεται.

321. Πλαστικές εγχειρήσεις ουρητήρα ή αντικατάσταση αυτού με έλικα λεπτού εντέρου ή συνθετική ύλη:
α. Ετερόπλευρη με φυσιολογική λειτουργία του άλλου νεφρού. 15-20
β. Ετερόπλευρη, με πλημμελή λειτουργία του άλλου νεφρού. 20-40

322. Πλαστικές εγχειρήσεις ουρητήρα του μονήρους νεφρού ή αντικατάσταση αυτού με έλικα λεπτού εντέρου ή συνθετικής ύλης.

323. Πλαστικές εγχειρήσεις ουρητήρα ή αντικατάσταση αυτού από έντερο ή συνθετική ύλη ετερόπλευρο ή αμφίπλευρα με νεφρική ανεπάρκεια, ανάλογα με το βαθμό αυτής όπως στην παρ. με αυξ. αριθ.308 καθορίζεται.

324. Διαταραχές της λειτουργίας της ουροδόχου κύστης νευρογενούς ή άλλης αιτιολογίας
α. Χωρίς αξιόλογη κατακράτηση ούρων σ΄αυτή (υπόλειμμα ούρων μικρότερο των 100 κ.εκ.) ή επιπτώσεις στη ανώτερη μοίρα του ουροποιητικού συστήματος (χρόνια πυελονεφρίτις, λιθίαση κ.λ.π.).
β. Με αξιόλογη κατακράτηση ούρων σ΄αυτή και επακόλουθο χρόνια νεφρική ανεπάρκεια ανάλογα με το βαθμό αυτής όπως στην παρ. με αυξ.αριθ.308 καθορίζεται.

325. Ακράτεια ούρων χωρίς άλλες διαταραχές (μεμονωμένη)
α. Σε άνδρα 25-30
β. Σε γυναίκα 30-40

326. Κυστεοστομία μόνιμη25-30

327. Κυστεοκολπικό ή συρίγγιο μόνιμο ανάλογα με την ένταση και την εμμονή των επιπλοκών (χρόνια κυστίτις κ.λ.π.) και την ποσότητα των αποβαλλομένων ούρων.

328. Ρίκνωση ουροδόχου κύστης οποιασδήποτε αιτιολογίας
α. Χωρίς επιπλοκές από την ανώτερη μοίρα του ουροποιητικού συστήματος. 25-40
β. Με επιπλοκές από την ανώτερη μοίρα του ουροποιητικού συστήματος (Χρόνια λοίμωξη, λιθίαση κ.λ.π ) και χρόνια νεφρική ανεπάρκεια ανάλογα με το βαθμό αυτής όπως στην παράγραφο με αυξ. αρ.308 καθορίζεται.

329. Εκκολπωμάτωση ουροδόχου κύστης:
α. Χωρίς κατακράτηση ούρων ή επιπλοκές από το ουροποιητικό σύστημα. 10-20
β. Με κράτηση ούρων και επιπλοκές ανάλογα με τη φύση και την ένταση αυτών όπως στις παραγράφους με αυξ. αριθμ. 308, 309 και 314 καθορίζεται.

330. Κυστεκτομή ολική με εκτροπή των ούρων όπως στις παραγράφους με αυξ. αριθ.317, 318, 319 και 320 καθορίζεται.

330. Κυστεκτομή ολική με εκτροπή των ούρων όπως στις παραγράφους με αυξ.αριθμ.317,318,319, 320 καθορίζεται.

331. Κυστεκτομή ολική με σχηματισμό νεοκύστης από έλικα εντέρου:
α. Χωρίς επιπλοκές από την ανώτερη μοίρα του ουροποιητικού συστήματος, ανάλογα προς το βαθμό αποκατάστασης της ούρησης.
β. Με επιπλοκές από την ανώτερη μοίρα του ουροποιητικού συστήματος (χρονία ανιούσα λοίμωξη, λιθίαση κλπ.) ανάλογα με την έντασή τους και το βαθμό αποκατάστασης της ούρησης. 40-70

332. Επίσχεση ούρων ατελής συνεπεία υποκυστικού κωλύματος (στενώματα ουρήθρας, δυσεκτασία αυχένα κύστης, υπερτροφία προστάτου):
α. Με υπόλειμμα ούρων μέχρι 100 κ.εκ. και χωρίς επιπλοκές από το ανώτερο ουροποιητικό σύστημα. 10-15
β. Με υπόλειμμα ούρων των 100 κ.εκ. και επιπλοκές από το ανώτερο ουροποιητικό σύστημα (χρονία λοίμωξη, λιθίαση κ.λ.π.). 15-30
γ. Με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, ανάλογα με το βαθμό αυτής όπως στην παράγραφο με αυξ.αριθ.308 καθορίζεται.

333. Στενώματα ουρήθρας οποιασδήποτε αιτιολογίας:
α. Περιωρισμένης έκτασης που δεν συνεπάγονται κατακράτηση ούλων στην κύστη και δεν απαιτούν διαστολές. 0-5
β. Περιωρισμένης έκτασης που δεν συνεπάγονται κατακράτηση ούρων στην κύστη που απαιτούν όμως περιοδικές διαστολές (ανά μήνα και περισσότερο) 5-20
γ. Εκτεταμένα τριχοειδή που απαιτούν συχνές διαστολές και συνοδεύονται από επιπλοκές (ανιούσα λοίμωξη λιθίαση, υποτροπιάζουσα προστατοεπιδιδυμίτις) 25-60

334. Ουρηθροκεντρικά ή ουρηθροκολπικά συρίγγια, μετά από αποτυχία της εγχειρητικής θεραπείας ή αντένδειξη εφαρμογής αυτής ανάλογα με τις επιπλοκές. 10-30

335. Ουρηθροδερματικά-ουρηθροπερινεικά ή ουρηθροπεικά συρίγγια, ανάλογα προς την ποσότητα των αποβαλλομένων ούρων και τη δυνατότητα χρησιμοποίησης ουροσυλλέκτου 10-30

ΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Αρρενος

336. Ακρωτηριασμός πέους25-40

337. Ουλές πέους που παρακωλύουν τη συνουσία ή νευρογενής αδυναμία στύσεων. 25-40

338. Τραυματική απώλεια και των δύο όρχεων ή αμφίπλευρη αρχεκτομή. 30-60

339. Βλάβες του ενός ή και των δύο όρχεων (οποιασδήποτε αιτιολογίας) που καθιστούν το άτομο στείρο. 25-60

340. Βλάβες των όρχεων όπως παραπάνω με εμφανή ορμονική ανεπάρκεια. 28-40

Θήλυκος

341. Γυναικολογικά ενδοκρινικά σύνδρομα:
α. Σύνδρομο SHEEGAM (ολική ανεπάρκεια προσθίου λοβού υπόφυσης μετά από αξιόλογη αιμορραγία κατά την διάρκεια δυσκόλου τοκετού), ανάλογα με τη βαρύτητα. 20-50
β. Σύνδρομο αρρενοποίησης 5-10

342. Ωοθηκεκτομή αμφοτερόπλευρη σε γυναίκα ηλικίας μικρότερης των 45 ετών με σύνδρομο ωοθηκικής ανεπάρκειας παρά την συστηματική συντηρητική θεραπεία, ανάλογα με τη σοβαρότητα των ενοχλημάτων. 5-15

343. Η υστερεκτομή αυτή καθ΄εαυτήν δεν συνεπάγεται καμιά μείωση της ικανότητας για εργασία.

344. Η ανικανότητα για τεκνοποίηση εξετάζεται μόνο ανάλογα με τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στην ψυχική σφαίρα.

345. Χρόνιες φλεγμονώδεις παθήσεις μήτρας, παραμητρίων και ωοθηκών ανάλογα με την σοβαρότητα των ενοχλημάτων και τις λειτουργικές διαταραχές 10-25

346. Πρόπτωση μήτρας ολική, εφ΄όσον η εγχειρητική θεραπεία ή η συγκράτηση με πεσσό καθίσταται αδύνατη. 20-30

347. Κυστεοκήλη μεγάλου βαθμού με απώλεια ούρων κατά το βήχα μετά από αποτυχία της εγχειρητικής θεραπείας ή σε περίπτωση αντένδειξης εφαρμογής της. 10-20

348. Συρίγγια κυστεοκολπικά, ουρηθροκολπικά, ουρητηροκολπικά ή ορθοκολπικά μετά από αποτυχία της εγχειρητικής θεραπείας ή σε περίπτωση αυτένδειξης εφαρμογής της ανάλογα με την ένταση και εμμονή των επιπλοκών και την ποσότητα των αποβαλλομένων ούρων. 10-30

349. Κιρσοί έξω γεννητικών οργάνων πολύ εκτεταμένοι που δεν επιδέχονται εγχειρητική θεραπεία. 5-10

350. Ελεφαντίαση έξω γεννητικών οργάνων εκτεταμένη μετά από αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας. 5-15


ΜΕΛΗ

Ανω Ακρα

351. Δυσκαμψία αρθρώσεων αντίχειραΔεξ. Αριστ
α. Μεσοφαλαγγικής 1-40-3
β. Μετακαρποφαλαγγιστής 1-30-1
γ. Μεσοφαλαγγικής και μετακαρποφαλαγγικής 3-72-5

352. Δυσκαμψία αρθρώσεων δείκτη
α. Μεσοφαλαγγικής (πρώτης ή δεύτερης) 0-30-2
β. Μετακαρποφαλαγγικής 1-20
γ. Και των δύο μεσοφαλαγγικών και της μετακαρποφαλαγγικής
(1) Δάκτυλος σε έκταση 5-104-8
(2) Δάκτυλος σε κάμψη 3-62-5

353. Δυσκαμψία ανθρώσεων μέσου ή παραμέσου δακτύλου
α. Μιας μόνο άρθρωσης 0-10
β. Ολων των αρθρώσεων 2-41-3

354. Δυσκαμψία αρθρώσεων μικρού δακτύλου χειρός:
α. Μιάς μόνο άρθρωσης 0-10
β. Ολων των αρθρώσεων 1-30-2

355. Δυσκαμψία αρθρώσεων όλων των δακτύλων εκτός του αντίχειρα:
α. Δυσχέρεια που αφορά στην έκταση των δακτύλων 7-125-8
β. Δυσχέρεια που αφορά στην κάμψη των δακτύλων. 10-188-15

356. Δυσκαμψία αρθρώσεων όλων των δακτύλων:
α. Δυσχέρεια που αφορά στην έκταση των δακτύλων 10-187-13
β. Δυσχέρεια που αφορά στην κάμψη των δακτύλων 12-2010-15

357. Αγγύλωση αρθρώσεων αντίχειρα:
α. Μεσοφαλαγγικής 32
β. Μετακαρποφαλαγγικής 53
γ. Μεσοφαλαγγικής και μετακαρποφαλαγγικής 1512
δ. Καρπομετακαρπικής 8-106-8
ε. Ολων των αρθρώσεων:
(1) Αντίχειρας σε έκταση 2520
(2) Αντίχειρας σε κάμψη 2018

358. Αγκύλωση αρθρώσεων δείκτη:
α. Πρώτης μεσοφαλλαγικής 65
β. Δεύτερης μεσοφαλαγγικής 21
γ. Και των δύο μεσοφαλαγγικών 108
δ. Μετακαρποφαλαγγικής 54
ε. Και των δύο μεσοφαλαγγικών και της μετακαρποφαλαγγικής 1512

359. Αγκύλωση αρθρώσεων μέσου δακτύλου:
α. Πρώτης μεσοφαλαγγικής 65
β. Δεύτερης μεσοφαλαγγικής 21
γ. Και των δύο μεσοφαλαγγικών 7
δ. Μετακαρποφαλαγγικής 4
ε. Και των δύο μεσοφαλαγγικών και της μετακαρποφαλαγγικής 10

360. "Αγκύλωση αρθρώσεων παραμέσου δακτύλου:
α. Πρώτης μεσοφαλαγγικής 32
β. Δεύτερης μεσοφαλαγγικής 21
γ. Και των δύο μεσοφαλαγγικών 54
δ. Μετακαρποφαλαγγικής 32
ε. Αμφοτέρων των μεσοφαλαγγικών και της μετακαρποφαλαγγικής 87

361. Αγκύλωση αρθρώσεων μικρού δακτύλου χεριού:
α. Πρώτης μεσοφαλαγιικής 32
β. Δεύτερης μεσοφαλαγγικής 21
γ. Και των δύο μεσοφαλαγγικών 53
δ. Μετακαρποφαλαγγικής 21
ε. Και των δύο μεσοφαλαγγικών και της μετακαρποφαλαγγικής 65

362. Ψευδάρθρωση ονυχοφόρου φάλαγγας δακτύλων:
α. Αντίχειρα 54
β. Δείπνου 43
γ. Υπολοίπων δακτύλων 21

363. Ψευδάρθρωση φαλάγγων δακτύλων εκτός της νυχοφόρου:
α. Αντίχειρα 1512
β. Δείκτη 108
γ. Υπόλοιπων δακτύλων 54

364. Εξαρθρήματα φαλάγγων δακτύλων μη ανατασσόμενα, ανάλογα με την επακόλουθη δυσκαμψία ή αγκύλωση όπως στην παρ.

365. Ακρωτηριασμός (ή απεξάρθρωση) δακτύλου) μερικός ή πλήρης:

α. Αντίχειρα:
(1) Ονυχοφόρου φάλαγγας 108
(2) Και των δύο φαλάγγων 3020
(3) Και των δύο φαλάγγων και
του πρώτου μετακαρπίου 3525

β. Δείκτη
(1) Ονυχοφόρου φάλαγγας 54
(2) Δύο τελευταίων φαλάγγων 108
(3) Ολων των φαλάγγων 108

δ. Παραμέσου δακτύλου
(1) Ονυχοφόρου φάλαγγας 10
(2) Δύο τελευταίων φαλάγγων 54
(3) Ολων των φαλάγγων 86

ε. Μικρού δακτύλου
(1) Ονυχοφόρου φάλγας 10
(2) Δύο τελευταίων φαλάγγων 54
(3) Ολων των φαλάγγων 75

366. Ακρωτηριασμός ή απεξάρθρωση δύο δακτύλων:
α. Αντίχειρα και δείκτη
β. Αντίχειρα και ενός από τους τρεις τελευταίους δακτύλους 3025
γ. Δείκτη και ενός από τους τρεις τελευταίου δακτύλους 2520
δ. Μέσου και παράμεσου 2520
ε. Μέσου και μικρού 2015
ζ. Παράμεσου και μικρού 1210

367. Ακρωτηριασμός ή απεξάρθρωση τριών δακτύλων:
α. Αντίχειρα, δείκτη και μέσου 4540
β. Αντίχειρα, δείκτη και παράμεσου 4440
γ. Αντίχειρα, δείκτη και μικρού 4440
δ. Αντίχειρα, μέσου και παράμεσου 4030
ε. Αντίχειρα μέσου και μικρού 3828
ζ. Δείκτη, μέσου και παράμεσου 3020
η. Δείκτη, μέσου και μικρού 2818
θ. Δείκτη, παράμεσου και μικρού 2822
ι. Μέσου, παράμεσου και μικρού 2520

368. Ακρωτηριασμός ή απεξάρθρωση τεσσάρων δακτύλων
α. Αντίχειρα, δείκτη και δύο άλλων δακτύλων
β. Αντίχειρα και των τριών τελευταίων δακτύλων
γ. Τεσσάρων δακτύλων εκτός του αντίχειρα

369. Ακρωτηριασμός ή απεξάρθρωση όλων των δακτύλων του ενός χεριού 5545

370. Ακρωτηριασμός ή απεξάρθρωση όλων των δακτύλων και των δακτύλων και των δύο χεριών 90

371. Ακρωτηριασμός ή απεξάρθρωση των αντιχείρων και επτά από τα υπόλοιπα δάκτυλα και των δύο χεριών. Σημείωση: Στις υπόλοιπες ενδεχόμενες περιπτώσεις ο βαθμός μείωσης της ικανότητας για εργασία προσδιορίζεται με άθροισμα των αναλογούντων στις υφιστάμενες βλάβες επί μέρους βαθμών μείωσης ικανότητας για εργασία προσδιορίζεται με άθροισμα των αναλογούντων στις υφιστάμενες βλάβες επί μέρους βαθμών μείωσης ικανότητας για εργασία. Το άθροισμα τους σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80%.

372. Ανικανότητα χρήσης του χεριού οριστική, αποτέλεσμα οποιονδήποτε βλαβών ή διατήρησης των δακτύλων σε θέση μόνιμης έκτασης ή κάμψης (ισχαιμική σύσπαση VOLKMAN νόσος DUPUTREN κ.λπ.) που συνεπάγεται:
α. Πλήρη αχρηστία του χεριού 6545
β. Μερική αχρηστία του χεριού ανάλογα με τη λειτουργική χρησιμότητα του αντίχειρα 20-5015-40

373. Παλαιό κάταγμα μετακαρπίων που πωρώθηκε σε πλημμελή θέση με υπερτροφικό πώρο, ανάλογα με το βαθμό παρεμπόδισης της κινητικότητας των συστοίχων δακτύλων. 5-154-10

374. Παλαιά κατάγματα 1ου ή 5ου μετακαρπίου με απώλεια οστικής ουσίας και δευτεροπαθούς παρέκκλισης του χεριού ή σημαντικής κινητικής δυσχέρειας των δακτύλων 10-208-15

375. Εξάρθρημα μόνιμο, μη ανατασσόμενο των δύο τελευταίων μετακαρπίων 10-158-12

376. Εξάρθρημα μόνιμο, μη ανατασσόμενο, όλων των μετακαρπίων, ανάλογα με την κινητική δυσχέρεια των δακτύλων. 30-4020-40

377. Απώλεια ολική της άκρας χειρός (απεξάρθρωση πολύ χαμηλός ακρωτηριασμός αντιβραχίου, άτυπος ακρωτηριασμός, απεξάρθρωση όλων των μετακαρπίων).
α. Μονόπλευρη 6050
β. Αμφίπλευρη 100

378. Δυσκαμψία καρπού που αφορά:
α. Την έκταση και την κάμψη 3-72-5
β. Τον πρηνισμό και υπτιασμό 4-83-5
γ. Την έκταση, την κάμψη, τον πρηνισμό και υπτιασμό (μικτή) 10-158-12

379. Αγκύλωση του καρπού:
α. Σε έκταση και ημιπρηνισμό με διατήρηση της κινητικότητας του αντίχειρα και των δακτύλων 1814
β. Σε έκταση και πρηνισμό με διατήρηση της κινητικότητας του αντίχειρα και των δακτύλων 2218
γ. Σε έκταση και σε πρηνισμό με δυσκαμψία των δακτύλων 3025
δ. Σε έκταση και υκτιασμό ανάλογα με το βαθμό κινητικότητας του αντίχειρα και των δακτύλων 30-4025-30
ε. Σε κάμψη και πρηνισμό ανάλογα με το βαθμό κινητικότητας του αντίχειρα και των δακτύλων 35-4530-35
ζ. Σε κάμψη και υπτιασμό με διατήρηση της κινητικότητας του αντίχειρα και των δακτύλων 4030
η. Σε κάμψη και υπτιασμό με αγκύλωση των δακτύλων (αχρηστία της άκρας χειρός) 6050

380. Ευρεία διέκπριση ή μεγάλη τραυματική απώλεια ουσίας οστών καρπού (αιωρούμενος καρπός) 4030

381. Κατάγματα οστών αντιβραχίου παλαιά που πωρώθηκαν σε πλημμελή θέση με επακόλουθα:
α. Λειτουργική δυσχέρεια της άκρας χειρός 5-104-8
β. Εμφανή περιορισμό του υπτιασμού 5-104-8
γ. Εμφανή περιορισμό του πρηνισμού 8-126-10

382. Κατάγματα οστών ανιβραχίου παλαιά που πωρώθηκαν με κατάργηση των κινήσεων πρηνισμού και υπτιασμού και μονίμου διατήρησης:
α. Σε θέση ημιπρηνισμού 1210
β. Σε θέση πλήρους πρηνισμού 2015
γ. Σε θέση πλήρους υπτιασμού 3020

383. Ψευδάρθρωση ενός των οστών του αντιβραχίου:
α. Στερεά 1-51-4
β. Χαλαρά 5-104-8

384. Ψευδάρθρωση και των δύο οστών του αντιβραχίου:
α. Στερεά 108
β. Χαλαρά (αντιβράχιο αιωρούμενο) ανάλογα με το βαθμό δυσχρηστίας της άκρας χειρός 20-4015-30

385. Εκτεταμένη απώλεια ουσίας ενός από τα οστά του αντιβραχίου με σύστοιχο παρέκκλιση της άκρας χειρός ανάλογα με το βαθμό δυσχρηστίας αυτής 20-40

386. Ακρωτηριασμός αντιβραχίου
α. Περιφερειακά από το άνω τριτημόριο 6050
β. Κεντρικά από το άνω τριτημόριο 6555

387. Δυσκαμψία αγκώνα με διατήρηση ενεργητικής κάμψης:
α. Μεταξύ 75 και 110 μοιρών 1510
β. Μεταξύ 75 μοιρών και τελείας κάμψης 108
γ. Μεταξύ 0 και 100 μοιρών 43
δ. Μεταξύ 0 και 45 μοιρών ή 110 και 150 μοιρών 2518
ε. Μεταξύ 0 και 60 μοιρών 1510

388. Δυσκαμψία αγκώνα που αφορά στις κινήσεις στροφής αντιβραχίου (πρηνισμού-υπτιασμού).

389. Αγκύλωση αγκώνα:
α. Σε έκταση μεταξύ 0 και 45 μοιρών 30-3520-25
β. Σε έκταση μεταξύ 45 και 90 μοιρών 25-3015-20
γ. Σε κάμψη μεταξύ 90 και 120 μοιρών 35-4025-30
δ. Σε κάμψη μεταξύ 120 και 150 μοιρών 45-5040-45

390. Αγκύλωση ωλενοβραχιονίου άρθρωσης σε ευνοϊκή θέση με διατήρηση των στροφικών κινήσεων (πρηνισμού-υπτιασμού)
α. Σε κάμψη μεταξύ 70 και 110 μοιρών 2015
β. Σε κάμψη σε οξεία γωνία μεταξύ 110 και 150 μοιρών 2520

391. Αγκύλωση ωλενοβραχιονίου άρθρωσης σε πλημμελή θέση-σε έκταση σε γωνία μεταξύ 0 και 70 μοιρών με διατήρηση των στροφικών κινήσεων (πρηνισμού-υπτισμού). 3530

392. Ευρεία διέκπριση ή μεγάλη τραυματική απώλεια ουσίας οστών αγκώνα:
α. Αγκώνας κινητός προς όλες τις διευθύνσεις, ενεργητική έκταση κατηργημένη ενεργητική κάμψη δυνατή 30-4025-30
β. Αγκώνας αιωρούμενος 5040

393. Απεξάρθρωση αγκώνα

394. Κάταγμα βραχιονίου οστού παλαιό που πωρώθηκε σε πλημμελή θέση με παραμόρφωση ή βράχυνση και μυική ατροφία 5-154-12

395. Ψευδάρθρωση βραχιονίου οστού που εντοπίζεται:
α. Περί την μεσότητα του βραχίονα 3020
β. Κοντά στην άρθρωση του αγκώνα ή του ώμου 4030

396. Ακρωτηριασμός του βραχίονα:
α. Περιφερικά του άνω τριτημορίου 6560
β. Κεντρικά του άνω τριτημορίου 65-7060-65

397. Δυσκαμψία της κατ΄ώμου άρθρωσης 5-154-12

398. Αγκύλωση της κατ΄ ώμον άρθρωσης
α. Με διατήρηση της ενεργητικής κίνησης της ωμοπλάτης 3020
β. Με κατάργηση της ενεργητικής κίνησης της ωμοπλάτης 4035

399. Περιαρθίτις του ώμου επώδυνη χρόνια ανάλογα με το βαθμό του περιορισμού των κινήσεων 5-205-15

400. Χαλαρότητα του ώμου συνδεσμικής ή θυλακικής αιτιολογίας 2015

401. Εξάρθρημα του ώμου που υποτροπιάζει: ανάλογα με τη συχνότητα των υποτροπών 10-208-15

402. Ευρεία διέκπριση ή μεγάλη τραυματική απώλεια ουσίας των συνιστώντων την κατ΄ώμου άρθρωση οστών (αιωρούμενος ώμος) 6045

403. Απεξάρθρωση του ώμου7570

404. Ακρωτηριασμός ή απεξάρθρωση αμφοτέρων των άνω άκρων σε οποιαδήποτε ύψος 100

405. Κάταγμα κλειδός που πωρώθηκε σε πλημμελή θέση με μεγάλη βράχυνση ανάλογα με τις λειτουργικές διαταραχές. 0-100-8

406. Ατροφία μυών άνω άκρου μεμονωμένη
α. Ωμικής ζώνης 10-155-12
β. Βραχίονα και αντιβραχίου 5-104-8
γ. Ακρας χειρός 2-52-4

407. Νευρίτιδες χρόνιες επίμονες ανάλογα με την εντόπιση και την ένταση των ενοχλημάτων και τις υπόλοιπες  διαταραχές (αγγειοκινητικές, τροφικές, των αντανακλαστικών κ.λ.π.). 10-408-30

408. Παραλύσεις νεύρων άνω άκρων τραυματικής ή άλλης αιτιολογίας όπως στις παραγράφους με αυξ.αριθμ.81 έως 86 καθορίζεται.


Κάτω Ακρα

409. Δυσκαμψία άρθρωσης δακτύλων άκρου ποδός 0-5

410. Αγκύλωση άρθρωσης δακτύλων άκρου ποδός:
α. Σε ευνοϊκή θέση (ευθείαση) 0-4
β. Σε πλημμελή θέση (σε υπερέκταση, κάμψη ή υπαλληλία) 2-5

411. Αγκύλωση όλων των αρθρώσεων των τεσσάρων πρώτων δακτύλων του άκρου ποδός:
α. Σε ευνοϊκή θέση (σε ευθείαση) 5
β. Σε πλημμελή θέση (σε υπερέκταση, κάμψη ή υπαλληλία) 8-10

412. Αγκύλωση όλων των αρθρώσεων των τριών πρώτων δακτύλων του άκρου ποδός σε πλημμελή θέση (σε υπερέκταση, κάμψη ή υπαλληλία) 6-8

413. Ακρωτηριασμός ή απεξάρθρωση μεγάλου δακτύλου του άκρου ποδός:
α. Ονυχοφόρου φάλαγγας 2
β. Και των δύο φαλάγγων 5

414. Ακρωτηριασμός ή απεξάρθρωση υπολοίπων δακτύλων του άκρου ποδός μερική ή πλήρης.

415. Ακρωτηριασμός μεγάλου δακτύλου άκρου ποδός και του πρώτου μεταταρσίου. 10

416. Ακρωτηριασμός μεγάλου και δευτέρου δακτύλου άκρου ποδός. 7

417. Ακρωτηριασμός μεγάλου, δευτέρου και τρίτου δακτύλου άκρου ποδός 7

418. Ακρωτηριασμός δευτέρου τρίτου και τετάρτου δακτύλου άκρου ποδός 4
419. Ακρωτηριασμός τριών τελευταίων δακτύλων άκρου ποδός 5

420. Ακρωτηριασμός όλων των δακτύλων του άκρου ποδός ανάλογα με την κατάσταση των ουλών 10-20

421. Ακρωτηριασμός ή υπεξάρθρωση:
α. Πρώτου μεταταρσίου 10
β. Οποιουδήποτε από τα υπόλοιπα μετατάρσια 5
γ. Πρώτου και δεύτερου μεταταρσίου 15
δ. Τριών τελευταίων μεταταρσίων 15
ε. Ολων των μεταταρσίων (LISFRANC) 25

422. Παλαιά κατάγματα ή εξαρθρήματα μεταταρσίων ή οστών του ταρσού ή συνδυασμένα κατάγματα-εξαρθρήματα αυτών με επακόλουθα:
α. Πελματιαία προβολή των κεφαλών των μεταταρσίων (πτώση του πέλματος του ποδός) ανάλογα με την ένταση του προκαλουμένου πόνου κατά το βάδισμα ή τη στήριξη.
β. Μόνιμη παρέκκλιση του άκρου ποδός σε προσαγωγή, απαγωγή ή στροφή (τραυματική στρεβλοποδίά), ανάλογα με το βαθμό της παραμόρφωση και της δυσχέρειας βαδίσματος.
γ. Τραυματική στρεβλοποδία με μεγάλο βαθμό παραμόρφωσης του άκρου ποδός, μόνιμη κατάργηση ενεργητικών κινήσεων των δακτύλων αυτού και ατροφία των μυών της κνήμης.

423. Παλαιό συντριπτικό κάταγμα της πτέρνας που πωρώθηκε:
α. Με ελαφρά καθίζηση του σώματος της, επακόλουθο τραυματική αρθρίτιδα της αποστραγαλικής άρθρωσης και μετρίουβαθμού δυσχέρεια βαδίσματος ή ορθοστασίας. 10-15
β. Μετά μεγάλου βαθμού καθίζησης του σώματος της, εξάλειψη της πελματιαίας (ποδικής)καμάρας και μεγάλου βαθμού δυσχέρειας βαδίσματος και ορθοστασίας . 25-30

424. Ακρωτηριασμός ή απεξάρθρωση
α. Ταρσομεταταρσική (κατά την διάρθρωση του LISFRANC) 25
Β. Μεσοταρσική (κατά την εγκαρσία του ταρσού διάρθρωση του CHOPART). 30
γ. Ατυπος ενδοταρσικός (PIROCOFF) ή υποστραγαλικός 40

425. Δυσκαμψία ποδοκνημικής άρθρωσης:
α. Με θέση του άκρου ποδός ή του κολοβώματος αυτού ευνοική και διατήρηση πλάτους κίνησης μέχρι 15 προς την κάθε πλευρά της ορθής γωνίας. 0-10
β. Με θέση πλημμελή του άκρου ποδός ή του κολοβώματος του (πτερνοποδία ή ιπποποδία). 10-30

426. Αγκύλωση ποδοκνημικής άρθρωσης:
α. Σε ορθή γωνία χωρίς παραμόρφωση του άκρου ποδός και με επαρκή κινητικότητα των δακτύλων 10
β. Σε ορθή γωνία με παραμόρφωση ή ατροφία του άκρου ποδός και περιορισμός της κινητικότητας των δακτύλων. 20

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΠΙΝΑΚΑΣ
Εκτίμηση βαθμού μείωσης ικανότητας για εργασία (ποσοστά αναπηρίας) ανάλογα με την ελάττωση της ακουστικής οξύτητας του ενός ή και των δύο ετών.

Η ελάττωση της ακουστικής οξύτητας πρέπει να εκτιμάται ακουσμετρικά και σύμφωνα με τη διεθνή σταθερά (ISO).

ΔΕΞΙΟ ΟΥΣ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΚΟΗ
Έκπτωση ακ. οξ. 0 - 25%

ΕΛΑΦΡΑ ΒΑΡΗΚΟΙΑ
Έκπτωση ακ. οξ. 26 - 45%

ΜΕΣΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΒΑΡΗΚΟΙΑ
Έκπτωση ακ. οξ. 46 - 65%

ΕΚΔΗΛΗ ΒΑΡΗΚΟΙΑ
Έκπτωση ακ. οξ. 66 - 85%

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΩΦΩΣΗ
Έκπτωση ακ. οξ. 86 - 95%

KΩΦΩΣΗ
Έκπτωση ακ. οξ. 96 - 100%

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΚΟΗ
Έκπτωση ακουστ. οξ. 0 - 25% 0 0 10 10 15 15

ΕΛΑΦΡΑ ΒΑΡΗΚΟΙΑ
Έκπτωση ακουστ. οξ. 26 - 45% 0 15 20 20 30 30

ΜΕΣΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΒΑΡΗΚΟΙΑ
Έκπτωση ακουστ. οξ. 46 - 65% 10 20 30 30 40 40

ΕΚΔΗΛΗ ΒΑΡΗΚΟΙΑ
Έκπτωση ακουστ. οξ. 66 - 85% 10 20 30 45 50 55

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΩΦΩΣΗ
Έκπτωση ακουστ. οξ. 86 - 90% 15 30 40 50 60 60

ΚΩΦΩΣΗ
Έκπτωση ακουστ. οξ. 96 - 100% 15 30 40 50 60 70

Σημείωση :
Σε περιπτώσεις που η ακοή βελτιώνεται με χρησιμοποίηση ακουστικής συσκευής τότε ανάλογα με την υπό εξέταση περίπτωση ο βαθμός μείωσης της ικανότητας για εργασία από βαρηκοία θα ελαττώνεται 5-10 μονάδες με το βαθμό βελτίωσης της ακοής.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B΄
ΠΙΝΑΚΑΣ
Εκτίμησης βαθμού μείωσης ικανότητας για εργασία (ποσοστών αναπηρίας), ανάλογα με την ελάττωση της οπτικής οξύτητας του ενός και των δύο οφθαλμών.

κάτω
10- 5/10 4/10 3/10 2/10 1-2/10 1/10 1/20 1/20 0
10-5/10 0 5 10 10 15 20 25 25 25
4/10 5 10 15 15 20 20 30 30 35
3/10 10 15 20 30 35 35 40 45 45
2/10 10 15 30 30 35 40 45 50 55
1-2/10 15 20 35 35 45 50 55 60 60
1/10 20 20 35 40 50 60 70 85 85
1/20 25 30 40 45 55 70 85 90 95

κάτω
1/20 25 30 45 50 60 85 90 95 100
0 25 35 45 55 60 85 95 100 100
Σημείωση: Η οπτική οξύτητα εκτιμάται με διόθρωση με κλασσικά γυαλιά ή φακούς επαφής.

Καταχωρήθηκε από:
Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών
Υπηρεσία διαχείρισης ψηφιακής πληροφόρησης