Μενού    Παράκαμψη του μενού πλοήγησης
Αρχική
Ε.Ο.Τ.
Επικαιρότητα
Νομοθεσία
Θέματα τυφλότητας
Πολιτισμός
Αθλητισμός
Επικοινωνία
Αναζήτηση "
  Βρείτε
Κωδικός Μέλους

  Είσοδος Μελών
Επικοινωνία

Για να εγγραφείτε στο newsletter τής Ε.Ο.Τ., στείλτε ένα e-mail με θέμα «Εγγραφή στο newsletter» στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου eoty@hotmail.gr

Η φωνητική πύλη τής Ε.Ο.Τ. στο τηλέφωνο 210 52 49 000. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο
Περισσότερα

Εκτυπώσεις – Braille: Εδώ θα ενημερωθείτε για τις εκτυπώσεις καταλόγων, φυλλαδίων και λοιπών εντύπων από το φορέα μας, καθώς και για τη λειτουργία τμημάτων εκμάθησης του συστήματος γραφής και ανάγνωσης τυφλών Braille για ενηλίκους, που λειτουργούν σε αυτόν.
Περισσότερα

Αποστολή E-mail

Από: eoty@otenet.gr
Πρός:
Θέμα: Δημοσίευση από: Eθνική Ομοσπονδία Τυφλών

 Αποστολή


20ό τεύχος τού περιοδικού «Θέματα Αναπηρίας»: συνεργασίες

Από το 20ό τεύχος (Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος 2010) τού περιοδικού «Θέματα Αναπηρίας».
Συνεργασίες: Διάθεση τού de facto προτύπου ηλεκτρονικής προσβασιμότητας WCAG 2.0 στην Ελληνική γλώσσα.

Καθηγητής Κωνσταντίνος Στεφανίδης,
Διευθυντής Ινστιτούτου Πληροφορικής – ΙΤΕ

Ιωάννης Μπασδέκης,
Μηχανικός Λογισμικού Ειδικός σε θέματα Ηλεκτρονικής Προσβασιμότητας, Ινστιτούτο Πληροφορικής - ΙΤΕ

Στις μέρες μας, η πρόσβαση στην πληροφορία και στις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του διαδικτύου έχει αποκτήσει υψηλή προτεραιότητα, σε σημείο που οι πολίτες την αποζητούν σε κάθε έκφανση της καθημερινότητάς τους. Η αγορά από παιδιά, νέους αλλά και ηλικιωμένους χρήστες υπολογιστή γραφείου, η εγκατάσταση σύνδεσης ADSL σε μία κατοικία, και η χρήση φορητών συσκευών με δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης (Wi-Fi) αποτελούν μερικά πρακτικά παραδείγματα αυτής της τάσης. Στο άλλο άκρο αυτής της ολοένα αυξανομένης διασυνδεσιμότητας, οι προσφερόμενες υπηρεσίες (δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα) αρχίζουν να μεταλλάσσονται ολοένα και περισσότερο προς την ψηφιακή τους μορφή, όπου το αίτημα ενός πολίτη διεκπεραιώνεται με την ελάχιστη δυνατή μεσολάβηση του ανθρωπίνου παράγοντα. Όταν η πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες πραγματοποιείται μέσω του διαδικτύου, εξυπηρετούνται όλοι οι πολίτες που έχουν γνώση του τρόπου χρήσης αυτών των υπηρεσιών με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Ειδάλλως, ο πολίτης μπορεί να κάνει χρήση της υπηρεσίας μέσω περισσότερο παραδοσιακών μορφών (π.χ., επίσκεψη στην έδρα της υπηρεσίας, σε ΚΕΠ, μέσω αντιπροσώπων, κ.ά.), εφόσον όμως έχει τη δυνατότητα φυσικής πρόσβασης σε αυτές. Ωστόσο, ειδικά για τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), η προσφορά ψηφιακών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου δεν αποτελεί μόνο ενδεδειγμένη λύση από πλευράς κόστους, αλλά ίσως τη μοναδική πρόσβαση σε αυτές λόγω της ελλιπούς φυσικής προσβασιμότητας των υποδομών που βιώνουν στην καθημερινότητά τους.

Η ηλεκτρονική προσβασιμότητα των διαδικτυακών υπηρεσιών συνεπάγεται στην πράξη τη δυνατότητα χρήσης των υπηρεσιών αυτών από όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των ΑμεΑ και των ηλικιωμένων πολιτών. Πιο απλά η προσβασιμότητα του διαδικτύου σημαίνει τη δυνατότητα χρήσης του περιεχομένου μίας ιστοσελίδας σε τέτοιο βαθμό ώστε τα ΑμεΑ να μπορούν να αντιλαμβάνονται, να κατανοούν, να πλοηγούνται και να αλληλεπιδρούν με αυτό, αλλά και να μπορούν να συνεισφέρουν με τη σειρά τους περιεχόμενο στον Ιστό. Επιπρόσθετα, η προσβασιμότητα του διαδικτύου ωφελεί και άλλους χρήστες, όπως οι ηλικιωμένοι των οποίων οι ικανότητες αναπόφευκτα μεταβάλλονται λόγω της γήρανσης. Με δεδομένο όμως ότι για τα ΑμεΑ η ηλεκτρονική προσβασιμότητα αποτελεί κυρίαρχο ζήτημα, οι όποιες εξελίξεις στο συγκεκριμένο θέμα στοχεύουν κυρίως στην καλυτέρευση των συνθηκών χρήσης για την συγκεκριμένη ομάδα πολιτών για την οποία τα στατιστικά στοιχεία τεκμηριώνουν ότι αποτελεί σημαντικό κομμάτι του παγκοσμίου πληθυσμού.

Βάσει των στοιχείων αυτών:
• Περίπου 37 εκατομμύρια ανθρώπων έχουν τύφλωση [WHO, 2006a].
• Περισσότεροι από 124 εκατομμύρια ανθρώπων έχουν μειωμένη όραση, [WHO, 2006a].
• Περισσότεροι από 161 εκατομμύρια ανθρώπων αντιμετωπίζουν προβλήματα στην όραση, [WHO, 2006a].
• 5-8 τοις εκατό των ανδρών αντιμετωπίζουν προβλήματα δυσχρωματοψίας, [WHO, 2006a].
• Περίπου 278 εκατομμύρια ανθρώπων αντιμετωπίζουν προβλήματα κώφωσης ή μερικής απώλειας ακοής και στα δύο αυτιά [WHO, 2006b], αρκετοί από τους οποίους έχουν και περιορισμένο λεξιλόγιο [Goldin-Meadows and Mayberry, 2001].
• Πάνω από 6.8 εκατομμύρια πολιτών στις Η.Π.Α. διαθέτουν περιορισμένη δυνατότητα κίνησης των άνω άκρων [UCSF, 2007].
• Περίπου 7 τοις εκατό του πληθυσμού των Η.Π.Α. έχει μαθησιακές δυσκολίες και νοητικούς περιορισμούς [Braddock and Parish, 2002], (αντίστοιχα στη Μεγάλη Βρετανία το 2 τοις εκατό του πληθυσμού [Foundation for People with Learning Disabilities, 2007]).
• Ένας στους πέντε πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (25 Κράτη Μέλη) θεωρείται ηλικιωμένος [Eurostat Cronos Database] και αντιμετωπίζει δυσκολία αλληλεπίδρασης με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
• Περίπου 10 τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού στην Ελλάδα θεωρούνται ΑμεΑ.

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι η μέριμνα για τη προσβασιμότητα του διαδικτύου αποτελεί επιτακτική ανάγκη, η οποία ήδη έχει αποτυπωθεί στο Ελληνικό Σύνταγμα [Ελληνικό Σύνταγμα, Άρθρο 5-Α]. Για τον ίδιο σκοπό έχουν ήδη ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο ορισμένες βασικές κοινοτικές οδηγίες που αφορούν τη χρήση της πληροφορίας σε ηλεκτρονική μορφή από τα ΑμεΑ. Άξια αναφοράς είναι και η προγραμματιζόμενη επικύρωση από την Ελλάδα της Διεθνούς Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, η οποία παρέχει ένα πλαίσιο αρχών αλλά και συγκεκριμένα τεχνικά πλαίσια που καθιστούν την προσβασιμότητα της ηλεκτρονικής πληροφορίας αναγκαία προϋπόθεση για την προσφορά ψηφιακών υπηρεσιών.

Στην πράξη όμως στη χώρα μας, και παρά την ύπαρξη εδώ και χρόνια συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών με την υιοθέτηση των οποίων το περιεχόμενο του διαδικτύου γίνεται προσβάσιμο και από ΑμεΑ, ο βαθμός προσβασιμότητας του Ελληνικού διαδικτύου είναι αρκετά μικρός. Συγκεκριμένα, το 85 τοις εκατό των ιστοχώρων χαρακτηρίζεται απροσπέλαστο από ΑμεΑ [Basdekis et al, 2010].

Σε μία προσπάθεια βελτίωσης αυτής της εικόνας και με όχημα την ενημέρωση της βιομηχανίας και της επιστημονικής κοινότητας που δραστηριοποιούνται στο χώρο της κατασκευής των διαδικτυακών υπηρεσιών και περιεχομένου, το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ (ΙΤΕ-ΙΠ), ανέλαβε το έργο της δημιουργίας εξουσιοδοτημένων μεταφράσεων όλων των σημαντικών τεχνικών εγγράφων και οδηγιών της Πρωτοβουλίας για την Προσβασιμότητα του Παγκόσμιου Ιστού (W3C-WAI) που μπορούν να βοηθήσουν στην κατασκευή προσβάσιμων και εύχρηστων διαδικτυακών υπηρεσιών. Το ΙΤΕ-ΙΠ συμμετέχει ενεργά από τα αρχικά στάδια δημιουργίας της Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου Ιστού, γνωστής ως World Wide Web Consortium (W3C), κυρίως δε στην εργασία της Πρωτοβουλίας για την Προσβασιμότητα του Παγκόσμιου Ιστού (W3C-WAI). Για την συγγραφή και δημοσίευση των μεταφράσεων αυτών ακολουθήθηκε η οριοθετημένη διαδικασία Policy for W3C Authorized Translations. Τα τεχνικά κείμενα που μεταφράστηκαν αφορούν το de facto πρότυπο ηλεκτρονικής προσβασιμότητας που είναι εκείνο των Οδηγιών για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού (Web Content Accessibility Guidelines), το οποίο επισημαίνεται πλέον σε ολοένα και περισσότερα νομοθετήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η 2η έκδοση των συγκεκριμένων οδηγιών αποτελεί Σύσταση του W3C από τις 11 Δεκεμβρίου 2008, έχοντας περάσει από όλα τα στάδια σχολιασμού και ενημερώσεων στα οποία συμμετείχαν τόσο η επιστημονική κοινότητα και η βιομηχανία αλλά (κυρίως) και φορείς αντιπροσώπευσης των ΑμεΑ με γνώση των δυσκολιών χρήσης της νέας τεχνολογίας και των συνεπειών της αποπομπής των ΑμεΑ από τα οφέλη που προσφέρονται από την τεχνολογική πρόοδο. Η συγγραφή τους έγινε σε συνεργασία με εξειδικευμένους επιστήμονες και οργανισμούς, με τελικό σκοπό τη δημιουργία ενός αποδεκτού από όλους προτύπου για την ηλεκτρονική προσβασιμότητα, το οποίο θα πληροί τις ανάγκες επαγγελματιών, οργανισμών και κυβερνήσεων διεθνώς.

Οι Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού, Έκδοση 2.0 (WCAG 2.0) και όλα τα υπόλοιπα συνοδευτικά κείμενα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και συστάσεων για να καταστεί το περιεχόμενο του Ιστού περισσότερο προσβάσιμο. Με τη βοήθεια αυτών των οδηγιών τεχνικού χαρακτήρα, οι κατασκευαστές περιεχομένου και υπηρεσιών λαμβάνουν συγκεκριμένες κατευθύνσεις για το τι θα πρέπει κάνουν ή να αποφεύγουν κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση διαδικτυακών υπηρεσιών, ώστε να αποφευχθούν οι όποιες εκ των υστέρων τροποποιήσεις που ανεβάζουν το συνολικό κόστος υλοποίησης.

Οι εξουσιοδοτημένες μεταφράσεις των τεχνικών κειμένων είναι διαθέσιμες μέσω του διαδικτυακού τόπου του Ελληνικού Γραφείου του W3C στη διεύθυνση:
http://www.w3c.gr/wai/translations/wai_review_summary.html

Το συγκεκριμένο έργο, που περιλαμβάνει πλήθος τεχνικών κειμένων και εγγράφων πολιτικής, υλοποιήθηκε από το ΙΤΕ-ΙΠ. Σε αυτό συνεισέφεραν ουσιαστικά το Ελληνικό Γραφείο του W3C (W3C Greek Office) και η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.). Επίσης, στο σχολιασμό και στην επικύρωση της ποιότητας του τελικού αποτελέσματος συμμετείχαν ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών (ΠΣΤ), το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ με τον καθηγητή Γεώργιο Κουρουπέτρογλου, καθώς και η Διευθύντρια Έρευνας του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) του Ερευνητικού Κέντρου ΑΘΗΝΑ, Δρ. Ελένη Ευθυμίου.


Πηγές

1. [WHO, 2006b] World Health Organization, (2006). Magnitude and causes of visual impairment.: http://www.icoph.org/pdf/whofactsheet.pdf

2. [WHO, 2006] World Health Organization, (2006). Deafness and hearing impairment.: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs300/en/index.html

3. [Goldin-Meadows and Mayberry, 2001] Goldin-Meadows, S., and Mayberry, R. I. (2001). How do profoundly deaf children learn to read? Learning Disabilities Research and Practice (Special issue: Emergent and early literacy: Current status and research directions), 16 (4), 221-228

4. [UCSF, 2007] University of California, San Francisco. Mobility Device Use in the United States.: http://dsc.ucsf.edu/publication.php?pub_id=2§ion_id=4

5. [Braddock and Parish, 2002] Braddock, D. and Parish, S. (2002). An Institutional History of Mental Disability. In D. Braddock (Ed.), The state of the states: Public policy toward disability at the dawn of the 21st century (pp. 1-82). Washington, DC: AAMR

6. [Foundation for People with Learning Disabilities, 2007] Foundation for People with Learning Disabilities (2007). People with learning disabilities in UK.: http://www.learningdisabilities.org.uk/information/learning-disabilitiesstatistics/

7. Eurostat’s Cronos Database

8. Σύνταγμα της Ελλάδας, http://el.wikisource.org/wiki/Σύνταγμα_της_Ελλάδας

9. [Basdekis et al, 2010] Basdekis Ι., Klironomos Ι., Metaxas Ι. and Stephanidis C. (2010). An overview of web accessibility in Greece: a comparative study 2004-2008. Universal Access in the Information Society, 9 (2).

Καταχωρήθηκε από:
Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών
Υπηρεσία διαχείρισης ψηφιακής πληροφόρησης

 Αποστολή
  Προηγούμενη σελίδα    Αρχή Σελίδας

 Μενού
Αρχική /
Ε.Ο.Τ. /
Επικαιρότητα /
Νομοθεσία /
Θέματα τυφλότητας /
Πολιτισμός /
Αθλητισμός /
Επικοινωνία /
Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS! Το www.eoty.gr λειτουργεί μέσα απο την προσβάσιμη πλατφόρμα του
Συλλόγου Τεχνολογικής Ανάπτυξης Τυφλών
Di-net 1,56
created by Thanasis Ilias